keskiviikko 20.2.2019 | 11:04
UUTINEN | KP24

Kieltenopetuksen aikaistamista kokeillaan Kokkolassa, Kannuksessa ja Pietarsaaressa, ja pian muutoksesta tulee valtakunnallinen – "Pikkuoppilaat ovat hyvin motivoituneita."

Vieraita kieliä opetetaan yhä nuoremmille, mutta sopivien oppimateriaalien puute asettaa haasteita.

Ma 6.8.2018 klo 19:00

Milja Keinänen

Englannin opettamisesta 1.- ja 2.-luokkalaisille on saatu hyviä kokemuksia, kertoo Kokkolan sivistystoimen projektikoordinaattori Tuula Storbjörk. Opetushallitus myönsi hankerahoitusta Kokkolan ja Kannuksen yhteiseen kokeiluun syksyllä 2017. Kokeilun ansiosta yhä pienemmät opiskelijat ovat saaneet oppia vierasta kieltä.

– Vanhemmilta on tullut viestiä, että pikkuoppilaat ovat hyvin motivoituneita. Heillä on suuri into käyttää vähäistäkin kielitaitoa, sanoo Storbjörk.

Vieraita kieliä opetetaan pian koko Suomessa peruskoulutaipaleensa aloittaville. Hallitus sopi kevään kehysriihessä, että A1-kieli aloitetaan keväästä 2020 alkaen jo ensimmäisellä luokalla. Moni kunta on kokeillut uutta mallia jo nyt – Kokkola ja Kannus mukaan lukien. Pietarsaaressa taas kokeillaan ruotsin kielen opetuksen aikaistamista kahdessa koulussa.

Aikaisemmin vieraan kielen opiskelu on aloitettu kolmannella luokalla. Kokkolassa kieltenopetusta on varhaistettu esimerkiksi Halkokarin, Mäntykankaan, Hollihaan ja Kälviän kirkonkylän kouluissa.

– Ajattelen, että tärkeää opetuksessa on leikinomaisuus, hauskuus ja innokkuuden herätteleminen, kertoo Mia Korpela, joka on opettanut 1.- ja 2.-luokkalaisille englantia Halkokarin koulussa Kokkolassa.

Ensimmäisille luokille sopivia kieltenopetuksen materiaaleja, kuten oppikirjoja, on kuitenkin vielä vähän. Korpela käyttää luovuutta löytääkseen ikätasolle sopivia opettamisen tapoja.

– Käytän hyödyksi paljon kuvia, lauluja ja videoita. Teemme myös pariharjoituksia. Opettelemme kielen alkeita: yksittäisiä sanoja, värejä, tervehdyksiä, ruokasanastoa ja koulusanastoa esimerkiksi.

Oppimateriaalien lisäksi moni muukin käytännön asia on vielä auki. Kokkolan kaupungin sivistysjohtaja Peter Johnson kertoo, että uudistus tapahtuu nopeasti ja että metodia pienten lasten kieliopetukseen täytyy vielä kehittää.

Uudistuksen myötä opettajia täytyisi myös täydennyskouluttaa ja kenties palkata lisää. Kieliopetuksen varhaistaminen lisää ensimmäiseen vuoden kevääseen yhden tunnin lisää ja toiselle luokalle kaksi tuntia. Koulupäivät siis pidentyvät hiukan.

Johnsonin mukaan A1-kieli, jota ekaluokkalaisille tullaan tarjoamaan, on pääsääntöisesti englanti.

Käytännön kysymyksistä huolimatta uudistus on monen mielestä tervetullut. Mia Korpela onhuomannut, että useille ekaluokkalaisille on syntynyt varhaisen kielenopetuksen ansiosta into oppia kieltä lisää ja tutustua siihen vapaa-ajallakin.

Myös Halkokarin koulun rehtori Arto Lauri kertoo, että koulussa on haluttu olla mukana kieliopetuksen varhaistamisessa jo nyt, sillä sen on havaittu edistävän oppimista.

– Sehän on tutkimustietoa, että varhainen opettelu edesauttaa kielen oppimista ja lisää motivaatiota, toteaa Lauri.

Kielten oppimiseen halutaan rohkaista muutenkin. Ekaluokkalaisten englannin opetuksen lisäksi Kokkolassa käynnissä on hanke, jossa tarjotaan A2-kielistä "maistiaisia" jo neljännellä luokalla. Tavoitteena on rohkaista opiskelemaan viidennellä luokalla alkavia valinnaisia kieliä ennakkoluulottomasti.

#
Fingerpori