Pääkirjoitukset

Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalaiset tarvitsevat monipuolista kielitaitoa - Pelkkä englanti ei riitä

Ruotsilla ja Suomella on paljon yhteistä.

Suomalaiset eivät arvosta kielitaitoa. Yhä useampi suomalainen tuntuu ajattelevan, että suomen lisäksi pelkkä englannin kieli riittää, koska sitä puhuvat kaikki.

Kuitenkin Suomi, muiden maiden tavoin, tekee esimerkiksi Kiinan kanssa kauppaa. Silti kukaan ei tunnu kantavan huolta kansalaisten kiinan kielen taidoista.

Euroopassa saksa on puhutuin kieli, sitä puhuu sata miljoonaa ihmistä. Ja espanjaa puhuu äidinkielenään arviolta yhteensä noin 534 miljoonaa ihmistä, mikä tekee siitä maailman neljänneksi puhutuimman kielen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Riittääkö meille siis pelkkä suomen ja englannin kielen taito?

Keskipohjanmaa kertoi 22.3. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin arviosta, jonka mukaan yhdeksäsluokkalaisten, ruotsia toisena kotimaisena kielenä opiskelevien ruotsin kielitaito jää kouluarvosanaa 6 vastaavalle tasolle.

Tutkimuksessa todetaan myös, että ruotsin kielen kirjoittamisessa jopa kaksi kolmasosaa saavutti vain kouluarvosanaa 5 vastaavat tai sitä heikommat taidot. Kaksi kolmasosaa on valtavan iso määrä.

Arviointiin osallistui 4260 yhdeksäsluokkalaista keväällä 2022. Suurin este ruotsin kielen oppimiseen on Karvin mukaan oppilaiden asenne.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Asenne tuskin kumpuaa koululuokan saatikka koulun astenteista. Suurin vaikutus nuoren ihmisen elämään tulee kodista. Jo pitkään ruotsin kielen julkista keskustelua ovat hallinneet aikuiset, joiden mielestä kouluissa olisi satsattava vain englantiin. Ruotsin kieli on vuosien saatossa muodostunut osalle suomalaisista lähes kirosanaksi.

Ruotsi on indoeurooppalainen kieli, jota puhuu maailmassa noin yhdeksän miljoonaa ihmistä. Heistä noin 296 000 asuu Suomessa. Itään katseensa suuntaavalle ruotsin kielestä ei ehkä ole hyötyä, tällä hetkellä ei venäjästäkään, mutta jo lahden takana ruotsin taito lisää niin työnsaanti- kuin opiskelumahdollisuuksia.

Ruotsin kieli on myös tärkeä osa Suomea. Historia elää kielessä. Suomen asema hallinnon kielenä vahvistui vuonna 1902, kun suomen kielen virallinen asema toteutui. Sen jälkeen suomea ja ruotsia on asetuksen nojalla voinut käyttää virallisissa yhteyksissä.

Reilu sata vuotta myöhemmin ruotsin asemaa virallisena kielenä kyseenalaistetaan yhä enemmän. Tämä vaikuttaa varmasti osaltaan kielen opetusta vastustavaan yleiseen asenteeseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuusi vuotta sitten tutkimuslaitos e2 julkaisi tutkimuksen suomenkielisten asenteista ruotsinkielisiä kohtaan. Sen mukaan asenteet ruotsia ja ruotsinkielisiä kohtaan eivät ole merkittävästi muuttuneet, vuoden 2015 vaalitutkimusaineistoon verrattuna, vaikka vastakkainasettelut ja vihamielisyydet värittävätkin julkista keskustelua.

Vajaa puolet vastanneista arvioi suomen- ja ruotsinkielisten välit hyviksi tai erittäin hyviksi. Vain viisi prosenttia piti suhteita huonoina. Huolta kannettiin erityisesti nuorten asenteista. Puolet suomenkielisistä vastustaa ruotsin kielen opiskelun pakollisuutta.

Vahvistuuko nuorten välinpitämättömyys tai kielteisyys ruotsin kieltä kohtaan? Karvin tutkimuksen mukaan näin näyttäisi käyneen.

Me olemme osa Pohjoismaita. Viimeksi läheiset suhteet Ruotsiin ovat olleet esillä Nato-keskusteluissa. Ruotsin kielen taito on tärkeä pohjoismaisten suhteiden kannalta. Tätä mieltä oli myös 60 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Ruotsinkieliset palvelut saivat kansalaisten enemmistön selvän tuen huolimatta yleisestä keskustelusta, jonka kärjekkäät sävyt antavat toisenlaisen kuvan.

Karvin tutkimustulokset eivät valitettavasti väritä tai vääristä, vaan kertovat armottomin luvuin tilanteesta, joka tällä hetkellä suomalaisessa koulumaailmassa on vallalla. Onko meillä varaa menettää maamme toinen kieli englannille.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.