MAINOS

Tule mukaan paikalliseen uudenlaiseen energiayhtiöön

MAINOS -


Toholammille perustetun Lampin Voima Oy:n tavoitteena on luoda täysin uudenlainen konsepti suomalaisille energiamarkkinoille. Yrityksen perusidea on optimoida erilaisia uusiutuvia energianlähteitä toisiinsa Isonevan alueella.

Alueelle jo kaavoitettujen tuulivoimaloiden ohella alueelle sopisi aurinkopaneeleja, mutta keskeisin kohde olisi liikenne- ja teollisuuskaasua tuottava biokaasuttamo, jonka raaka-aineeksi kävisivät karjanlanta, kasvatettu peltojae ja miksei jossain vaiheessa meijeriteollisuuden ylimääräiset sivuvirrat eli käytännössä hera.

Yrityksen suunnitelman mukaan optimoimalla eri tuotantoja yhteen ja hyödyntämällä myös sivuvirrat saadaan kokonaisuus kilpailukykyiseksi isompiin laitoksiin verrattaessa.

Kaikki alueen maanomistajat sekä paikalliset toimijat pääsevät jo alkuvaiheessa mukaan; yrityksen ja hankkeen hyödyt pidetään mahdollisimman hyvin tuotantoalueella.

- Teknisen ratkaisun avain on vety, kertoo lamppilaistaustainen projektipäällikkö Tero Mäki-Asiala.

Kun biokaasua valmistetaan, tavoiteltua tuotetta eli metaania on normaalisti noin 60 prosenttia valmistuvasta kaasusta. Lopusta 40 prosentista valtaosa on hiilidioksidia.

– Samalla alueella valmistettaisiin vetyä paikallisesti tuotetulla vihreällä energialla. Kun vetyä syötetään kaasutusprosessiin, se reagoi hiilidioksidin kanssa ja muodostaa lisää metaania, Mäki-Asiala kertoo. Tämä nostaa metaanipitoisuuden kaasussa jo 90 prosenttiin.

– Toisin sanoen prosessin teho puolitoistakertaistuu, Mäki-Asiala tähdentää.

Turvetyömaan varikkoalue, jonne tulee biokaasuttamo.


Perusajatuksena on, että karjanlanta ja muu käsitelty tavara noudetaan separoiden sekä palautetaan tiloille. Jätevesilietteitä tai kotitalouksien biojätteitä ei käytetä ollenkaan, joten lopputuote on todella hyvää peltolannoitetta. Oheisvaikutuksena apulantojen ostotarve vähenee, koska meidän lannoitevalmiste vaikuttaa jo alkukesästä. Täten sopimusviljelyn kannattavuus nousee.

Biokaasun markkinat ovat hurjassa kasvussa. Raskas maantieliikenne ja laivat siirtyvät kaasupolttoaineeseen enenevässä määrin. Lisää kysyntää tulee, kun maakaasun myyjille tulee samanlainen jakeluvelvoite kuin bensiinillä ja dieselillä on tällä hetkellä.

Kaasun myyminen ei ole kuitenkaan uuden yrityksen ainoa ansaintaidea.

Teknisen ratkaisun avain on vety, kertoo lamppilaistaustainen projektipäällikkö Tero Mäki-Asiala.


– Kaasuttamo suunnitellaan niin, että kaikki sähköä vaativat toiminnot voidaan keskeyttää kun sähkön hetkellinen ostohinta, spot-hinta, hyppää ylöspäin. Silloin syötämme kaiken tuotetun sähkön verkkoon, myymme sitä, Tero Mäki-Asiala kertoo.

Yksi tavoite on saada sopimus sähköverkon tukemisesta. Silloin valmiudesta saisi korvauksen, ja toimitetusta sähköstä lisäksi maksun.

Hiljattain yrityksen toimintaan kävi tutustumassa myös elinkeinoministeri Mika Lintilä. Täten yrityksen visio ja suunnitelmat ovat myös hallitustasolla tiedossa.

Biokaasulaitos on suunniteltu Määttälän Isonevalle nykyisen turvetuotantoalueen varikkoalueelle. Vedyn tuotanto sijoitetaan myös lähiseudulle ison sähköaseman lähettyville.

Tule mukaan Lampin Voiman osakeantiin >>