Aloittelevan yrittäjän muistilista - miten löydät oman tiesi?

Kuva:

MAINOS - SALDO.COM -

Aloittelevan

yrittäjän voi olla vaikea hahmottaa, mitä alkuun pääseminen vaatii ja

mistä kannattaa aloittaa. Yrittäjyyden maailma on laaja ja siellä on

paljon erilaisia vaihtoehtoja. Aloittelevan yrittäjän muistilista auttaa

sinua löytämään oman tiesi ja saamaan kaiken irti yrittäjyydestä.

Mieti

miksi haluat yrittäjyyteen - ole rehellinen itsellesi. Yrittäjyys ei

ole kaikille sopiva elämäntapa, joten mieti tarkkaan miksi se vetoaa

juuri sinuun.

Onko sinulla intohimoa ja visionäärin ajattelutapa? Ovatko

asiakkaasi tavoittelemassasi toimialalla? Yrittäminen vaatii paljon

työtunteja, joten varmista etukäteen, että tiedät mihin olet ryhtymässä.

Ole

avoin uusille ideoille ja nopea toimimaan - aloita pienellä ja kasva

ajan mittaan. Ideointivaiheessa on hyvä keskittyt kehitysideoihin,

joilla voit erottautua kilpailijoista selvsti. Pidennetyn

ideointivaiheen jälkeen on tullut aika toteuttaa suunnitelmat - aloita

pikkuhiljaa ja tee tiivisti parhaasi mukaan. Muista myös ennen

yritystoiminnan aloittamista tutkia markkinoita huolellisesti huomioiden

myös mahdollisten kilpailijoiden liiketoimintamallit. 

Näillä vinkeillä saat jo rattaat pyörimään, mutta mitä muuta toimintaansa käynnistelevän yrittäjän sitten tulisi huomioida?

Miten rahoitat yritystoimintasi?

Yritystoiminnan rahoittaminen on tärkeä osa yrityksen

perustamisprosessia. Rahoitus voidaan saada eri lähteistä, kuten

pankista tai digitaalisista rahalaitoksista, sijoittajilta tai

julkiselta sektorilta. Yrityksen on hyvä miettiä eri

rahoitusvaihtoehtoja ja vertailla niitä keskenään.

Yrityslaina on

monesti ensimmäinen valinta ja niitä on tänä päivänä saatavilla myös

ilman erillisiä reaalivakuuksia. Henkilötakaaja kuitenkin vaaditaan,

mutta takaajana voi toimia hakija itse tai joku toinen yrityksen sisällä

vastuuroolissa toimiva henkilö. Takaaja sitoutuu hoitamaan lainasta

koituvat kustannukset, mikäli yrityksellä on vaikeuksia suoriutua

lainaerien maksusta.Räätälöity yrityslaina

kuitenkin tarkoittaa tavallisesti sitä, että lainaehdot on määritelty

hakijan toiveiden mukaisesti luotonmyöntäjän asettamissa rajoissa.

Toisin sanottuna yrityslainan hakija saa itse hakemusta täyttäessään

valita hänen tarpeisiinsa sopivan lainasumman ja takaisinmaksuajan.

Toinen

mahdollisuus on hankkia rahoitusta sijoittajilta. Sijoittajat voivat

olla esimerkiksi yrityksen perhe- tai ystäväpiiri tai ulkopuoliset

sijoittajat. Sijoitukset ovat usein suurempia kuin pankkilainat, mutta

ne myös vaativat yritykseltä enemmän vastuuta ja sitoutumista

toimintaan.

Sijoittajat ovat yleensä kiinnostuneempia panostamaan

yrityksen toimintaan rahallisesti silloin, kun yrittäjä itse on jo

sijoittanut siihen jonkin verran pääomaa. Sen vuoksi niitä saattaa

löytyä paremmin sen jälkeen, kun toiminta on jo laitettu käyntiin

esimerkiksi yrityslainalla ja se on tuottanut myös jonkin verran

tulosta.

Julkisen sektorin rahoitus on myös mahdollista, mutta

sen saaminen edellyttää usein jonkinlaista erikoistumista tietylle

alalle tai toimialalle. Julkishallinnon rahoitus voidaan saada

esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tai investointien

edistämiseksi alueellisesti merkittäviin hankkeisiin.

Kenelle aiot myydä tuotteitasi tai palvelujasi?

Aiotko myydä tuotteitasi tai palvelujasi yksityishenkilöille vai

yrityksille? Se, kenelle palvelusi tai tuotteesi on kohdennettu,

vaikuttaa myös sen markkinointiin. Yksityishenkilöiden ja yritysten

tarpeet ovat usein hyvin erilaisia ja niiden mukaan sinun pitäisi myös

suunnitella markkinointistrategiasi.

Yksityishenkilöiden ostokset

ovat usein pienempiä kuin yritysten ostokset, mutta ne voivat olla

tiheämpiä. Yksityishenkilöt ostavat usein tuotteita arjen tarpeisiin,

kun taas yritysten ostot liittyvät usein laajempien hankintojen

tekemiseen. Yritysten ostajat ovat myös usein paremmin informoituja

ostoksistaan kuin yksityishenkilöt. He tutkivat usein enemmän eri

vaihtoehtoja ennen päätöstensä tekemistä. Tietoisuus näistä eroista on

tärkeä osa onnistunutta markkinointia.

Mitkä ovat kilpailijoidasi ja miten aiot erottua heistä?

Ellet ole tuomassa markkinoille jotakin täysin uutta ja

ennennäkemätöntä, on sinulla luultavasti myös jonkin verran kilpailua.

Onkin oleellista pohtia, millä tavalla aiot erottua eduksesi heidän

joukostaan. Mitä voit tehdä eri tavalla, jotta heidän asiakkaansa

päätyisivät valitsemaan juuri sinun tuotteesi tai palvelusi? Kenties

olet kehittänyt jo olemassa olevaa tuotetyyppiä eteenpäin tai pystyt

tuottamaan palveluasi tehokkaammin tai edullisemmin kuin kilpailijasi.

Mitkä ovat yrityksesi tavoitteet ja miten aiot saavuttaa ne?

Yritystoiminnan

pohjimmaisena tavoitteena on saada asiakkaita, jotka ovat tyytyväisiä

tuotteisiin ja palveluihin. Näin luodaan myös pitkäaikaisia

asiakassuhteita, joihin pyritään tavallisesti tarjoamalla positiivisia

asiakaskokemuksia ja laadukasta palvelua tai tuotteita. Pohdi yrityksesi

myyntitavoitteita ja sitä, millaista kasvua toivot näkeväsi toiminnan

aloittaessasi. Ole realistinen mutta kunnianhimoinen, sillä

tavoitteisiin pääseminen saattaa vaatia paljon panostusta ja

sitoutumista.

Miten aiot markkinoida yritystäsi?

Markkinointi auttaa tuomaan yrityksesi esille potentiaalisille

asiakkaille ja lisäämään myyntiä. Sen tavoitteena on luoda positiivinen

mielikuva yrityksestä, jotta se erottuu kilpailijoistaan. Yrityksen

markkinointi voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: sisäinen ja ulkoinen

markkinointi. Sisäinen markkinointi keskittyy yrityksen henkilöstön

motivoimiseen ja heidän sitoutumiseensa yritykseen. Ulkoinen

markkinointi taas keskittyy asiakkaisiin ja potentiaalisiin

asiakkaisiin. 

Markkinointistrategian valitseminen riippuu

tavoitteista ja budjetista. Yritykset voivat valita useita erilaisia

markkinointikanavia, kuten some-markkinoinnin, mainonnan,

suoramarkkinoinnin, PR: n tai tapahtumamarkkinoinnin. Jokaisella

kanavalla on hyvät ja huonot puolet, jotka on hyvä ottaa huomioon ennen

päätösten tekemistä.

Millainen on yrityksesi brändi?

Brändillä tarkoitetaan tapaa, jolla asiakkaat kokevat yrityksesi ja

sen tuotteet tai palvelut. Yrityksen brändin luominen ja vahvistaminen

ei tapahdu yön yli, vaan vaatii aikaa ja työtä. Yrityksen sisäinen

branding tarkoittaa sitä, että kaikki yrityksesen työllistämät henkilöt

toimivat jossakin asiassa samalla tavalla – esimerkiksi pukeutumalla

yhdenmukaisesti tai kommunikoimalla asiakkaille samalla tavoin. Ulkoinen

bränding taas noudattaa samaa logoa ja viestintyyppisiä elementtejä

kaikissa kanavissa – esimerkiksi nettisivulla, somekanavilla ja

mainoksissa. 

Yritysten brändit ovat usein hyvin erilaisia.

Joillekin yrityksille brändi voi olla hyvin perinteinen ja arvostettu,

kun taas toisille se voi olla innovatiivinen ja dynaaminen. Tiettyjen

yritysten brändit voivat myös muuttua ajan mittaan – esimerkiksi

nuorentuakseen tai laajentuakseen uusille markkinoille.

Kaiken kaikkiaan yrityksen perustaminen on suuri askel ja se vaatii

huolellista suunnittelua. Aloittelevan yrittäjän muistilista auttaa

sinua löytämään oikeanlainen polun yritystoiminnan käynnistämiseen.