maanantai 20.5.2019 | 01:23
UUTINEN | KP24

AVI: Kärsämäellä puutteita sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa

Ma 22.1.2018 klo 09:47 [päivitetty ma 10:06]

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) katsoo, ettei Kärsämäen kunnan sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ole kaikilta osin järjestetty lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Aluehallintovirasto antoi lausunnon asiasta joulukuussa, ja kunnanhallitus käsittelee asiaa tänään.

Aluehallintovirasto pyysi jo kesäkuussa Kärsämäeltä selvitystä siitä, ovatko kunnan sosiaalipalveluiden resurssit riittävät ja voidaanko niillä turvata palveluiden saatavuus kuntalaisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kunnanhallitus vastasi selvityspyyntöön ja totesi, että kunnan sosiaalipalvelut ovat riittävät.

Aluehallintovirasto kiinnittää kuitenkin Kärsämäen kunnanhallituksen huomiota sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen asianmukaiseen järjestämiseen siten, että kunnan tulee järjestää sosiaalipalvelut sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin sosiaalihuoltolaissa tai muussa laissa säädetään.

Aluehallintovirasto lisäksi kehottaa Kärsämäen kunnanhallitusta omavalvonnan keinoin seuraamaan sosiaalihuollon toteutumista lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja tarvittaessa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta varmistetaan sosiaalihuollon asiakkaiden palvelutarpeiden edellyttämien palveluiden järjestäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

AVI on pyytänyt kunnalta selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin Kärsämäellä on ryhdytty valvontapäätöksen johdosta.

Kunnanhallitus käsittelee selvitystä tänään. Kunnanjohtaja Esa Jussila esittää, että asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön resurssia lisätään tarpeen vaatiessa ja paikallista resurssia voidaan lisätä siten, että johtava sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalitoimistossa viitenä päivänä viikossa etätyöpäivän sijaan. Lisäksi resurssia vahvistetaan sisäisin virkajärjestelyin niin, että kunnan työllistämisvastaava siirretään sosiaaliohjaajan virkaan.

Sosiaalityön resurssia on mahdollista lisätä myös hankkimalla resursseja toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä.

Arja Kangas

#