torstai 13.8.2020 | 14:33
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Pyhäjärven kaupungin talouden alijäämän ennustetaan jatkuvan - vuonna 2016 alkanut tasapainotusohjelma jatkuu

Satu Kangas-Viljamäki
Ti 26.11.2019 klo 14:25 | päivitetty to 13:41

Pyhäjärven kaupunginhallitus käsitteli tulevan vuoden talousarviota ja -suunnitelmaansa maanantai-iltana.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 kunnallisverotulojen kertymäksi on arvioitu 14.800.000 euroa tuloveroprosentin ollessa 21,75.

Talousarviovuoden kiinteistöverokertymäksi on arvioitu 1.270.000 euroa sekä yhteisöveron tuotoksi 4.500.000 euroa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän vuonna 2020 yhteensä 17.940.000 euroa.

Vuosikate on talousarvioesityksessä -1.514.423 euroa. Poistojen ja poistoeromuutoserien jälkeen vuoden 2020 talousarvion tilikauden alijäämäksi jää -3.138.848 euroa. Kaupungin lainakanta 31.12.2020 olisi yhteensä noin 33 M€ sekä asukasta kohti laskettuna noin 6.470 €/asukas.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina Pyhäjärven kaupungin talous pysyy kuntalain 118 §:n mukaisten kriisikuntamenettelyä koskevien säännösten mukaisten raja-arvojen paremmalla puolella osittain, sillä Pyhäjärven kaupungilla ei ole vuoden 2018 taseessa kertynyttä alijäämää, eikä kaupungin vuoden 2018 konsernitaseessa ole kertynyttä alijäämää.

Pyhäjärven kaupunki aloitti rakennemuutokseen varautumisen vuoden 2016 keväällä. Talouden tasapainottamistoimikunta aloitti toimintansa, jonka johdosta kaupunginvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 ensimmäisen tasapainottamisohjelman vuosille 2016 - 2019. Talouden tasapainottaminen tulee jatkumaan vuoden 2020 aikana.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 investointien yhteismääräksi on arvioitu 1,34 miljoonaa euroa. Suurin investointi tulevana vuonna on keskuskoulun korjausinvestointi.

Investoinnit puhuttivat kaupunginhallitusta, ja Pauli Aukusti Haapanen (KD) esitti muun muassa vuodelle 2022 budjetoidun (1 120 000€) kirjasto- ja monitoimitalon rakentamisen aikaistamista vuodelle 2020. Keskustelun päätteeksi Haapanen veti kuitenkin esityksensä pois.

Asko Kauranen (KESK.) esitti erillistä, 165 000 euron määrärahaa Honkavuoden hiihtokeskuksen investointeihin, joka voitti äänin 3-2, kun kaksi hallituksen jäsentä oli poissa. Päätös nostaa kaupungin investointimäärän 1,51 miljoonaan euroon.

Raija Leppäharju (PRO) esitti 5000 euron määrärahaa koululaisten välipalojen monipuolistamiseen, mikä ei kuitenkaan saanut äänestyksessä riittävää kannatusta.

Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Pyhäsalmen Lentokenttä Oy puretaan vuoden 2020 aikana, hyväksyi Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimuksen sekä talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

28.11. kello 13.29 lisätty uusi investointien kokonaissumma, joka syntyy alkuperäisen investointisuunnitelman sekä Kaurasen esittämän 165 000 euron yhteen laskemisesta: "Päätös nostaa kaupungin investointimäärän 1,51 miljoonaan euroon". Samalla korjattiin kohtaa: "Pauli Aukusti Haapanen (KD) esitti muun muassa vuodelle 2022 budjetoidun (1 120 000€) kulttuuri- ja liikuntahallin rakentamisen aikaistamista vuodelle 2020" siten, että kyseessä on kirjasto- ja monitoimitalon rakentaminen, ei kulttuuri- ja liikuntahalli, kuten jutussa aiemmin kerrottiin.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »