sunnuntai 19.5.2019 | 16:14
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Jokilaaksojen alueella synkkä vuosi liikenteessä – 14 kolarissa menehtyi 16 henkilöä

Anne Mattila Keskipohjanmaa+
Ma 21.1.2019 klo 10:46 [päivitetty ke 11:17]

Suuret ylinopeudet, päihteet ja terveydentilaan liittyvät asiat olivat isossa roolissa viime vuonna jokilaaksojen alueella tapahtuneissa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta tutki viime vuonna 14 kuolonkolaria, joissa menehtyi yheensä 16 henkilöä. Onnettomuuksissa kuolleista 12 toimi moottoriajoneuvon kuljettajana.

Tutkijalautakunta tutki yhden kevyen liikenteen onnettomuuden, jossa menehtyi toisena osapuolena ollut polkupyöräilijä.

Kuolonkolareiden määrä on ollut jokilaaksojen alueella viimeisen viiden vuoden ajan suunnilleen sama, vaikka valtakunnallisesti tilanne on mennyt parempaan suuntaan muualla maassa.

Osa kuolonkolareiden tutkinnoista on vielä kesken, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan korkeat ylinopeudet olivat yhtenä isoina riskitekijänä kuuteen onnettomuuteen. Erilaiset kuljettajan terveydentilaan liittyvät asiat olivat isona riskitekijänä viidessä ja päihteet neljässä kuolonkolarissa. Erilaiset kuljettajan terveydentilaan liittyvät asiat aiheuttavat haastetta jatkossa liikenneturvallisuustyön kehittämisen suhteen.

Tuhoisin liikenneonnettomuus tapahtui lokakuussa Kalajoella. Onnettomuudessa menehtyi kolme nuorta.

Moottoripyörän kuljettaja menehtyi yhdessä yksittäisonnettomuudessa viime vuonna. Raskas liikenne oli toisena osapuolena tutkituissa onnettomuuksissa neljä kertaa.

Mopoille, mopoautoille, moottorikelkoille ja mönkijöille ei sattunut viime vuonna kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Samoin junan ja moottoriajoneuvon kuolemaan johtanutta onnettomuutta ei tapahtunut viime vuonna.

Moottoriajoneuvo-onnettomuuksien osalta peräti kahdeksan onnettomuutta kahdestatoista oli yksittäisvahinkoja eli onnettomuus tapahtui ilman toista osapuolta. Yli 70-vuotiaille kuljettajille ei sattunut tutkittavia onnettomuuksia. Alle 20-vuotiaille kuljettajille sattui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Kahdessa kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa kuljettaja ei käyttänyt turvavyötä. Turvavyön käyttäminen olisi pelastanut todennäköisesti toisessa tapauksessa kuljettajan hengen.

Onnettomuudet painottuivat loppuvuoteen. Syys–marraskuun välisenä aikana tutkittiin kahdeksan onnettomuutta. Kolme onnettomuutta tutkittiin taajamissa ja muut tapahtuivat taajaman ulkopuolella. Kalajoella tutkittiin kolme onnettomuutta sekä Raahessa, Ylivieskassa ja Oulaisissa kaksi onnettomuutta. Tutkijalautakunta tutki lisäksi kaksi vakavaan loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta.

Jokilaaksojen tutkijalautakunnan tutkimat kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat pysyneet suhteellisen tasaisina viimeisen kuuden vuoden aikana. Kuolonkolareiden määrä on vaihdellut 10–14 onnettomuuteen vuodessa ja niissä on kuollut 11–16 henkilöä.

Tutkintaselosteiden johtopäätöksinä tehdään runsaasti parannusehdotuksia, muun muassa alkolukkoon, ajo-oikeuteen ja ajoneuvojen turvallisuuteen liittyvistä asioista, turvavyön ja suojakypärän käytön tehostamiseen vaikuttavista toimenpiteistä, liikennesääntöjen valistamisesta, teiden keskikaistojen rakentamisesta valtateille, liikennevalvonnan tehostamisesta sekä kuljettajan terveydentilasta johtuvien riskien tunnistamisesta liittyen muun muassa lääkärin ja poliisin tietojen vaihtoon.

Viime vuosiin saakka jatkunut myönteinen liikennekuolemien määrä valtakunnallisesti näyttäisi pysähtyvän viime vuoden osalta. Vuonna 2017 liikenteessä tuli 212 uhria. Alustavien laskelmien mukaan onnettomuusmäärissä ollaan lähellä edellisen vuoden lukuja.

Tutkijalautakuntatyö on lakisääteistä, ja sitä on tehty vuodesta 1968 liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Maassamme toimii tällä hetkellä 20 liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaa.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »