Pojat ovat poikia -asenteesta eroon

Vihreät haluaa pelastaa pojat. Oppositio jättää yhteisen välikysymyksen koulutuksen eriarvoistumisesta.

Lauri Nurmi

Helsinki

Oppositiopuolue vihreät on laatinut toimenpidelistan poikien pelastamiseksi. Asian valmistelusta on puolueessa vastannut kansanedustaja
Emma Kari
.

Pontimena listan laatimiselle on Karin mukaan ollut Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n raportti, jonka mukaan työelämän ulkopuolella on pysyvästi lähes 79 000 suomalaista 25–54-vuotiasta miestä. He eivät tee töitä, opiskele tai ole työkyvyttömyyseläkkeellä.

– Poikien asema suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on heikompi kuin tyttöjen. Kouluissa pojat kokevat tyttöjä enemmän kiusaamista, väkivaltaa ja yksinäisyyttä. Ero tyttöjen ja poikien lukutaidossa on OECD-maiden suurin. Jopa 16 prosentilla pojista ei ole riittävää lukutaitoa peruskoulun lopussa, Kari luettelee vihreiden muun muassa Pisa-tutkimuksista keräämiä tietoja.

Kari kuvailee suomalaispoikien tilannetta ”kansalliseksi hätätilaksi”.

– Emme ole vielä heränneet siihen, että meidän poikamme putoavat yhteiskunnassa. Nyt kun dataa alkaa olla paljon, ja se osoittaa, että syrjäytyneistä nuorista kaksi kolmasosaa on poikia, on pakko alkaa toimia, Kari painottaa.

Kuntapolitiikassa Kari toimii Helsingin varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtajana. Yhden nuoren syrjäytymisen kokonaishinnaksi yhteiskunnalle on Karin mukaan laskettu noin miljoona euroa. Siksi esimerkiksi maksuton varhaiskasvatus maksaisi itsensä Karin mielestä korkojen kera takaisin.

– Koko opintopolku on perattava poikien näkökulmaa ajatellen. Pitää katsoa neuvolajärjestelmästä ja varhaiskasvatuksesta alkaen, mitkä asiat aiheuttavat poikien ja miesten putoamisen kyydistä, hän jatkaa.

Kaikki viisi
oppositiopuoluetta jättävät perjantaina vihreiden aloitteesta yhteisen välikysymyksen ammatillisen koulutuksen leikkausten seurauksista ja koulutuksen eriarvoistumisesta. Mukana ovat vihreät, sdp, vasemmistoliitto, rkp ja kristillisdemokraatit. Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on vihreiden puheenjohtaja
Ville Niinistö
.

Pojat ovat poikia
-ajattelua Kari pitää hyvin haitallisena.

– Tasa-arvoa on ajateltu päiväkodeissa ja kouluissa tyttöihin liittyvänä ongelmana. Nyt pitää ymmärtää, että tasa-arvoajattelua päiväkodeissa ja kouluissa on vietävä uuteen suuntaan. Pojat ovat poikia -ajattelu aiheuttaa sen, että pojat eivät pysy tyttöjen kehittymisvauhdissa mukana.

Kari perustelee näkökantaansa sillä, että pojat ovat poikia -ajattelussa pojilta ei aina vaadita yhtä hyviä suorituksia ja yhtä järjestelmällistä osallistumista ryhmän yhteisiin asioihin kuin tytöiltä.

– Pojille annetut erityisvapaudet eivät ole etuoikeus. Pojille asetettavat alhaisemmat vaatimukset johtavat huonompiin oppimistuloksiin, jotka aina vain kertautuvat oppimispolun eri vaiheissa. Koska tytöiltä on vaadittu lapsesta lähtien enemmän, he suoriutuvat elämässään asioista paremmin kuin pojat. Meidän ei pidä ajatella pojille annettavia vapauksia hyvänä asiana.

Kommentit

Uutisella ei ole vielä yhtään kommentteja
Kommentoidaksesi ole hyvä ja
kirjaudu sisään