maanantai 6.12.2021 | 20:31
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Näistä syistä kansanmusiikkisäätiön esitutkinta aloitettiin

Pe 8.10.2021 klo 16:15

Kunnanjohtaja Arto Alpian haastattelu oli Keskipohjanmaa- lehdessä 3.10.2021. Alpia kommentoi haastattelunsa kohdassa, jossa käsiteltiin Kansanmusiikkisäätiöön kohdistunutta esitutkintaa ja oikeudenkäyntejä, näin: ”Oli lapsenomainen usko, että kun aivan tyhjästä vedetään syytteitä, ei kai tämä voi… Joskus sentään totuus voittaa”.

Koska allekirjoittanut on usein joutunut kysyjille selventämään sitä, miksi säätiön toimintaan kohdistunut esitutkinta suoritettiin ja kun asia otettiin jälleen esiin, katson aiheelliseksi esittää pari esimerkkiä siitä, mikä johti esitutkinnan aloittamiseen.

Yllä mainitussa lehdessä oli 4.2.2010 kirjoitus alaotsikolla ”Tilintarkastus on surullista luettavaa” sekä ote tilintarkastajan kielteisen lausunnon ja huomautusten perusteluista. Perusteluissa kerrottiin muun muassa ”Säätiön taseen mukaisista varoista 373 t€ on edelleen pääomalainaehtoisia sijoituksia, joiden arvostamiseen liittyy todellinen arvostusriski. 17.3.04 hallitus on päättänyt, että Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy:lle myönnetty pääomaehtoinen laina, joka sisältyy edelleen yllä mainittuihin sijoituksiin, annetaan anteeksi ja lainanlyhennysrahasto poistetaan taseesta vuonna 2005. Lainasaatavan määrä on yhteensä 229 t€. Kirjanpitoon päätöksen mukaisia tapahtumia ei ole kirjattu. Korjauksen jälkeen taseen mukainen oma pääoma on -310 682,94 euroa.”

Lehtikirjoituksen perusteella poliisi päätti hakea säätiön kirjanpitoaineiston ja hallintomapit tarkastettavaksi. Suoritetussa tarkastuksessa todettiin muun muassa:

Säätiön kirjanpidossa oli ollut 229 t€ lainasaatava, joka poistettiin vasta vuoden 2009 kirjanpidosta.

Säätiön kirjanpidossa oli myös läheisyhtiö Mosala Oy:ltä 144 t€ saatava, minkä arvostamiseen tilintarkastajien mukaan liittyi todellinen arvostusriski. Hallintomapeista saadun tiedon mukaan Mosala Oy;n toimintaa oli alas ajettu vuosien 2007-2008 aikana.

Hallintomapeista ilmeni myös, että säätiön silloinen asiamies oli 16.10.2007 toimitusjohtajan katsauksessa hallitukselle todennut, että taseet on putsattava tilintarkastajien edellyttämällä tavalla.

Lehtikirjoituksessa mainittu taidekokoelma oli 3.1.2006 saatu lahjoituksena ja lahjakirjan ehdoissa oli muun muassa kohta 8 jonka mukaan taidekokoelmaa ei saa myydä, vaihtaa eikä lahjoittaa ilman lahjanantajan kirjallista suostumusta. Säätiön hallitus ei kirjannut lahjoitusta vuoden 2006 kirjanpitoon, vaan se mainittiin vain kirjanpidon liitetiedoissa. Kirjanpitoon kokoelma kirjattiin 14.11.2007. Ennen kirjausta oli hankittu arvio kokoelman arvosta ja sen mukaisesti kirjanpitoarvoksi tuli 385.950 €. Kirjanpitolain mukaan taide-esineiden arvonkorotukset eivät ole mahdollisia. (Oliko todellista arvoa / jos oli miksi ei kirjattu 2006?)

Säätiön tilinpäätösten tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tarkastuksessa todettiin myös, että hallitus päätti 14.11.2007 (sama päivä, jona taidekokoelma päätettiin kirjata kirjanpitoon) ottaa pankkilainan, jonka vakuudeksi tarvittiin kunnan omavelkainen takaus. Koska säätiöllä ei ollut muuta pantattavaa omaisuutta, kunta edellytti säätiön panttaavan taidekokoelmansa vakuudeksi omavelkaiselle takaukselleen. Lahjoittajilta ei hankittu lupaa panttaukseen.

Säätiön hakiessa yllä kerrottua lainaa ja kunnan omavelkaista takausta, ei läheisyhtiöille annettuja lainoja oltu, tilintarkastajien huomautuksista ja Jokinivan kehotuksesta huolimatta kirjanpidossa alas kirjattu.

Tilintarkastajat olivat jo vuoden 2006 tilintarkastuskertomuksessaan todenneet, että säätiön maksuvalmius oli erittäin rasittunut.

Kansanmusiikkisäätiön toiminnan jatkuessa velkaantuminen lisääntyi niin, että vuoden 2004 tilinpäätöksessä ollut 763.168 euron vieras pääoma kasvoi, ollen vuoden 2005 tilinpäätöksessä 804.062 euroa, vuoden 2006 tilinpäätöksessä 807.818 euroa, vuoden 2007 tilinpäätöksessä 988.378 euroa, vuoden 2008 tilinpäätöksessä 1.424.985 euroa ja vuoden 2009 tilinpäätöksessä 1.720.226 euroa.

Esitutkinnassa lähdettiin tutkimaan sitä, rikottiinko kirjanpitolakia, sekä sen selvittämisestä rikottiinko velallisen rikoksia koskevaa lainsäädäntöä. Oliko säätiö maksukyvytön ja tapahtuiko, oman pääoman ollessa negatiivinen, lisävelkaantuminen velkojien vahingoksi, eli pahensiko yhtiön toiminta olennaisesti sen maksukyvyttömyyttä.

Veli Salmela

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »