maanantai 16.12.2019 | 06:38
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Ravintola Dyynin vuokrasopimuksen kilpailuttamisesta

Keskipohjanmaa
Ma 13.5.2019 klo 12:35 [päivitetty ma 12:37]

Kalajoen kaupunginhallitus käsitteli 1.4. ja 15.4. Tuomitaverna-kiinteistön ja sen ravintolatilojen vuokraamista. Hiekkadyyni Oy:n kerrottiin vuodesta 2003 alkaen aluksi maksaneen näistä vuokraa, mutta harjoittaneen niissä myöhemmin toimintaansa pelkkää kulujen maksamista vastaan. Jälkimmäisen annettiin ymmärtää olleen kaupungille taloudellisesti edullisempaa. Viimeisin määräaikainen sopimus oli päättynyt 30.9.2018, mutta yritys oli jatkanut toimintaansa kiinteistössä myös sen jälkeen. Vuokrasuhdetta ei ollut tiettävästi koskaan kilpailutettu eikä siitä oltu neuvoteltu muiden tahojen kanssa. Selvitystä siitä, tulisiko asiassa sovellettavaksi EU:n valtiontukisääntely ei oltu myöskään tehty. Vaihtoehtona tälle vuokrasuhde tulee kilpailuttaa avoimessa tarjouskilpailussa tai sen arvo määrittää puolueettomien arvioijien toimesta.

Näistä syistä 1.4. päätettiin, että vuokrasuhde kilpailutetaan. 15.4. asia tuotiin uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kun päätös pysyi, Hiekkadyyni Oy oli ilmoittanut jättävänsä asiasta oikaisuvaatimuksen. Tämän tiedon saatuaan viranhaltijat olivat pyytäneet kuntaliitosta kannanottoa mm. siitä, voitaisiinko kilpailutus toteuttaa tehtyjen päätösten mukaisesti. Kannanoton mukaan asiassa olisi tullut odottaa, että oikaisuvaatimus olisi käsitelty. Lisäksi siinä ilmoitettiin, ettei viranhaltijoiden suunnittelema viikon tarjoustenjättöaika olisi riittävä. Kilpailutus oli kuitenkin toteutettu vastoin kuntaliiton lakimiesten suositusta, tarjoustenjättöaikaa olennaisesti korjaamatta ja kaupunginhallitusta kuntaliiton kannanotoista tiedottamatta. Lopputuloksena oli, ettei yhtään tarjousta jätetty. Useat ehdokasyrittäjät eivät olleet kilpailutusta edes huomanneet.

Oikaisuvaatimuksessa uhattiin (odottamatta sen johdosta 6.5. tehtyä ratkaisua perusteluineen) hallinto-oikeusvalituksella ja korvausvaatimuskanteella käräjäoikeuteen. Asian viranhaltijavalmistelussa taas ei oltu "löydetty" yhtään perustelua kaupunginhallituksen päätösten tueksi. Näiden esittäminen jäi asiassa vastaesityksen tehneiden luottamushenkilöiden tehtäväksi. Vastaesitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti. Lisäksi kävi ilmi, että päätösesityksen keskeisen perusteen muodostaneen kuntaliiton kannanoton pohjaksi ei oltu esitetty kaikkia kannanoton oikeellisuuden edellyttämiä olennaisia taustatietoja. Samoin kävi ilmi se, että vuokran määrää koskeva sopimusmuutos ns. nollavuokrasopimukseksi oli kirjanpidon mukaan ollut kaupungille noin 30 000 euroa vuodessa epäedullisempi.

Oikaisuvaatimus perustui pitkälti tulkintaan siitä, että vuokrasuhteesta olisi ns. hiljaisesti syntynyt sopimus, kun toiminnan jatkumiseen kiinteistöllä ei oltu puututtu. Viranhaltijoihin asiasta oli oltu yhteydessä jo vuoden 2018 puolella. Kun yksi Hiekkadyyni Oy:n päättäjä ja osaomistaja on myös kaupunginhallituksen jäsen, yrityksellä on ollut tieto siitä, kenelle päätösvalta asiassa kaupungin puolelta kuuluu. Näin ollen sillä on ollut myös mahdollisuus informoida asiassa päätösvallan omaavaa tahoa (kaupunginhallitus) viranhaltijoiden passiivisuudesta hoitaa asiaa. Se, että näin ei ole toimittu ja toimintaa on silti ilman vuokrasopimusta jatkettu, ei tue hiljaisen sopimuksen syntymisen mahdollisuutta.

Joka tapauksessa lopulta oltiin tilanteessa, jossa kilpailutusta ei ollut enää mahdollista kesäkaudeksi 2019 toteuttaa ja ainoaksi tarkoituksenmukaiseksi vaihtoehdoksi jäi oikaisuvaatimuksen hyväksyminen kesän 2019 vuokrasuhteen osalta. Tämä päätös tehtiin puhtaasti tarkoituksenmukaisuussyistä, ei siksi, etteikö kaupunginhallituksen aikaisempia päätöksiä tai niiden perusteluja olisi edelleen katsottu asiallisiksi ja mahdolliset oikeuskäsittelytkin kestäviksi. Julkisorganisaation vuokrasuhteissa on noudatettava lakia. Alueen yrittäjille taas tulee antaa tasapuoliset mahdollisuudet harjoittaa liiketoimintaansa matkailualueemme yhdellä, esityslistankin mukaan maisemallisesti upeimmista paikoista. Näin viimeistään silloin, kun vuokraamisessa on päädytty ns. nollavuokrasopimukseen.

Kaupunginhallituksen vpj.

Vesa Hihnala

kaupunginhallituksen jäsenet

Eija Pahkala, Jukka Rahja ja Meri Säteri

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »