maanantai 29.11.2021 | 19:46
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Rautatieliikennejohtaja Markku Nummelinin mielipide: Tasoristeysten turvallisuutta parannetaan yhteistyöllä

La 20.11.2021 klo 19:00 | päivitetty la 20:05

Jokainen tasoristeysonnettomuus on liikaa ja jokainen onnettomuus pysäyttää myös tasoristeysturvallisuutta parantavat henkilöt.

Vuonna 2000 valtion rataverkolla oli 4227 tasoristeystä. Kymmenen vuotta myöhemmin vuoden 2010 alussa tasoristeyksiä oli 3376. Kuluvan vuoden alussa tasoristeyksiä oli valtion rataverkolla vielä 2594, joista 712 oli varustettu varoituslaitoksella ja 1882 oli vartioimattomia. Varoituslaitoksia on rakennettu enemmänkin kuin mitä tilasto kertoo, mutta ne on sittemmin jo korvattu silloilla tai tiejärjestelyillä.

Tasoristeysonnettomuuksia tapahtui 2000-luvun alussa vuosittain keskimäärin 50, nyt noin 20. Esimerkiksi vuonna 2000 onnettomuuksia oli 52 ja vuonna 2020 niitä oli 16. Tänä vuonna onnettomuuksia on ollut jo 24, mikä on hyvin huolestuttavaa. Eli taas enemmän onnettomuuksia, vaikka tasoristeysten määrä vähenee.

Väylävirasto aloitti vuonna 2018 tasoristeysten poisto- ja parantamisohjelman. Viisivuotista ohjelmaa ohjaa riskiperusteisuus eli aloitimme poistot ja parantamisen olosuhteiltaan huonoimmista tasoristeyksistä. Lisäksi mukana on alueellinen näkökulma: lähekkäin olevista tasoristeyksistä yhden olosuhteita parannetaan ja liikenne ohjataan sitä kautta ja muut tasoristeykset poistetaan.

Ohjelman puitteissa poistamme 241 tasoristeystä ja parannamme 114 tasoristeyksen olosuhteita. Lisäksi asennamme 84 tasoristeyslaitosta (puomilaitos, valo- ja äänivaroituslaitos tai tasoristeysvalo). Yhteensä ohjelman puitteissa poistetaan tai parannetaan tasoristeysten turvallisuutta 439 tasoristeyksessä.

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen jatkuu nyt käynnissä olevan tasoristeysturvallisuusohjelman jälkeen. Valtioneuvoston vuonna 2021 hyväksymässä ja eduskunnan selontekona käsittelemässä valtakunnallisessa 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjataan mm. liikennejärjestelmän tavoitteita, rahoitusta ja rahoituksen kohdentamista. Rataverkolla yhtenä toimenpiteenä on tasoristeysturvallisuus, jonka parantamisen vuosittaisiksi kustannuksiksi todetaan 15-20 milj. euroa vuodessa.

Vuonna 2022 tulemme poistamaan tai parantamaan suuren määrän tasoristeyksiä. Suunnitelmamme mukaan yhteensä 110 tasoristeystä suljetaan ja korvataan muilla tieyhteyksillä, 16 uutta puolipuomilaitosta rakennetaan, kolme valo- ja äänivaroituslaitteistoa asennetaan ja 37 tasoristeyksen olosuhteita parannetaan.

PedersöressäIsosandsundintien vartioimattomassa tasoristeyksessä 29.10.2021 tavarajunan eteen ajoi pakettiauto. Samassa tasoristeyksessä tapahtui edellinen onnettomuus 23.1.2021 ja sitä edellinen 26.2.2016. Tasoristeyksen siirtotyöt uuteen turvallisempaan paikkaan olivat jo käynnissä viimeisimmän onnettomuuden tapahtuessa ja se otettiinkin pian sen jälkeen käyttöön. Vanhan tasoristeyksen ja radan välinen kulma oli vaarallinen ja siksi se siirrettiin parempaan turvalliseen paikkaan. Nyt tasoristeys on entistä turvallisempi, mutta jokaisen tiellä liikkujan velvollisuus on kuitenkin aina väistää junaa. Kaikkien toimijoiden yhteistyöllä viemme turvallisuuttaa koko ajan eteenpäin

Markku Nummelin

rautatieliikennejohtaja

Väylävirasto

Lue myös:

Mitta täynnä Pedersöressä: "Puomit tasoristeykseen ja äkkiä" – kunnanjohtajakin tuskastuu Väylävirastoon

Tänä vuonna onnettomuuksia on ollut jo 24, mikä on hyvin huolestuttavaa.

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »