torstai 13.5.2021 | 11:53
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Avoimuus vahvistaa kuntia

Su 18.4.2021 klo 17:05

Kuntahallinnossa avoimuus vahvistaa demokratiaa, luottamusta, turvallisuutta, sekä parantaa yhteisöllisyyttä, ja sen vuoksi sitä pitää lisätä.

Avoimuus kunnassa tarkoittaa sitä, että päätettävät asiat tuodaan kuntalaisten tietoon ja asukkailla ja kyläyhteisöillä on mahdollisuus vaikuttaa niihin, kuten koulujen lopettamisissa, tuulivoima-asioissa, jäteviemärien sijoitusasioissa, bioenergialaitosten sijoitusasioissa ja muita mittavia investointeja koskevissa asioissa. Tietoon jo siinä vaiheessa, kun mahdollisesti päätettäviksi tulevat asiat nousevat esille ja valmisteluun.

Mainittua tukee mm. kuntalain 22 §:n ensimmäinen lause; ” Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.” Ja kuntalain 1 §:n ensimmäinen lause; ”Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon, sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa.”

Toimivatko kunnat edellä mainittujen lainkohtien mukaisesti?

Väitän, että useinkaan eivät.

Väitettäni tukee äskettäin julkaistu kuntalais-päättäjätutkimus, jonka mukaan vain noin neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että kunnassani kuunnellaan kuntalaisten mielipiteitä ja että kuntani tarjoaa riittävästi tietoa kunnan palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja päätösten valmisteluun liittyvistä kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista. Mainitut tiedot koskevat keskimääräisesti kaikkia tutkimuksessa mukana olleita 43 kuntaa.

Usein kuntalaiset haluavat kuulla huhuna kuulemansa valmistelussa olevan asian valmistelusta tarkemmin. Asiasta kysyttäessä, tulee usein vastaukseksi se, että kun asiasta ei ole päätöstä ja asia on valmistelussa, niin asiasta ei voida kertoa tai tiedottaa. Tai sitten se, että asiaan liittyy liikesalaisuus, vaikka ei tosiasiassa liitykään.

Kun kuntalaiset eivät saa valmistelussa olevista asioista viranhaltijoilta tai asiaa käsittelevältä hallintoelimeltä kuntalain edellyttämällä tavalla tietoa, eivät he voi myöskään osallistua ja vaikuttaa asiaan kuntalaissa edellytetyllä tavalla, ja tätä pitää korjata.

Avoimuus kuntahallinnossa on tärkeää siksi,

- että me kuntalaiset tietyn rajatun alueen sisällä muodostamme kunnan ja kunnan kaikki asiat ovat meitä koskevia.

- että asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimuus vahvistaa kuntademokratiaa ja kunnan perustuslain 121 §:ssä tarkoitettua itsehallintoa ja kuntalain tarkoittamaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuutta.

- että avoimuus vahvistaa kunnassa luottamusta, sillä luottamuksen tärkein edellytys on hallinnon avoimuus.

- että kun kuntalaiset saavat avoimen hallinnon myötä hyvissä ajoin tiedon, vaikuttaa se heidän turvallisuudentunteeseensa myönteisesti.

- että kun päätökset sisältävät talousvaikutuksen, eli yhteisten varojen käytön, ja yhteisten varojen käytön tulee olla kuntalaisten edun mukaista, vahvistaa se yhteisöllisyyttä.

Avoimuutta siitäkin huolimatta, vaikka kuntalaiset saattavat joskus olla varsin kriittisiä heidän etujaan, oikeuksiaan ja asumisympäristöään koskevissa asioissa.

Heikki Häyrynen

Kuntavaaliehdokas (kesk., sit.)

Nivala

#

Kommentoi 1 Kommentti

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »