Hanki yliopistotutkinto Kokkolassa vaikka työn ohessa – Maisteri- ja kandidaattiohjelmiin haku alkamassa

Kuva:

MAINOS - Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - 

Haaveiletko yliopistotutkinnosta? Mietitkö tulevaisuuttasi työelämässä? Kokkolassa yliopistokeskus Chydeniuksessa voit kehittää osaamistasi joustavasti, vaikka työn ohessa.

Nyt maaliskuun 15. päivä alkavassa kevään yhteishaussa voit hakea opiskelemaan sosiaalityön ja tietotekniikan maisteriohjelmiin sekä varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelmaan.

 

Kokkolan sosiaalityön maisteriopintoihin on kaksi hakukohdetta: Kandi+maisteriohjelma avoimen väylän opiskelijoille ja maisteriohjelma korkeakoulututkinnon suorittaneille. Ohjelman suoritettuaan opiskelija saa Jyväskylän yliopiston myöntämän yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon.

Kokkolan yliopistokeskuksessa sosiaalityötä voi opiskella työssäkäyville aikuisopiskelijoille sopivilla opiskelutavoilla. Toimintaperiaatteena on opiskelijalähtöisyys sekä tiivis yhteys sosiaalityön käytäntöihin. Opetusmenetelmissä yhdistyy lähijaksoja, verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua. 

Sosiaalityöntekijöistä on käytännössä jatkuva pula eri puolilla Suomea. Valmistuneet sijoittuvat erilaisiin sosiaalityön asiakaskohtaisen työn tehtäviin sosiaalipalveluihin, sairaaloihin, kouluihin sekä nuoriso-, päihde- ja vanhustenhuoltoon.

Tietotekniikan maisteriohjelman opintosuuntana Kokkolassa on oh­jel­mis­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kka, jossa erikoistutaan sensoriverkkoihin. Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan pohjakoulutuksen sekä hyväksytyn tutustumiskurssin perusteella. Ohjelman suoritettuaan opiskelija saa Jyväskylän yliopiston myöntämän filosofian maisterin tutkinnon.

Koulutus on tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia hyödyntävää monimuoto-opiskelua, joka mahdollistaa työn ohessa opiskelun omalta kotipaikkakunnalta. Koulutusteknologioita hyödyntämällä opiskelijoille tarjotaan mahdollisimman joustavia mahdollisuuksia opetukseen osallistumiseen ja kurssien suorittamiseen.

Tietotekniikan maisterit sijoittuvat työelämässä erilaisiin suunnittelu-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviin joko yksityisen tai julkisen sektorin palvelukseen. Tyypillisimpiä työtehtäviä ovat erilaiset kehitys- ja ylläpitotehtävät ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa sekä käyttö- ja laitepalveluissa.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma tuottaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Koulutukseen on kaksi hakukohdetta: avoimen väylä ja valtakunnallinen monimuotokoulutus 1000+ varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville. Ohjelman suoritettuaan opiskelija saa Jyväskylän yliopiston myöntämän kasvatustieteen kandidaatin tukinnon.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus Chydeniuksessa on monimuotokoulutusta.  Opinnot sisältävät lähiopetusta 3–5 päivää kuukaudessa, verkko-opetusta viikoittain iltaisin sekä itsenäistä opiskelua. Lisäksi koulutuksiin sisältyy kaksi ohjattua harjoittelua.

Koulutetuista varhaiskasvatuksen opettajista on käytännössä jatkuvasti pulaa eri puolilla Suomea, joten työllistymismahdollisuudet alalla on todella hyvät.

Valintaperusteet opinto-ohjelmiin on julkaistu opintopolku.fi-sivustolla, jonka kautta tapahtuu myös opintoihin hakeminen. Ohjausta on mahdollista saada tästä hetkestä aina valmistumiseen saakka.

 Ota yhteyttä, katsotaan yhdessä millainen sinun polkusi opiskelijaksi voisi olla!

Lisätietoja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opinnoista:www.chydenius.fi/hae