lauantai 4.7.2020 | 04:59
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Ullavalaisten puheet osakuntaliitoksesta ihmetyttävät Kokkolan kaupungin johtoa tässä vaiheessa – valmius vuoropuheluun löytyy silti

To 28.6.2018 klo 07:00 | päivitetty to 09:29

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Emilia Kallioinen

Kuntien väliset osaliitokset ovat nousseet ajankohtaisiksi, kun Ullavanjärveä ympäröivät ullavalaiskylät ovat nostaneet esille osakuntaliitoskeskustelun. Osakuntaliitoksen myötä osa Ullavasta voisi erota Kokkolasta ja liittyä Kaustiseen tai Toholampeen. Kyläkokouksessa valittu ryhmä on kesäkuussa neuvotellut asiasta Kokkolan, Kaustisen ja Toholammin päättäjien kanssa.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila toteaa, ettei ole selvittänyt miten prosessi osakuntaliitoksesta etenisi juridisesti.

– Mitään ei ole vireillä, olemme ainoastaan keskustelleet, sanoo Mattila.

Keskustelu, joka on käyty Mattilan kanssa, on keskittynyt pitkälti Rahkosen koulun tulevaisuuteen. Keskustelun yhteydessä on pöydälle kuitenkin noussut osakuntaliitos.

Kaupunginjohtaja Mattila on samoilla linjoilla kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevin kanssa. Ullavan kirkonkylällä asuva Herlevi kommentoi, ettei näe osakuntaliitosta ratkaisuna tässä tilanteessa. Lisäksi Herlevi pohtii, onko osakuntaliitoskortin esiin tuomisella nyt enemmän hallaa kuin hyötyä.

– Valtuusto on määrittänyt rajat, ja tuntuu, että niitä on nyt lähdetty kiristämään puheella kunnan osien siirtämisestä, sanoo Herlevi.

Tässä kohtaa voisi olla järkevintä odottaa kunnes Ullavan koulujen tilanne ratkeaa vuoden 2021 talousarvion yhteydessä. Ratkaisut Rahkosen sekä Veikko Vionojan koulun jatkamisesta tullaan selvittämään syksyn 2020 aikana. Tällä hetkellä valmisteilla ei ole mitään koulujen lakkauttamiseen liittyvää.

Kumpikaan ei ota kantaa siihen, mitä Rahkosen koulun oppilaille käy, jos koulu lakkautetaan.

– En kuitenkaan näe tulevaisuutta yhtä mustana kuin Rahkosen kylän asukkaat, sanoo Herlevi, joka haluaa, että Ullavassa on edelleen tulevaisuudessa kaksi koulua.

Tosiasia on se, että Rahkosen koulua on uhannut lakkautus jo aikaisemmin. Herlevi pohtiikin, että kenties taustalla vaikuttaa aikaisempi lakkautusuhka, jonka myötä huoli omasta lähikoulusta on sitäkin suurempi. Myös Mattila ymmärtää Rahkosen koulun vanhempien huolen, sillä koulun kohtalo oli liipaisimella pitkään. Kaupunginvaltuustolta saadun jatkoajan myötä taistelevat kyläläiset koulusta nyt entistä ponnekkaammin.

– Seuraamme tilannetta ja olemme valmiita vuoropuheluun, toteaa Mattila.

Kaustisen kunnanjohtaja Arto Alpia kertoo, että ullavalainen porukka vieraili Kaustisella keskustellen Ullavan tilanteesta. Suurimpana huolenaiheena kerrottiin olevan Rahkosen koulun säilyttäminen. Alpia kuitenkin painottaa, että ullavalaisten mietintä on selkeästi vielä alkuvaiheessa. Osakuntaliitosasiat eivät Alpian mukaan ole yksinkertaisia.

– He tekevät esityksensä, jos tekevät. Jos asia muuttuu todelliseksi, niin sitten on harkittava asian kaikki laidat.

Yhteistyötä Kaustisen ja Ullavanjärven kylien välillä on. Erityisesti Rahkosen kylän asukkaat asioivat pitkälti Kaustisella. Alpia myös toteaa, että kaustislaisen Köyhäjoen koulun tilanne on nyt kriittinen oppilasmäärien ja -ennusteiden osalta. Jotain ratkaisuja koulun suhteen tullaan tulevaisuudessa tekemään. Rahkosen kylältä on lyhyempi matka Köyhäjoen koululle kuin Ullavan kirkonkylän Veikko Vionojan koululle.

Lue täältä ullavalaisten mielipiteitä osakuntaliitoksesta.

//uutista muokattu 28.6.2018, lisätty kaupunginhallituksen puheenjohtajan Reino Herlevin asuinpaikka//

Herlevi kommentoi, ettei näe osakuntaliitosta ratkaisuna tässä tilanteessa.

FAKTA

Osaliitosesityksen tekeminen kuntarakennelain mukaan kunnan jäsenen toimesta

Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, ministeriö tai kunnan jäsen.

Kunnan jäsenen tehdessä esityksen, toimittaa hän ensitoimeksi sen kuntansa kunnanhallitukselle.

Kunnanhallituksen on sitten hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot.

6 kk sisällä esityksen vastaanottamisesta on kunnanhallituksen toimitettava esitys ja lausunnot valtiovarainministeriölle.

Ministeriö arvio edellytykset, ja joko hylkää esityksen tai aloittaa valmistelevan käsittelyn.

Valmistelevan käsittelyn aikana hankkii ministeriö asianomaisen kiinteistörekisterin pitäjän ja maistraatin lausunnot.

Sen jälkeen seuraa 30 päivän kuuluttaminen, jonka aikana voivat kuntalaiset tehdä huomautuksen esityksestä kunnanhallitukselle.

Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustot antavat vielä lopulliset lausuntonsa esityksestä ja huomautuksista, jotka toimitetaan asetetussa määräajassa ministeriölle.

Edellytysten mukaan tulee kuntajaon parantaa kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä, alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita, alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia ja alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

Päätöksen kuntajaon muutoksesta tekee valtiovarainministeriö tai valtioneuvosto.

Lähde: Valtiovarainministeriö

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »