maanantai 10.8.2020 | 01:54
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Yhteensä 8 pääluottamusmiestä mielipidekirjoituksessaan Soitesta: "Tilanne on kestämätön!"

Ke 4.12.2019 klo 09:05 | päivitetty ke 09:44

Me Soiten henkilöstön edustajat olemme pettyneitä Soiten hallituksen päätökseen (25.11.2019) esittää valtuustolle henkilöstömenoihin lisäsäästöjä 2,5 M€. Vetoamme Soiten valtuustoon ja haluamme tuoda julki, mitä esitetyt säästöt merkitsevät meille työntekijöille ja alueen kuntalaisille.

Mielestämme tilanne on kestämätön. Henkilökunta on sitoutunut rakentamaan Soiten palveluita ja on valmis jatkossakin kohtaamaan muutokset. Vähenevällä henkilökuntamäärällä on mahdotonta hoitaa nykyistä määrää potilaita ja asiakkaita sekä säilyttää palveluverkko ennallaan. Nähtävissä ei ole, että hoidon tai palveluiden tarve Keski-Pohjanmaalla olisi vähenemässä. Väestöennusteen mukaan ikäihmisten määrä alueellamme lisääntyy ja sen myötä palvelujen tarve kasvaa lähitulevaisuudessa.

Useissa eri yksiköissä on tälläkin hetkellä pulaa asiantuntijoista ja ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Rekrytointihaasteita on monissa eri ammattiryhmissä. Säästöpaineet ja epävarma tilanne on johtanut siihen, että vakituisiin toimiin ei ole saatu täyttölupia ja sijaisille on voitu kirjoittaa vain lyhyitä työsopimuksia. Tämän seurauksena työntekijöitä on lähtenyt muualle töihin ja elämme tällä hetkellä kädestä suuhun työntekijöiden saatavuuden suhteen. Säästöjen myötä olemme menettämässä lisää arvokkaita osaajia Soitesta koko maakunnan alueelta. Kyseinen ratkaisu kuormittaa työntekijöitä ja työyhteisöjä kohtuuttomasti sekä lisää kiirettä hoitotilanteisiin ja vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisuutta.

Jos edellä mainitut henkilöstöön kohdistuvat säästötoimenpiteet toteutuvat, niin tuottavaa työtä tekeviä työntekijöitä on vähemmän. Ammattitaitoisia työntekijöitä ei saada yksiköihin, joissa palveluja tuotetaan. Sairaalaan ja terveyskeskukseen ei pääse hoitotakuun puitteissa vastaanotolle, jonot kasvavat entisestään ja mahdollisesti leikkauksia joudutaan perumaan. Henkilöstöstä säästämällä ei myöskään sosiaalitakuu toteudu, mikä saattaa johtaa suurempiin laskuihin kunnille myöhemmin.

Potilailla on valinnanvapaus. Jos Soitessa hoitoon pääsy viivästyy, potilaat ohjautuvat muualle hoitoon. Viime vuosien aikana sairaanhoitopiirin lähialueelta tulevien potilaiden määrä on lisääntynyt noin 40 %. Monipuolisten palveluiden ja luottamuksen säilyttäminen Soitessa on ensiarvoisoisen tärkeää.

Julkisen puolen vastuulla on järjestää sekä sosiaali- että terveydenhuollon lakisääteiset palvelut kuntalaisille. Hyvinvointiyhteiskunnassamme on huolestuttava piirre, kun osaan julkisten palveluiden tuottajista kohdistetaan jatkuvasti kohtuuttomia säästöpaineita. Säästöjä tulisi etsiä kiinteistökustannuksista ja tarkastella palveluprosesseja asiakas- ja potilaslähtöisesti ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Henkilökunta haluaa turvata päivystävän sairaalan ja toimivan perusterveydenhuollon sekä sosiaalipalvelut alueellamme. Näemme, että näin mittava karsiminen henkilöstömenoista tarkoittaa meillä lomautuksia ja pahimmillaan irtisanomisia. Henkilöstömenoista säästäminen ei ole oikea tie.

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta on Soiten tärkein voimavara!

Monika Sivula, pääluottamusmies Tehy

Toni Korkiala, pääluottamusmies Tehy

Eeva Hakala, pääluottamusmies SuPer

Päivi Maunula, pääluottamusmies SuPer

Miia Hyytinen-Oinas, pääluottamusmies JUKO/Lääkärisopimus

Satu Seppelin-Kivelä, pääluottamusmies JUKO/KVTES

Markku Kaakko, pääluottamusmies JHL

Johanna Ojanperä, pääluottamusmies Jyty

Vähenevällä henkilökuntamäärällä on mahdotonta hoitaa nykyistä määrää potilaita.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »