maanantai 6.12.2021 | 20:02
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Vielä kerran Kruunupyy ja sote-uudistus

Ke 13.10.2021 klo 19:10

Tässä lehdessä julkaisiin 5.10.2021 Kruunupyytä ja sote-uudistusta koskeva artikkeli. Yritän lyhyesti selvittää miksi sote-uudistus on Kruunupyyn ja sen asukkaiden kannalta erilainen kuin monen muun kunnan kannalta.

Ensin karkea yksinkertaistaminen. Esimerkiksi Kokkolassa tai Halsualla asuvan henkilön kohdalla sote-uudistuksen yhteydessä tapahtuu vain yksi muutos. Nyt heidän palvelujensa tuottajan nimi on Soite ja 1.1.2023 alkaen palvelutuottajan nimi on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue. Kruunupyyn ja sen asukkaiden kohdalla muuttuvat kaikki sote- ja pelatuspalveluiden järjestämistä koskevat asiat. Tällä hetkellä Kruunupyyn kunnan omana toimintana on vain lasten päivähoito. Kaiken muun sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Soite ja pelastuspalvelut Keski-Pohjanaan ja Pietarsaaren pelastuslaitos.

Kruunupyy kuuluu uudistuksessa Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Näin ollen Pohjanmaan hyvinvointialueella on järjestämisvastuu Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden järjestämisestä. Mitä me kruunupyyläiset tällä hetkellä tiedämme meitä koskevien palveluiden järjestämisestä 1.1.2023 alkaen, kun Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa? Ei mitään. Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä oli 4.10.2021 Kruunupyyn kunnanvaltuuston iltakoulussa Maria Kinnunen ja kaksi muua henkilöä. Kun heiltä kysyttiin mitä palveluja ja miten järjestettynä Pohjanmaan hyvinvointialue aikoo Kruunupyyssä järjestää. Vastaus oli, että emme vielä tiedä. Emme ole Kruunupyyn palvelujen suunnittelussa vielä niin pitkällä. Moneen kertaan kyllä totesivat, että ”meillä on järjestämisvastuu ja sen mukaan toimimme.” Tämän kertomiseen ei olisi tarvittu kolmea henkilöä. Nyt me tiedämme mitä ja miten Soite on Kruunupyyn palvelut järjestänyt.

Joitakin asioita, mitkä muuttuvat sote-uudistuksessa Kruunupyyn asukkaiden kohdalla. Sote-lainsäädännössä kirjattu demokratiavaatimus ei toteudu, mikäli palveluiden tuottajina on edes joiltakin osin kaksi hyvinvointialuetta. Ei voi olla ehdokkaana tai äänestää kahden hyvinvointialueen aluevaltuuston vaalissa. Lehden artikkelissa haastateltu Timo Keistisen sanomaksi on kirjattu:”Sanoisin, että ihan kansalaisen näkökulmasta suurta muutosta ei ole näköpiirissä. Se muutos on enemmänkin hallinnossa.” Tämä pitää paikkansa lähes kaikkien Suomen kuntien asukkiden kohdalla. Ei kuitenkaan Pukkilan, Myrskylän ja Kruunupyyn osalta. Vain näiden kolmen kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa toisen maakunnan alue, kuin mihin maakuntaan kunta kuuluu. Entä sitten kansalaisen Terveydenhoitolain 48 §:n mukainen valinnanvapaus, johon Keistinen ja artikkelin kirjoittanut toimittaja kaiken pelastajana viittaavat.

Valinta voi koskea perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, mutta ei esim. koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa, kotisairaanhoitoa eikä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Valinnanvapaus on henkilökohtainen ja sen pitää itse tehdä. Miksi kaikkien Kruunupyyn yli 6400 asukkaan pitäisi toimia valinnanvapauden säännösten mukaan, säilyttääkseen edes osan nykyisistä Soiten tuottamista palveluista? Kaikkia palveluita kun ei kuitenkaan voi valita.

Edellä kerrottujen ongelmien lisäksi on monia muita vaikeuksia esimerkiksi rahoituksen järjestäminen ja henkilöstön asema.

Aivan kuten artikkelin kirjoittaja toteaa, ministerit Henriksson, Blomqvist, Kiuru ja pääministeri Marin vakuuttelevat hyvää tahtoa ja sitä, että lainsäädännöllisiä esteitä ei ole järjestää Kruunupyyn palvelut siten kuin ne nyt on järjestetty. Ministerien sanat eivät kuitenkaan ole laki, ja merkillistä on, miksi he eivät huolehtineet siitä, että lakeihin olisi kirjattu tämänhetkisen käytännön mahdollistaneet säännökset.

”Jos viestintä näyttää onnistuvan toivotulla tavalla, niin kyseessä on väärinkäsitys.” (Osmo A. Wiio, Viestinnän lait)

Tapani Myllymäki

Kruunupyy

#

Kommentoi 2 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »