keskiviikko 21.10.2020 | 07:57
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Mielipide: Avoin kirje Vapo Oy:lle – Vapon maineenhallinnan kannalta paras vaihtoehto olisi se, että Vapo luovuttaisi Teerinevan Lestijärven kunnalle vastikkeetta tai ennallistaisi sen itse

Hannu Saari, puheenjohtaja Suomen Luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri Mikko Viitasalo, puheenjohtaja Lestijokiseudun ympäristöyhdistys ry Timo Lappi, puheenjohtaja Lestijärven kotiseutuyhdistys
Ma 12.10.2020 klo 16:15

Lestijoen vesistö on maisemaltaan ja luonnonolosuhteiltaan valtakunnallisesti arvokas vesistö. Se kuuluu lukuisiin luonnonsuojeluohjelmiin. Lestijoen yläosa ja valtaosa Lestijärven saarista ovat Natura -suojelualueita. Jo 1980 -luvulla alue on sitoutunut vesistön luonnontaloudelliseen kehittämiseen, jossa suojelulliset arvot säilytetään, riskitekijöitä poistetaan ja edistetään vesistön luonnontaloudelliseen käyttöön liittyviä elinkeinoja.

Lestijärven valuma-alueella olevan Teerinevan 40-vuotinen kuivatushistoria on Lestijärven kannalta synkkä. Kaikkien mustissa on kevään 1981 katastrofi. Vapo oli vuokrannut nevan Metsähallitukselta ja aloittanut nevan kuivatustoimet kesällä 1980. Tuolloin ei vaadittu lupaa soiden kuivattamiseen turvetuotantoa varten. Keväällä 1981 Teerinevan suojavallit tulvien johdosta murtuivat ja kaikki kuivatusvedet pääsivät vapaasti Lestijärveen. Kirkasvetinen karu järvi muuttui kertaheitolla tummavetiseksi ja rehevöityneeksi. Tämän seurauksena järvi oli vuosikausia tuhon partaalla. Siika- ja taimenkanta hävisivät lopullisesti. Nyttemmin järven veden laatu on toipunut pahimmasta, mutta pohjasedimentin tila on monin tavoin erittäin kriittinen eikä järvi siten kestä uutta kuormitusta.

Vuonna 2016 Vapo luopui Teerinevan turvetuotantohankkeesta ja laittoi nevan myyntiin. Tuolloin Hiilipörssi ja Lestijokiseudun ympäristöyhdistys esittivät Vapolle, että se ennallistaisi nevan. Vapo ei siihen suostunut vaan ilmoitti, että neva on myynnissä. Teerineva on tullut Vapon omistukseen vuonna 2000 osana Metsähallituksen kanssa tehtyä laajempaa kiinteistökauppa. Kauppahinta 11 505 hehtaarin maa-alasta oli tuolloin 9,7 milj. mk (lähde: Maanmittaushallitus). Tuon kaupan hehtaarihinta nykyrahassa on 179 €/ha. Tällöin Teerinevan osuudeksi tulee 71 000 € (400 ha x 179 €/ha). Keväällä 2020 turvetuotantoalueeseen kuuluva Paskolamminneva tuli myyntiin Huutokaupat.net verkkokaupassa ja se myytiin yksityishenkilölle 55 000 euron kauppahinnalla (n. 400 €/ha).

Nyt Lestijärven kunta on lähestynyt Vapoa ja tehnyt loppuosasta Teerinevaa ostotarjouksen Vapolle. Kauppaneuvottelussa Lestijärven kunnan tulee nostaa esiin seuraavat asiat, jotka tulee ottaa huomioon hinnassa: Vapo on saanut nevan haltuun huomattavan edullisesti, 71 000 eurolla.Vapo on omilla toimillaan pilannut nevan ja sotkenut Lestijärven muuttaen sen ekologista tilaa pysyvästi.

Vapo Oy on asettanut toiminnalleen kunnianhimoiset tavoitteet/periaatteet. Ympäristön osalta Vapon päämääränä on luonnonvarojen kestävä käyttö. Vapo toteaa, että ”turvevarojen käytössä toimimme kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Tavoitteenamme on vähentää turvetuotannon vesistökuormitusta määrätietoisesti ja käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Panostamme myös tehokkaaseen valvontaan sekä ympäristöriskien hallintaan. Turvaamme luonnon monimuotoisuutta aktiivisella ja harkitulla tuotantoalueiden jälkikäytöllä. Tavoitteenamme on myös muuttaa tuotannosta poistuneet suot hiilinieluiksi”

Me allekirjoittaneet tiedustelemme Vapolta, miten edellä mainitut vastuullisuusperiaatteet sopivat yhteen niiden toimien kanssa, mitä Vapo on tehnyt Teerinevalla ja Lestijärvellä. Onko Vapo valmis myöntämään, että sen toimet ovat pilanneet Teerinevan ja aiheuttaneet Lestijärvelle mittaamattoman vahingon muuttamalla sen ekologista tilaa pysyvästi. Onko Vapo valmis ottamaan kauppaneuvotteluissa edellä mainitut seikat huomioon.

Vapon maineenhallinnan kannalta paras vaihtoehto olisi se, että Vapo luovuttaisi Teerinevan Lestijärven kunnalle vastikkeetta tai ennallistaisi sen itse.

Ennallistaminen voidaan liittää Hiilipörssi- kokonaisuuteen sekä hallituksen Helmi-ohjelmaan, jonka tavoitteena on ennallistaa 12 000 hehtaaria soita.

Vapon maineenhallinnan kannalta paras vaihtoehto olisi se, että Vapo luovuttaisi Teerinevan Lestijärven kunnalle vastikkeetta tai ennallistaisi sen itse.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »