Suomi suunnittelee dieselautoilusta luopumista vuoteen 2030 mennessä

EU on ilmoittanut useita kunnianhimoisia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi. Yksi tavoitteisiin liittyvä toimenpide on uusien bensiini- ja dieselautojen myyntikielto, jonka kaavaillaan tulevan voimaan vuonna 2035.

Suomella on jopa tätä kunnianhimoisemmat tavoitteet, ja erityisesti dieselautot halutaan pois liikenteestä tätä nopeammin. Tämä tarkoittaa autokannan sähköistymistä, mikä onkin ollut yksi aiemman hallituksen tärkeimmistä tavoitteissa päästöjen vähentämisen osalta.

Sähköautot voivat tuntua monille vierailta, joten auton huollosta ja siitä mitä siihen tarvitaan kerrotaan autodoc.fi-sivustolla, jossa on käsitelty kattavasti sähköautojen huoltoa ja varaosia. Näin sähköautoilua saadaan tuotua kuluttajille tutummaksi rohkaisten ihmisiä uusimaan autokantaa jo ennen määräaikaa.

Taustalla pyrkimys vähentää päästöjä

Dieselmoottorien suosio on laskenut tasaisesti Suomessa, ja viime vuosien aikana voidaan puhua jopa todellisesta romahduksesta. Aiemmin uusia dieselautoja tuli liikenteeseen jopa useita tuhansia kuukaudessa, mutta tällä hetkellä puhutaan korkeintaan muutamista sadoista.

Romahduksen taustalta löytyy useita tekijöitä, ja autodoc.fi on selittänyt, miksi dieselit ovat menettämässä suosiotaan Euroopassa jopa nykyistä enemmän tulevien vuosien aikana. Tärkeimmät syyt löytyvät lainsäädännön muutoksista sekä yleisestä mielikuvasta.

Dieselmoottorista vapautuu enemmän niin sanottuja lähipäästöjä, jotka ovat ihmisten terveydelle haitallisia. Dieselautoihin liittynyt huijausskandaali johti nimenomaan lähipäästöjen raja-arvojen kiristymiseen, mikä on tehnyt uusien dieselautojen valmistamisesta entistä kalliimpaa.

Dieselautojen noussut hinta ohjaa kuluttajia yhä enemmän muiden autojen pariin, ja samalla sähköautojen hinta on laskenut. Kuluttajien ostokäyttäytymistä on myös ohjattu erilaisten tukien avulla.

Useat Euroopan suurkaupungit ovat myös tehneet dieselautoilla liikkumisesta vaikeaa tai jopa mahdotonta. Osa teistä voi olla varattu pelkästään vähäpäästöisille autoille tai ne saavat ajaa ilman tullimaksuja.

Myös energiakriisi vaikutti autoiluun dieselin hinnan noustessa erittäin korkealle tasolle Suomessa. Samalla dieselautoilijat joutuvat maksamaan ylimääräistä veroa, mikä tekee dieselautoilusta kalliin vaihtoehdon.

Suomella kunnianhimoinen tavoite

EU:n asettamat tavoitteet päästöjen hillitsemiseksi ovat saaneet monet maat tekemään yhä kunnianhimoisempia tavoitteita. Suomi kuuluu tähän joukkoon, kun hallitus on ottanut EU:n yleistä linjaa kunnianhimoisemman tavoitteen.

Saatammekin nähdä kiellon toteutumisen Suomessa jo vuonna 2030. Siten uusien bensiini- ja dieselautojen myynnin lopettaminen olisi näkyvissä jo lähitulevaisuudessa, mikä asettaa valtavia paineita autokannan uudistumiselle.

Suomessa eletään murroskautta uuden hallituksen tehdessä suunnitelmia lähivuosille. Tällä hetkellä hallitusohjelma näyttää keskittyvän enemmän polttoaineen hinnannousun hillitsemiseen, mutta samalla kaavaillaan koko autoiluun liittyvän verotuksen muuttamista.

Tällaisen uudistuksen yhteydessä on mahdollista tehdä tärkeitä päätöksiä tulevaisuuden autoilun suhteen. Vaikka emme tiedä vielä tarkemmin, minkälaisia toimenpiteitä on tulossa, myös uusi hallitus on sitoutunut tavoitteisiin hiilineutraaliuudesta vuoteen 2035 mennessä.

Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan merkittäviä päätöksiä myös liikkumisen kannalta. Todennäköisimmältä vaikuttaa, että näiden osalta mennään samaan suuntaan muiden Pohjoismaiden kannalta. Tämä tietäisi dieselautojen myynnin lopettamista jo vuonna 2030.

Uusien dieselautojen kaupan hiivuttua jo vuosia voi olla, että kieltoon ei tarvitse ryhtyä. Mikäli niillä ei ole kysyntää, voi kauppa hiipua Norjan tavoin itsestään.

EU ohjaa autoilua voimakkaasti

EU:n tavoite on se, että koko alue on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoite aiotaan saavuttaa muun muassa sen avulla, että vuodesta 2035 kaikki uudet henkilö- ja pakettiautot ovat päästöttömiä.

Sähköautot tulevatkin varmuudella olemaan autoilun tulevaisuus, ja leaseplan.com kertoo miten Eurooppa siirtyy sähköautoihin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Kun asialle on määritelty selkeä aikaraja, joutuvat myös autojen valmistajat suuntaamaan osaamisensa yhä enemmän sähköautojen puoleen. Investointien kasvaessa saadaan markkinoille yhä parempia sähköautoja, ja uusien sähköautojen hintatasoa alemmas.

EU on toiminut suunnannäyttäjänä ympäristön suojeluun liittyvissä tavoitteissa. Yhdysvallat on perinteisesti tunnettu maana, jossa kansalaiset pääsevät nauttimaan edullisesta autoilusta, ja maa onkin rakennettu paljolti autoilun varaan.

Energiakriisi vaikutti kuitenkin autoilun kustannuksiin myös Yhdysvalloissa, minkä lisäksi myös siellä on herätty ilmastonmuutokseen. Luvassa onkin erilaisia tukia sähköautoille, joiden avulla pyritään ohjaamaan uusien autojen kauppaa.

Autoteollisuus murrosvaiheessa

Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että autoteollisuudella on edessä todellinen muutoskausi. Aikarajat ohjaavat yhtiöitä suuntaamaan yhä suuremman osan kehitykseen suunnatuista varoista sähköautoiluun.

Muutos ei kuitenkaan rajoitu pelkästään autoteollisuuteen, vaan autoilun sähköistyminen vaikuttaa moneen alaan.

Sähköautojen osuuden kasvaessa bensiinin ja dieselin kysyntä vähenee, mikä vaikuttaa niitä myyviin yhtiöihin. Tarvitaan myös todellisia toimenpiteitä, jotta voidaan rakentaa toimiva verkosto lisääntyvän sähköautokannan lataamista varten.

Julkisten latauspisteiden määrää onkin tarkoitus kasvattaa massiivisesti vuoteen 2030 mennessä. Latauspisteiden riittävyys onkin suorastaan edellytys sujuvalle sähköautoilulle varsinkin Suomessa, jossa talven kovat pakkaset voivat lyhentää sähköauton ajomatkaa.

Tulossa suuria muutoksia

EU on sitoutunut tiukkoihin ilmastotavoitteisiin, joiden tarkoituksena on hillitä ilmastonmuutosta. Osana tätä aiotaan kieltää uusien bensiini- ja dieselautojen myynti vuonna 2035.

Suomi on sitoutunut jopa tätä tiukempiin tavoitteisiin, joiden osana uusien dieselautojen myynti tullaan kieltämään todennäköisesti jo vuonna 2030. Uusien dieselautojen myynti on jo nyt romahtanut murto-osaan aiemmasta, ja huono maine on tehnyt niistä entistä epäsuositumpia.

Tulemmekin todennäköisesti näkemään autokannan sähköistymisen vielä lähitulevaisuudessa. Sujuva sähköautoilu edellyttää kuitenkin toimivan latausverkon rakentamisen joka puolelle Suomeen.

Autoteollisuuden lisäksi muutos tuleekin vaikuttamaan moneen alaan, ja esimerkiksi bensaa ja dieseliä myyvät yritykset joutuvat uudistumaan tulevaisuudessa.