keskiviikko 6.7.2022 | 23:13
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijan mielipide: Suomen metsien ja metsätalouden tulevaisuus – "Nyt ollaan siinä tilanteessa jota noin seitsemän vuotta sitten ennustin"

Pe 3.6.2022 klo 11:30

Nyt ollaan siinä tilanteessa jota noin seitsemän vuotta sitten ennustin. Kirjoitin useaan lehteen 16.3.2015 mielipiteeni "Taantuvatko Suomen metsät uuden metsälain ohjeistuksen takia?" Kirjoituksessani oli, että uusi metsälaki mahdollistaa väljät menettelytavat metsien hoidossa ja käytössä ja vaarana on pitkällä aikavälillä metsien puuston väheneminen, puunhuollon vaarantuminen ja metsistä saatavien tuottojen pieneneminen. Jatkuvasti suoritetulla yläharvennuksella, poimintahakkuilla ainakin vt- ja sitä karummilla metsätyypeillä tapahtuu merkittävää kasvun vähenemistä ja metsien taantumista."

Tilanne tulee huononemaan, jos ei tehdä selvää ryhtiliikettä, pikaisesti. Hyvin suurena vaikeutena on, että kun kokeneet metsätoimihenkilöt esittävät perusteltuja ajatuksiaan ja huolestuneisuuttaan metsien tilanteesta ja käytössä olevista metsänkäsittelytavoista, niin ne tyrmätään käyttämällä näyttäviä tittelinimekkeitä kuten kirjoituksessa, Keskipohjanmaa 14.5.2022. Tässä kirjoituksessa tyrmättiin huolestumistaan metsä asioista esittäneen kokeneen metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajan kirjoitus.

Tähän yhteyteen on todettava, että sen parempia tutkimustuloksia ei ole, kuin reilun sadan vuoden ajalta ennen uutta metsälakia metsien hoidossa käytetyt metsien hoito ja hakkuutavat. Niitä tuloksia kun tarkastelette, oppineet asiantuntijat, niin olette oikeilla jäljillä. Olette hyvin suuressa vastuussa Suomen metsistä asemanne takia metsäasioiden kouluttajana.

Nyt ei ole enää leikkimisen aika. On todella tehtävä ryhtiliike. Metsälaki on uudistettava ja sitä laadittaessa on käytettävä maalaisjärkeä ja tietoa metsien kehityksestä vuosisatojen ajalta. Se maalaisjärki löytyy niiltä metsätiloilta, joissa on käytetty ja käytetään edelleen metsien hoidossa ja hakkuissa yksityismetsälakia ennen vuotta 2014 ja niiltä metsätoimihenkilöt joiden työaikana on käytetty ja käytetään järkeviä toimintatapoja. Ne metsätoimihenkilöt jotka käyttävät ja ovat käyttäneet yksityismetsälain mukaisia ohjeita ovat todella huolissaan metsälain 2014 antamista hoito ja käyttöohjeista.

Metsälaissa on selvä ohje: Luku 1, pykälä 1: Lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, egoloogisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä siten, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään.

Yksi suurimpia huolestumisen aiheita on metsälaissa kohta, 2 luku 8 pykälä. Uudistamisvelvoitteen täyttäminen: Metsän uudistamisvelvoite on täytetty, kun käsittelyalueelle on saatu aikaan taimikko, alueen maatieteellisestä sijainnista riippuen viimeistään 10–25 vuoden kuluessa velvoitteen muodostavan puunkorjuun päättymisestä. Taimikko katsotaan saaduksi aikaan, kun se on riittävän tiheä, taimet ovat tasaisesti jakautuneita, niiden keskipituus on 0,5 metriä ja niiden kehittymistä ei uhkaa välittömästi muu kasvillisuus.

Tämän lakikohdan käyttäminen näkyy Suomen metsissä surullisella tavalla. On merkittävässä määrin alueita jotka on olleet 5–7 vuotta tilanteessa johon odotetaan uutta metsää. Vaihtoehto pitäisi olla, että kohteessa on 3–5 vuotias taimikko. Mikä on näiden kyseisen alueiden tilanne 10–25 vuoden kuluttua ? Näitä alueita on hyvin suurella todennäköisyydellä tulossa lisää.

Mitä pitäisi tehdä metsälain uudistamisen lisäksi? Suomen metsistä on kuviokohtaiset tarkat tiedot tilanteesta. Näitä tietoja pitäisi käyttää, metsänomistajien, metsähoitoyhdistyksien, metsäkeskuksien ja metsätutkimuslaitoksien ja myöskin metsänostajat pääsevät näille sivuille.

Tehokas asioiden saaminen korjattua tapahtuu mielestäni metsänhoitoyhdistyksien, metsäkeskuksien tilakohtaisen opastamisen kautta. Metsänostajilla on on myöskin merkittävä mahdollisuus hakea kohteita jotka sopivat ostokiintiöön.

Lakimuutoksen kautta on saatava velvoite metsän omistajille hoitaa metsiään järkevästi: uudistamisvelvoite kahden vuoden kuluessa avohakkuun päättymisestä, taimikoiden hoitaminen ajallaan, metsien harvennuskohteiden hoitaminen niin, että vaurioita ei pääse syntymään.

Metsähoitoyhdistyksille ja metsäkeskuksille on jo lakien mukaan velvollisuus opastaa ja vaatia metsien oikeaa hoitoa ja käyttöä. Siihen antaa tilakohtaiset metsätiedot hyvät mahdollisuudet.

Valtion rahojen käyttö metsänomistajien metsien houkuttelemiseen luonnonsuojelualueiksi on lopetettava. Jatkuvapeitteisen metsän käsittely on kiellettävä, korjaantuu lakimuutoksella. Yläharvennus on kiellettävä, korjaantuu lakimuutoksen yhteydessä.

Jos korjauksia metsän käsittelyyn ei tehdä on turha odottaa hyvää myönteistä kehitystä metsien kasvuun, hiilinielun oikeaan kehitykseen. Tämä pitäisi ymmärtää, ennen kuin on liian myöhäistä.

Mauno Isohanni

35 vuoden kokemus metsien hoidosta ja käytöstä

Tilanne tulee huononemaan, jos ei tehdä selvää ryhtiliikettä, pikaisesti.

#

Kommentoi 1 Kommentti

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »