keskiviikko 6.7.2022 | 22:44
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Teknologiajohtajan mielipide: Pk-yritysten tilanne ei ole paikallisesti pikku juttu – Keskisuurten yritysten kasvu on vaarassa kaatua digikehityksen haasteisiin

Su 5.6.2022 klo 09:30

Pk-yritykset ovat hankalassa tilanteessa liiketoiminnan digitalisoituessa. Erityisen haastavassa asemassa ovat keskisuuret yritykset, jotka ovat onnistuneet kasvamaan jo satoihin työntekijöihin; It-osaajien houkuttelu on vaikeaa, toiminta monimutkaista mutta muskelit eivät ole samalla tasolla suurempien kilpailijoiden kanssa.

Kevään yrittäjäbarometrissä esimerkiksi Keski-Pohjanmaan pk-yrityksistä 62 prosenttia ilmoitti, että työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua tai jopa estää sen. Samalla yritykset näkevät kasvumahdollisuuksia. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä 42% Keski-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyritys näki tilaa teknologisten ratkaisuiden kehittämiselle. Koko maassa sama luku oli 34%.

Herääkin kysymys, miten pk-yritykset aikovat saavuttaa tavoitteitaan, jos resurssit uupuvat.

Tilanne kärjistyy IT-alalla. 2021 toteutetussa maanlaajuisessa selvityksessä vain 15%:lla pk-yrityksistä oli riittävät resurssit digitaalisen kehittämiseen. Kun vielä huomioidaan alan yleinen suhdeluku, jonka mukaan jopa 75 % teknologiahankkeista epäonnistuu tavalla tai toisella, on pk-yritysten tilanteesta syytä olla aidosti huolissaan.

IT-alan osaajapula on ollut pitkään puheenaiheena Suomessa ja maailmalla. Usein julkisessa keskustelussa osaajapula liitetään ohjelmistokehittäjiin ja muihin teknisiin rooleihin. Tämä ei ole kuitenkaan koko kuva. Osaajapulaa on myös teknologisten muutoshankkeiden johtamisessa. Vuonna 2021 vain neljännes suomalaisyrityksistä koki, että heillä on riittävästi osaamista tällä osa-alueella. Ja se osa-alue ei ole aivan pieni. It-muutoshankkeiden johtaminen vaatii onnistuakseen laajan kirjon osaamista aina strategisesta suunnittelusta projektien ja hankkeiden ohjaamiseen sekä tiedon hallintaan.

Osaa It-alan ongelmista on pyritty tilkitsemään koulutuksilla ja pikakursseilla ja hyvä niin. Esimerkiksi Mimmit koodaa -ohjelmalla on pystytty hienosti rikkomaan toimialaan liittyviä ennakkoluuloja. Muutosjohtamisen vajeeseen ne eivät kuitenkaan vastaa. Lyhyellä tähtäimellä yksityiset johtamispalvelut voivat paikata osan tarpeesta mutta pitkällä tähtäimellä muutosjohtajapula tulisi huomioida laajemmin myös koulutuspoliittisia linjauksia suunniteltaessa. Muutosjohtamisen ammattilaiseksi kasvaminen on pitkä tie, ja sinne tulisi jo varhaisessa vaiheessa suunnata opiskelijoita nykyistä aktiivisemmin.

Pk-yritysten tilanne ei ole paikallisesti pikku juttu. Vuoden 2018 tilastojen mukaan Keski-Pohjanmaan pk-yritykset työllistivät yli 60% maakunnan työvoimasta ja tuottivat noin puolet maakunnan jalostusarvosta.

Juho Nevalainen,

teknologiajohtaja, Sofigate

Kevään yrittäjäbarometrissä esimerkiksi Keski-Pohjanmaan pk-yrityksistä 62 prosenttia ilmoitti, että työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua tai jopa estää sen.

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »