maanantai 29.11.2021 | 19:31
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Unohtuuko ihminen hyvinvointialueen aluevaltuustossa?

Ti 23.11.2021 klo 18:45

Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta. Tammikuun maakuntavaaleissa valitaan päättäjät aluevaltuustoon, joka taas asettaa aluehallituksen, tarkastuslautakunnan ja mahdolliset hyvinvointialueen muut toimielimet sekä valitsee hyvinvointialuejohtajan.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Aluevaltuuston tehtävistä säädetään hyvinvointialueesta annettavassa laissa. Se päättää mm. hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä sekä talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

On tulossa lisää hallintoa valtion ja jokaisen Suomen kunnan toimielinten lisäksi. Unohtuuko yksittäinen sote- tai pelastustoimesta apua hakeva ihminen? Miten kauas päätökset, palvelut karkaavat? Saadaanko pelastustoimesta riittävä apu ajoissa? Miten yhteistyö ja varojen jako sujuu, etteivät valta ja palvelut keskity keskuskaupunkeihin? Ajaako puolueiden etu ja ryhmäpäätökset hoidettavien asioiden edelle?

Alkuperäinen tarkoitus uudistukselle olivat säästösyyt ja kuntien sotevastuun siirtyminen suuremmille harteille. Jo siirtymävaiheessa hallinnon organisointiin on arvioitu kuluvan 3-4 miljardia. Yli puolet kuntien vastuista ja verotuloista siirtyy hyvinvointialueille. Syntyykö säästöjä? Sotemenot suurenevat huoltosuhteen heikentyessä. Monissa kunnissa pelätään jo nyt, miten valtion myöntävät varat riittävät kuntien vastuulle jääviin sivistys-, elinkeino- ja maankäyttöpalveluihin.

Asukkaiden palveluita muunnetaan hoidettaviksi kalliiden ja toimintaherkkien digilaitteiden välityksellä. Mikään älylaite ei korvaa inhimillistä vuorovaikutusta asiakkaiden, eritoten vammaisten ja ikäihmisten hoidossa. Vain kohtaamisissa koetaan ihmisarvo. Ikäihmisten neuvolaa kaivataan.

Suunnitelmien mukaan hyvinvointialueet vastaavat jatkossa lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijaterveydenhuollosta, äitiys-, lastenneuvola- ja perheiden tukipalveluista (kriisitilanteet, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö, perheväkivalta). Myös toimeentulotuen saanti ja sairaanhoitopiireiltä siirtyvä vaativa sairaanhoito, nopea hoitoon pääsy ovat hyvinvointialueiden vastuulla. On tuhannen taalan paikka ratkoa näitä asioita tasapuolisesti ja oikea-aikaisesti koko Pohjois-Pohjanmaan paikkakuntia ajatellen.

Olisi pystyttävä ripeään ennalta ehkäisevään työhön, ettei mm. nuorten mielenterveysongelmat paisuisi hallitsemattomaksi. Vanhempien, lasten, varhaiskasvattajien, koulujen oppilaiden ja opettajien arjen jaksaminen ja ongelmatilanteet on tunnistettava ja ryhdyttävä korjaamaan kaikkien vastuussa ja luottamustehtävässä olevien toimesta. Lasten tulevaisuudesta on kysymys.

Ratkaistuun hyvinvointialuesuunnitelmaan tottuminen vie aikaa. Toimivuuden ensimmäinen edellytys on, että hoito- ja pelastusalan henkilöstö on hyvinvoiva sekä heitä arvostetaan, ja että alalle on riittävästi uusia tulijoita. Suurten asioiden ratkaisuissa tarvitaan luottamusta, vuorovaikutusta eri asukasryhmien kesken, kokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta ja sovittelevaa mieltä.

Kirsti Siljander

Kalajoki

Ajaako puolueiden etu ja ryhmäpäätökset hoidettavien asioiden edelle?

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »