Yritysrahoitus voi auttaa kansainvälistymisen ensiaskeleissa

Monessa kasvavassa yrityksessä haaveillaan ainakin jossain kohtaa myös kansainvälistymisestä. Nykyisin jo hyvin tiedetään, miten vaikeaa kansainvälistyminen voi olla, vaikka bisnes luistaisi miten hyvin Suomessa. Kansainvälistyminen vaatii paitsi osaamista, tuuria ja oikeaa ajoitusta, usein myös kassavirran ulkopuolelta tulevaa rahoitusta.

Yritysrahoituksen rooli kansainvälistymisen alkutaipaleella

Yrityslaina on yksi käytettävissä olevista instrumenteista kansainvälistymistä hakeville yrityksille. Yritykset tarvitsevat normaalisti alkuun investointeja tuotekehitykseen, rekrytointeihin, markkinointiin ja uusien toimipisteiden perustamiseen. Yritysrahoitus voi auttaa kaikkien näiden investointien toteuttamisessa, eikä rahoituksen tarvitse enää tarkoittaa korkeita korkoja. Esimerkiksi BusinessCreditin yritysrahoitus on koroton, joskin siihen kuuluu toimituspalkkio.

Vaikka yritykset, niiden liiketoimintamallit sekä kohdemarkkinat voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia, tarpeet investoinneille ovat usein hyvin yhteneväiset. Parhaimmillaan kansainvälistyminen voidaan hoitaa olemassa olevilla varoilla ja kassavirran avulla, mutta usein ainoa vaihtoehto on saada rahoitusta yrityksen ulkopuolelta. Yritysrahoitus mahdollistaa myös nopeamman reagoimisen markkinoihin, sillä kansainvälistymisessäkin vastaan tulee aina yllättäviä haasteita.

Yrityslainan merkitys kansainvälistymisen jatkamisessa

Kun yrityksen kansainvälistyminen on jo käynnissä, yrityslaina voi olla avainasemassa laajentumisen jatkamisessa. Tässä vaiheessa yritykset voivat kohdata uusia haasteita, kuten tarpeen lisätä tuotantokapasiteettia, monipuolistaa tuotevalikoimaa tai parantaa toimitusketjun tehokkuutta uusilla kohdemarkkinoilla.

Yrityslaina on tällöin joustava rahoitusväline, jolla voidaan rahoittaa laajentumistoimenpiteitä ilman tarvetta turvautua pääomasijoittajien rahoitukseen. Pääomasijoittajien hyödyntäminen on yksi suosituista vaihtoehdoista, mutta moni yrittäjä ei ole siihen valmis, koska se tarkoittaisi myös osuuksien luovuttamista yrityksestä.

Lainarahoitus voi auttaa hallitsemaan myös kassavirtaa haastavina aikoina. Nykyisin yli kolmen vuoden päähän on vaikea nähdä kokeneemmankaan strategistin, joten useinkaan yritykset eivät ole varautuneet taloudellisesti haastaviin aikoihin. Yritysrahoitus mahdollistaa myös markkina-aseman vahvistamisen, koska sen turvin voidaan ajaa markkinointikampanjoita sekä lisätä muutenkin läsnäoloa uusilla kohdealueilla.

Yrityslaina voi auttaa pysymään kilpailussa mukana

Kansainvälisillä markkinoilla kilpailu on useimmilla toimialoilla erittäin kovaa, ja yritykset etsivät jatkuvasti keinoja erottautua kilpailijoistaan. Joissakin tapauksissa kilpailijat saattavat turvautua aggressiivisiin strategioihin, kuten myymään tuotteitaan ilman katetta, jotta he voivat nopeasti saavuttaa markkinaosuutta tai heikentää kilpailijoiden asemaa muutoin. Tällaiset toimet voivat aiheuttaa paineita muille toimijoille, pakottaen heidät ajattelemaan strategiaansa ja toimintaansa uudestaan.

Yritysrahoitus voi olla tällaisessa tilanteessa tarpeen. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden pysyä kilpailukykyisinä rahoittamalla tarvittavia investointeja sekä pitämään kassan terveenä. Rahoituksen avulla yritykset voivat kestää tilapäisiä tappioita, jotka voivat syntyä kilpailijoiden painostuksen alla. Usein tällainen painostus on tilapäistä, jolla pyritään vähentämään alalla toimivia yrityksiä. Yritysrahoitus siis tukee selviytymisessä kilpailijoiden asettamista haasteista ja vahvistaa kykyä reagoida jatkuvasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

Yrityslainaa tulee harkita kaksi kertaa

Yrityksessä on syytä ottaa huomioon monta tekijää pohdittaessa yrityslainan hakemista. On syytä kirjata tarkasti ylös se, mihin lainarahaa tullaan käyttämään ja kuinka paljon. Tämä tarkoittaa usein liiketoimintasuunnitelman kirjaamista, johon kirjataan ylös myös tavoitteet, eli odotetut tulokset.

Yrityksen tämänhetkinen taloudellinen tila on myös avainasemassa lainaa hakiessa. Pankit ja muut rahoitusyhtiöt arvioivat tarkkaan yrityksen taseen ja tuloslaskelman arvioidessaan sen takaisinmaksukykyä. Kansainvälistymistä ei yleensä lähdetäkään tekemään yrityksen ollessa ongelmissa, vaan silloin, kun Suomen markkinat ovat käymässä liian pieniksi yritykselle.

Aina lainaa hakiessa on syytä olla tietoinen myös mahdollisista riskeistä. Yksi suurimmista riskeistä on liiallisen velkataakan kertyminen, joka voi vaarantaa yrityksen taloudellisen terveyden myös kotimaassa. Korkeat korot ja tiukat takaisinmaksuehdot voivat lisäksi rajoittaa yrityksen toimintaa ja viedä talouden liian tiukille.

Kansainvälistyminen ei ole aina helppoa suurillekaan suomalaisille yrityksille, kuten esimerkiksi vuonna 2022 saatiin todistaa. Riskit on aina syytä huomioida tarkkaan ennen lainarahan ottamista.