maanantai 10.8.2020 | 02:35
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kiinteistönhoitoyhtiön perustaminen etenee valtuustoon Toholammilla – Yhtiön toiminnan tarkoitus olla täydessä käynnissä vuonna 2022

Outi Yli-Arvo
Ke 15.1.2020 klo 13:00

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toholampi

Toholammin kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kiinteistönhoitoyhtiön perustamisen ja yhtiöjärjestyksen. Yhtiön toiminnan käynnistämisen on tarkoitus tapahtua vaiheittain siten, että yhtiön toiminta olisi täydessä käynnissä vuonna 2022.

Kunnan tekninen osasto, Toholammin kehitys Oy ja Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot ovat jatkaneet kunnan oman kiinteistönhoitoyhtiön perustamisen valmistelua viime syksystä lähtien.

Yhtiön tarkoitus on tarjota muun muassa kiinteistö- ja maisemanhoitopalvelujen yhteishankintatoimintoja, kiinteistönhoidon valvontaa, kiinteistönhoidon tehtävien organisointia sekä mahdollisesti itse tuottaa kiinteistö- ja maisemanhoitopalveluja omistajilleen.

Tavoitteena on tuottaa palveluja kustannustehokkaammin kuin omistajat erikseen voisivat niitä hankkia. Perustettava yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä omistajilleen.

Kiinteistönhoitoyhtiön perustamiseen tarvittavaan osakepääomaan on varattu rahat talousarvion investointiosassa. Yhtiölle asetettavien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sitä, että sillä on käytettävissään riittävät henkilöresurssit.

Kuntakonsernissa kiinteistönhoitopalveluiden ulkoistamista pidetään kokonaistaloudellisesti järkevimpänä tapana organisoida toiminta tulevaisuudessa. Jatkossa kiinteistönhoidon valvontaan ja kehittämiseen halutaan osoittaa nykyistä suuremmat henkilö- ja taloudelliset resurssit. Perustettava kiinteistönhoitoyhtiö mahdollistaa kiinteistönhoidon kehittämisen kuntakonsernin sisällä yhteisesti.

Kunnan, kehitysyhtiön ja vuokratalojen omistuksessa on merkittävä rakennuskanta, joiden yhteen laskettu pinta-ala on yli 51 000 neliötä. Nykyisin kaikki omistajat vastaavat kiinteistönhoidon ja -kunnossapidon järjestämisestä itse.

Nykytilanteessa henkilöstöresurssit asettavat haasteita kiinteistönhoidon suunnitelmalliselle kehittämiselle, jolla turvattaisiin käyttäjille terveelliset ja turvalliset olosuhteet sekä estettäisiin rakennuskannan korjausvelan kasvaminen. Kunnan kiinteistönhoidon tuottaminen on siirtynyt omasta palvelutuotannosta pääasiassa ostopalveluiden käyttöön.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle myös, että se antaisi kunnanhallitukselle valtuudet tarvittaessa tehdä tekniset tarkistukset yhtiöjärjestykseen ja valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään yhtiön perustamiseen tarvittavat muut asiapaperit.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »