maanantai 29.11.2021 | 19:32
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Kyllä sote-lähipalveluja tarvitaan jatkossakin

Ma 22.11.2021 klo 19:00

Havahduin Piia Rautiolan (Kp-lehti 20.11.) lailla lukiessani Soiten johdon eli Minna Korkiakoski-Västin lausuntoa KP:ssä (10.11.): lähipalvelu-termiä ei enää jatkossa käytettäisi puhuttaessa sosiaali- ja terveyspalveluista! Perustelut hylätä lähipalvelu-termi siksi, että "yhä useammin lähipalvelu on liikkuva palvelu tai digipalvelu, joka viedään kotiin", välttämättä vakuuta. Joku voisi jopa ajatella juuri päinvastoin, eli liikkuvien tai digipohjaisten palvelujen lisääntyminen voi monipuolistaa ja näin vahvistaa lähipalveluja! Eli lähipalvelu ei liity pelkästään "seinien sijaintiin". Kuinka vaan, mutta pidän ainakin tässä vaiheessa itsestään selvänä, että nykyisissä sote -palveluissa on koko joukko palveluja, jotka on perusteltua tulkita lähipalveluiksi.

"Perinteisessä ajattelussa" esim. neuvolat sekä merkittävä osa terkkaripalveluista ovat tärkeitä lähipalveluita jatkossakin. Vaikka termi voi aiheuttaa tulkintaeroja lähipalveluista , niin kansan kuin myös päättäjien keskuudessa termiä käytetään päivittäin. Muun muassa siksi on perusteltua, että jatkossakin sille löytyy sijansa sote -palveluista puhuttaessa myös meidän alueella. Esim. meillä sosialidemokraateilla on aluevaaliohjelmassa useampia kohtia, joissa asia nousee esille. Ohjelmassamme todetaan esim. "lähipalvelut ja ennaltaehkäisevä työ ovat kaiken perusta eri muodoissa. Julkisia palveluja tulee olla saatavilla koko Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella ". Todettu korostaa siis sitä, että palvelujen tulee olla saavutettavissa tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta luonnollisesti hoitotakuun puitteissa.

Tähän liittyy myös kattavien neuvolapalveluiden sekä kouluterveydenhuollon turvaaminen. Siksi ohjelmassa todetaan, että "neuvola ja kouluterveydenhuolto tulee säilyttää laaja-alaisena ". Tiedämme, että neuvolaverkosto palveluineen on perheitä palvelevana juuri sellaista lähipalvelua, jolla on tosi tärkeä sijansa niin lapsiperheiden kuin muidenkin kansalaisten arjen sujumisessa. Joku voisi jopa ajatella vahvistaa sen palvelutarjontaa.

Myös Kanta-Kokkolan laaja-alaisuus, sekä väestöpohjan suuruus Soiten sisällä, puhuvat sen puolesta, että yhdellä tai kahdella neuvolalla ei Kokkolassa tulla toimeen. Kattavampi verkosto palveluineen on tarpeen. Kummastuttaakin, kuinka Kokkola-vetoinen perusterveydenhuollon kuntayhtymä pystyi näitä palveluja pitämään kattavina pienemmälläkin väestöpohjalla, mutta Soiten hallinnassa se näyttää tuovan "tuskaa ", vaikka väestömäärä Kokkolassa on lisääntynyt.

Kuten eräs asiaa paremmin tunteva kysyikin, "Tarkoittaako Soitessa palvelujen "kehittäminen" neuvoloiden harventamista?"

Vaikka kuinka teoriamielessä vaikuttaisi "uljaalta ja houkuttelevalta" keskittää kaikki palvelut yhteen tai kahteen osoitteeseen ja näyttävään "pytinkiin", pahinta on, jos unohdetaan tyystin kansalaisten arjen näkökulma, eli arviointi palvelujen saatavuudesta. Toivoisi todella, ettei lähipalvelu -näkökulmaa unohdeta tai vähätellä. Kyllä etäisyyksillä, tarjottavien palvelujen toistuvammalla käytöllä, tai painottaen palvelun maksajan eli asiakasnäkökulmaa, ns. perinteisillä lähipalveluilla on edelleen merkitystä, sillä on sijansa sekä ennen muuta arvonsa ainakin meidän kansalaisten keskuudessa!

Oikeastaan sama peruslähtökohtamme on siinä, että me demarit korostamme vaaliohjelmassamme meille kaikille keskipohjalaisille tärkeän keskussairaalamme aseman turvaamista. Olimme ratkaisevasti vaikuttamassa siihen, että ns. työnjakoasetusta muutettiin edellisen hallituksen päättämästä, joka olisi supistanut täällä annettavia kirurgisia

palveluja. Ministeri Kiuru vei muutoksen läpi hallituksessa.

Tavoitteenamme on saada pidettyä mahdollisimman monipuoliset erikoislääkäripalvelut lähellä eli omalla alueellamme jatkossakin. Näin varmistetaan laadukkaan ja turvallisen synnytyssairaalan asema sekä päivystystoiminta tulevaisuudessakin. Tässä on mukana vahvasti lähipalvelu -ajatus, vaikkakin edellisiin nähden erilaisten palvelujen saatavuutta punnittaessa. Toimikaamme niin virkakunta kuin luottamushenkilöt vastuullisesti kansalaisille tärkeiden palvelujen kanssa jatkossakin.

Kari Urpilainen

Valtiopäiväneuvos

Kokkola

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »