Teollisen tuotannon seuraamuksena liikalämpö - näin ilmankostutin voi auttaa

Kuva:

MAINOS - airtecsolutions.fi -

Teollisesta

tuotannosta syntyy monesti raskaiden prosessien seurauksena paljon

liikalämpöä, joka nostaa laitoksen sisälämpötilaa ja alentaa sen

ilmankosteutta. Tällä saattaa olla merkittäviä haittavaikutuksia niin

työn laatuun kuin työntekijöiden hyvinvointiinkin, mutta ongelmaa

voidaan korjata panostamalla teollisuuslaitoksen adiabaattiseen

jäähdytykseen. Tällöin voidaan hyödyntää kostutusjärjestelmää, joka voi

vähintään lieventää haittavaikutuksia ellei jopa poista niitä kokonaan.

Kyseessä on energiatehokas ratkaisu, sillä ilmiö on luonnollinen eikä

vaadi erilaisia kompressoreja tai kuluta muutenkaan suuria määriä

sähköä, toisin kuin toisen tyyppiset ilmastointilaitteistot. Millainenadiabaattinen prosessi sitten on ja miten se tarkalleen ottaen voi olla hyödyksi teollisessa ympäristössä?

Liikalämmön seuraamukset teollisessa ympäristössä

Kun teollisuuslaitoksen sisäilman lämpötila nousee ja ilmankosteus

laskee, voi seuraamuksena olla lukuisia sekä henkilöstöön että itse

tuotteeseen vaikuttavia haittoja. Yksi näistä voi olla staattisen

sähkövarauksen syntyminen, joka saattaa johtaa vaaratilanteisiin. Usean

tyyppiset hallitsemattomat purkaukset vapauttavat riittävästi energiaa

sytyttämään helposti syttyviä kaasuja tai höyryjä tai jopa hienojakoisia

kuivia pölyjä, joita tuotannosta usein syntyy. Purkaukset voivat myös

prosessituotannossa häiritä tarpeellisten elektrokomponiittien toimintaa

ja prosessien käytettävyys heikkenee.

Tuotteet voivat myös

kuivua haluttua nopeammin ja se voi vaikuttaa niiden laatuun ja

kestävyyteen. Työntekijöiden hyvinvointi saattaa myös kärsiä kuivasta ja

kuumasta sisäilmasta. Myös edellä mainitun staattisen sähkön

purkautumisesta saattaa aiheutua työtapaturmia kuten putoamisia tai

horjahduksia, sillä se muistuttaa sähköiskua. Kuiva sisäilma itsessään

voi ärsyttää silmiä ja hengityselimiä joten jatkuva oireilu voikin

laskea työntekijöiden työtehoa.

Eri tyyppiset ilmankostuttimet ja niiden käyttötarkoitukset

Teollisessa ympäristössä käytettävät ilmankostuttimet voidaan

integroida ilmanvaihtokanavaan tai asentaa huonetilaan. Huonetilaan

asennettavia versioita hyödynnetään monesti sellaisissa

tuotantotiloissa, joissa syntyy paljon paikallista lämpöä. Tällaisia

voivat olla esimerkiksi painotalot tai elektroniikkatehtaat. Se säätelee

ilmankosteutta ja vähentää siten staattisen sähkövarauksen syntyä,

poistaa liikalämpöä adibaattisen jäähdytyksen avulla ja hallitsee

ilmassa leijailevia hiukkasia, vähentäen näin kaikkia edellä mainittuja

haittavaikutuksia.

Ilmanvaihtokanavaan integroidut

kostutuslaitteistot lisäävät vesisumua tuloilmavirtaukseen ja ovat

useimmiten käytössä toimistojen, sairaaloiden, museoiden ja teatterien

kaltaisissa suurissa rakennuksissa. Sillä parannetaan rakennuksessa

oleskelevien ihmisten hyvinvointia sekä suojellaan erilaisia

materiaaleja hallitsemalla ilman kosteustasapainoa.

Näin adiabaattinen jäähdytysvaikutus toimii

Käytännössä kostutusjärjestelmä lisää ja höyrystää vesisumua

ympäröivään ilmaan. Adibaattinen jäähdytysvaikutus siis syntyy silloin,

kun lämmön energia levitetään adibaattisen järjestelmän avulla. Energia

ei häviä suljetussa järjestelmässä vaan siirtyy paikasta toiseen, kuten

termodynamiikan ensimmäinen sääntökin määrää. Vesihöyry jäähdyttää

tehokkaasti, sen jäähdytysvaikutus on jopa 630 wattia per vesikilo.

Yhteenvetona teollisesta tuotannosta usein paljon liikalämpöä, jolla

voi olla huomattavia haittavaikutuksia sekä teollisuuden prosesseihin

että työntekijöihin. Se saattaa johtaa pitkittyneeseen oireiluun tai

jopa työtapaturmiin ja sen aiheuttama staattinen sähkö voi aiheuttaa

jopa syttymisvaaran. Adiabaattisella jäähdytyksellä haittoja voidaan

minimoida tai jopa poistaa, kun kostutuslaitteisto sumuttaa ja höyrystää

vettä joko ilmanvaihtokanavan kautta tai huonetilaan asennettuna.