sunnuntai 18.4.2021 | 06:46
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaista – "Vallitsevaa todellisuutta ja lakia ei voi tulkita yksittäisen vakaumuksen tai herätysliikkeen opin suodattimen kautta"

Pe 8.1.2021 klo 17:15

Antti Saari kirjoitti (KP 24.12.) ”Tasa-arvolailla on rajoituksensa: sitä ei sovelleta evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirkkokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan. On huomattava, että niin tasa-arvo- kuin yhdenvertaisuuslaissa on varaus: lakia ei sovelleta uskonnon harjoittamiseen…”

Kristiina Teerikangas vastasi (KP 28.12.), että "vaikka tasa-arvolakia ei sovellettaisikaan uskonnonharjoittamiseen, niin kirkkoon työnantajana tasa-arvolakia sovelletaan. Tasa-arvolaki merkitsee eri näkökulmista eri asioita. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki, syrjinnän kielto, lapsiasiavaikutusten arviointi ja yleiset työelämän pelisäännöt koskevat seurakuntia viranomaistoimijoina – työnantajana ja työyhteisöinä – toimimaan niin, ettei ketään syrjitä. Velvollisuus yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen ja yhdenvertaisuuden edistämiseen koskee mm. ev.-lut. kirkkoa, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä.”

Kokkolassakin suunnitelman tulee kattaa kaikki työpaikalla merkityksellisiksi todetut syrjintäperusteet. Kirkolla on oppinsa, arvojensa ja ihmiskäsityksensä vuoksi erityinen motiivi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Joillakin herätysliikkeillä on tästä poikkeava oppikäsitys.

Saari jatkaa: ”Kokkolassa muutama seurakuntaneuvoston jäsen jätti marraskuussa aloitteen, että seurakunta ei osallistuisi Priden kaltaisten tapahtumien järjestämiseen. Niiden tuominen kirkon piiriin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden varjolla ei ole perusteltua.”

Ylen uutisen (24.11.) mukaan aloitteen jättivät Sinella Saari, Anna-Leena Heikkilä, Helena Leppälä ja Miika Savola, jotka edustavat seurakuntaneuvostossa Kristillisten perusarvojen puolesta -valitsijayhdistystä, vanhoillislestadiolaisia. Aloitteen tekijät edustavat seurakuntaneuvostoa, julkishallinnon työnantajaa, joten he ovat oman herätysliikkeensä seurakuntaopista huolimatta velvollisia noudattamaan työnantajaroolissaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakia, syrjinnän kieltoa ja yleisiä työelämän pelisääntöjä.

Aloitteessa esitetään, että "seurakunta ei osallistu Pride-yhteistyöhön, Pride-tapahtumiin eikä sateenkaariliikkeen/Setan järjestämään toimintaan eikä muutenkaan tue millään tavalla pyrkimyksiä, jotka ovat ristiriidassa kirkolliskokouksen hyväksymän kirkon normatiivisen käsityksen kanssa avioliitosta yhden miehen ja yhden naisen välisenä yhteiselämän muotona.”

Syrjinnän käsite pitää sisällään välittömän ja välillisen syrjinnän, häirinnän sekä ohjeen ja käskyn syrjiä. Jos seurakuntaneuvosto hyväksyisi tekstin sisällön, tulisiko siitä silloin käsky syrjiä? Huomioitavaa on, että neuvostolla ei ole oikeutta päättää toiminnan sisällöstä, toimia työntekijöiden esimiehinä tai ohjeiden antajina. Operatiivinen johto kuuluu kirkkoherralle.

Yksittäisen perheen ja herätysliikkeen sisällä saatetaan joutua joskus mutkikkaaseen tilanteeseen. Mielipiteen kirjoittajana ja seurakuntalaisena Antti Saari voi esittää, että tasa-arvolakia ei sovellettaisi seurakunnassa uskonnonharjoittamiseen. Yhtaikaa puoliso, yksi aloitteen tekijöistä, joutuu työnantajaroolissaan huomioimaan kirkkoa koskevat lait, vaikka se aiheuttaisi sisäistä ristiriitaa. Vallitsevaa todellisuutta ja lakia ei voi tulkita yksittäisen vakaumuksen tai herätysliikkeen opin suodattimen kautta.

En halua esimerkillä leimata yksittäistä herätysliikettä. Monenlaisia kantoja löytyy muualtakin. Näkökulma on tärkeää huomioida sikäli, jotta hahmottaa erilaisia rooleja ja vastuualueita sekä sitä, milloin kyseessä on kirkon oppi ja sanoma, milloin jonkin herätysliikkeen tai muun uskonnollisen ryhmän oma painotus. Tarvittaisiin ”uskonnollista sisälukutaitoa” ymmärtääkseen, mistä kulloinkin on kysymys.

Yhdessä kohti tervettä hengellisyyttä

Toimitus julkaisee mielipiteen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »