keskiviikko 12.8.2020 | 12:45
Tilaa lehti
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
UUTINEN | KP24

Keski-Pohjanmaalle on perusteilla kolmisenkymmentä luonnonsuojelualuetta

Pe 6.4.2018 klo 12:25

Keski-Pohjanmaalle ollaan perustamassa kolmisenkymmentä luonnonsuojelualuetta, jo aiemmin tähän tarkoitukseen osoitetuille valtion maille.

Keski-Pohjanmaan alueet sijoittuvat koko maakuntaan sekä Kruunupyyhyn. Kalajokilaaksoon suojelualueita on perusteilla Kalajoelle, Pyhäjoelle sekä Reisjärvelle.

Suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa soita, vanhoja metsiä, lintuvesiä sekä meri- ja saaristoluontoa.

Yhteensä ympäristöministeriö on perustamassa Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle Oulun seudulle sekä Etelä-Lappiin noin 120 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 85 000 hehtaaria. Pinta-alasta noin 32 000 hehtaaria on merenrannikon vesialueita.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki, joka sisältää säännökset sallituista, luvanvaraisista ja kielletyistä toimista. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehen oikeuksia ei alueilla kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.

Myös metsästys on usein mahdollista. Pohjois-Suomessa metsästyslain 8 §:ssä mainittujen kuntien alueella metsästys on lähtökohtaisesti sallittua myös luonnonsuojelualueilla. Muiden kuntien alueilla Metsähallitus voi sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on näillä alueilla lain mukaan kiellettyä, valtioneuvoston asetukseen voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista.

Ympäristöministeriö kysyy näkemyksiä suunnitelmista muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä, erityisesti metsästystä koskevien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee lausuntokierrokselle lähtevän asetusluonnoksen.

Kohdekohtaiset tiedot Metsähallituksen sivuilla.

Kartta Keski-Pohjanmaan alueista.

#