keskiviikko 20.1.2021 | 18:14
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Hammastarkastukseen jopa puolen vuoden jonot – akuutit tapaukset hoidetaan nopeasti

Lännen Median kysely: Kuntakohtaiset erot ovat isoja. Osassa kuntia aikuiset joutuvat odottamaan kiireetöntä hammashoitoaikaa kuukausia, osassa ajan saa alle kuukaudessa.

La 6.10.2018 klo 05:00

Minna Akimo

Kiireettömässä tapauksessa vapaata hammashoitoaikaa joutuu odottamaan keskimäärin kahdesta neljään kuukautta. Osassa maata odotusajat ovat jopa yli puoli vuotta, jolloin lain takaama hoitotakuu ei toteudu.

Tämä käy ilmi Lännen Median tekemästä kyselystä, jossa selvitettiin sitä, miten pitkään täysi-ikäinen kuntalainen joutuu odottamaan ensimmäisen yhteydenoton jälkeen pääsyä kunnallisen hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle.

Kysely lähti kaikkiin Suomen kuntiin tai kuntayhtymiin. Kyselyn vastausprosentti oli 53. Vastaukset jakautuivat tasaisesti eri puolelta maata. Ainoastaan Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen alueen kunnista ei tullut vastauksia.

Hoitotakuu ei toteudu Tampereella eikä Keski-Pohjanmaalla

Kiireetöntä hammashoitoaikaa joudutaan odottamaan pisimpään Tampereella sekä Keski-Pohjanmaalla toimivan sosiaali- ja terveyspalveluyhtymän Soiten alueella.

Näillä alueilla täysi-ikäinen kuntalainen joutuu odottamaan kiireetöntä hammastarkastusaikaa pahimmillaan yli puoli vuotta.

Vastaava tilanne on myös Raaseporissa Uudellamaalla. Seinäjoki-Isonkyrön yhteistoiminta-alueella kiireetöntä hammashoitoa joutuu odottamaan viidestä kuuteen kuukautta.

Hoitojonoja on purettu jononpurkuviikoilla, lisätöillä ja viikonloppuostopalveluina, Seinäjoen kaupungin johtava ylihammaslääkäri Marko Korhonen sanoo.

Vastaanottopalvelujen päällikkö Eeva Torppa-Saarinen sanoo, että Tampereen tilannetta selittää osin kaupungin asukasmäärän vauhdikas ja nopea kasvu.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Tampereelle on muuttanut yli 23 000 ihmistä, joista iso osa on 20–25-vuotiaita nuoria aikuisia. Uusien asukkaiden myötä kysyntä on kasvanut ja erityisesti nuoret valitsevat palveluntarjoajaksi julkisen hammashoidon, jossa asiakasmaksut ovat vielä edullisempia kuin yksityisellä puolella, Torppa-Saarinen sanoo.

Kiireettömän hammashoitoajan löytyminen venähtää senkin vuoksi, että kiireelliset tapaukset on hoidettava alta pois. Kiirehoidon tarvetta kasvattaa muun muassa se, että leikkauksiin valmistautuvien asiakkaiden hampaat on hoidettava nopeasti.

60-vuotiailla ja sitä vanhemmilla hampaattomuus on jo harvinaista. He tarvitsevat nopeasti hammashoidon palveluita esimerkiksi valmistautuessaan lonkka- tai sydänleikkaukseen. Kun huomataan, että korjatut hampaat tarvitsevat tarkempaa hoitoa ennen leikkausta, se pitää turvata.

Kuntayhtymän perustaminen toi jonot

Vajaan 70 000 asukkaan Keski-Pohjanmaalla kiireetöntä hammashoitoa joutuu sielläkin odottamaan pahimmillaan yli puoli vuotta.

Tilanne pahentui kun maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen siirtyi maakunnalliselle Soitelle vuoden 2017 alusta. Soite vastaa vajaan 80 000 asukaan sote-palveluista.

Me ajauduimme tähän, kun maakunnan ja sopimuskuntien ihmiset siirtyivät meidän (Soiten) vastuulle. Soiten perustamisen jälkeen meille tulivat ruuhkat, eikä meillä ollut riittävästi voimavaroja purkaa jonoja riittävän nopeasti, johtava hammaslääkäri Martti Lilja sanoo.

Soiten perustamisen yhteydessä Keski-Pohjanmaalla luovuttiin myös kutsujärjestelmästä, joka takasi sen, että kuntalaiset saivat säännöllisesti kutsun hampaiden tarkastukseen. Kutsujärjestelmästä luopuminen johti jonojen venähtämiseen. Nyt tilanteen korjaamiseksi maakunnassa otetaan askel taaksepäin.

Pyrimme yhä enemmän siirtymään kutsujärjestelmään, joka rauhoittaisi potilaita ja lyhentäisi odotusaikoja. Kutsujärjestelmällä annetaan palvelulupaus, että aika kyllä tulee.

Oulussa keskitetty hoito paransi tilannetta

Pohjois-Suomen kasvukeskuksessa Oulussa kiireettömään hammashoitoon joutuu odottamaan noin kolme ja puoli kuukautta.

Aiemmin odotusajat saattoivat olla jopa viisi kuukautta, mutta vuonna 2017 avattu Dentopolis on parantunut tilannetta hieman.

Dentopoliksessa toimii suun ja hammashuollon akuuttivastaanotto, jonne on keskitetty koko hammashoidon ketju.

Asiakkaan kannalta hoidon keskittäminen tarkoittaa sitä, että yhdellä käynnillä voidaan hoitaa esimerkiksi röntgenkuvaukset, pakkaukset ja lohjenneet hampaat saman tien.

Me pystymme hoitamaan yhden päivän aikana 120–140 potilasta. Jos akuuttivastaanotolle tulevalla potilaalla on erikoislääkärin hoitoa vaativa vaiva, se hoituu saman käynnin aikana, koska erikoislääkärit työskentelevät samassa paikassa, Dentopoliksen päivystyksen ja tutkimusyksikön palveluesimies Marja-Liisa Niemelä sanoo.

Dentopoliksen palvelupäällikkö Sakari Kärkkäisen mukaan uusi malli on toiminut niin hyvin, että Oulun-malli on herättänyt myös muiden kuntien kiinnostusta.

Monessa kunnassa halutaan ottaa meistä mallia, Kärkkäinen sanoo.

Rovaniemellä jonot pistettiin kerralla kuntoon

Lapissa pisimmät odotusajat kiireettömässä hammashoidossa ovat Sodankylässä, jossa aikaa voi joutua odottamaan neljästä kuuteen kuukautta.

Lapin pääkaupungissa Rovaniemellä kiireettömän ajan saa parissa kuukaudessa. Tilanteeseen on päästy määrätietoisella työllä.

Jonoja on saatu purettua helmikuusta alkaen "kerralla kuntoon" -tyylin menetelmällä. Vielä joulukuussa 2017 odotusajat olivat kuusi kuukautta, nyt odotusaika on noin kuukauden, johtava hammaslääkäri Merja Palokangas Rovaniemen kaupungista sanoo.

Turussa ajan saa kuukaudessa, jatkohoitoa joutuu odottamaan

Turussa kiireettömän hammashoitoajan saa alle kuukaudessa, mutta jatkohoitoa joutuu odottamaan pitkään.

Turussa jatkohoitoa varten hammashoitoaikaa joutuu odottamaan keskimäärin 80 vuorokautta, kun kaupungin tavoite on 21 vuorokautta.

Turussa suun ja hammashoidon toimintaa parannettu muun muassa joustavalla ajanvarauksella, jolloin yhdellä käyntikerralla voidaan tehdä mahdollisimman monta hoitotoimenpidettä.

Akuutit hammaskivut hoidetaan heti

Lännen Median kyselyyn vastanneet hammashoidon ammattilaiset korostavat sitä, että kiireellinen hoito järjestetään aina nopeasti.

Täysi-ikäiset kuntalaiset saavat kiireellisissä tapauksissa vastaanottoajan joko samalle päivälle ja pian yhteydenoton jälkeen.

Kyselystä selviää sekin, että erot maakuntien sisällä voivat olla isot.

Kuntakohtaisiin eroihin vaikuttaa muun muassa se, miten paljon alueella on tarjolla yksityisiä hammaslääkäripalveluja tai saako alueelle riittävästi hammaslääkäreitä.

Hammaslääkäripula koskettaa erityisesti pieniä ja syrjäisiä kuntia.

Kysyntään nähden meillä pitäisi olla paljon enemmän voimavaroja, koska yksityinen sektori ei ole niin vahvaa kuin monella muualla alueella on. Tämä lisää julkisen puolen kysyntää. Hammaslääkäreitä on vaikea saada pieniin kuntiin, kun usein työpaikan ottamisen esteenä on se, miten puoliso työllistyy, Martti Lilja kuvaa Keski-Pohjanmaan tilannetta.

Lännen Median kyselyssä hammaslääkäritilannetta kuvattiin pääasiassa hyväksi.

Vastaajista 68 prosenttia kertoi, että hammaslääkäreiden määrä on riittävä. Vajaa kolmannes vastaajista kertoi, ettei hammaslääkäreitä ole riittävästi.

Hammaslääkäriliitto: odotusajat edelleen liian pitkiä

Hammaslääkäriliiton erikoistutkija Jaakko Koivumäen mukaan kahdesta neljään ja jopa kuuteen kuukauteen yltävät jonotusajat ovat asiakkaan kannalta liian pitkiä.

Ihan sietämättömän pitkiä aikoja osassa kuntia joudutaan kiireetöntä hammaslääkäriaikaa odottamaan, hän sanoo perehtyessään kyselyn tuloksiin.

Hän pitää hyvänä kuitenkin sitä, että hoitotakuu toteutuu pääsääntöisesti hyvin, vaikka osissa kuntia hoitotakuun määrittelemä kuuden kuukauden raja paukkuu yli.

Koivumäen mukaan kiireettömän ajan pitkää odotusaikaa vakavampi ongelma se, että jatkohoidon saaminen voi viivästyä kohtuuttomasti.

Esimerkiksi juurihoito vaatii Käypä hoito -suosituksen mukaan kahdesta kolmeen käyntiä. Jo jatkohoidon tarve on todettu ja ajan saa vasta kahden kuukauden kuluttua, se on liian myöhään.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »