Mielipiteet

Bo Eklund kysyy mielipidekirjoituksessa: Miksi tämän annetaan tapahtua Kokkolan energiassa?

Viime aikoina on ollut surullista lukea Kokkolan Energia Oy:stä ja kriisistä, johon yhtiö on kaupungin toimenpiteiden takia joutunut.

On ilmiselvää, että Kokkolan kaupunki ei ole ymmärtänyt tai sisäistänyt, miksi aikaisemmin kunnallisina liikelaitoksina toimineet energiayhtiöt piti yhtiöittää. EU:n kilpailusäännöt vaativat, että kilpailluilla markkinoilla toimineet kunnalliset liikelaitokset ja yhteisöt piti siirtää erillisiin yhtiöihin irralleen kunnallisesta toiminnasta. Tämä tarkoittaa, että yhtiöllä pitää olla itsenäinen hallitus ja toimitusjohtaja. Tällaista yhtiötä hallitus johtaa osakeyhtiölain mukaisesti ja on sen toiminnasta juridisesti vastuussa.

Kun Kokkolan Energia Oy muodostettiin, keskeinen kysymys oli, että kuinka paljon paikalliset poliitikot sekaantuvat yhtiön toimintaan ja minkälaiset säännökset toiminnalle asetetaan. Kysymyksiä oli paljon, mutta vastauksia vähän. Osakeyhtiössä, jossa on vain yksi omistaja tai yksi enemmistöomistaja, omistajan pitää antaa säännökset/ohjeet yhtiön toiminnan suuntaviivoista ja tuottotavoitteesta. Tämän jälkeen yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on työskenneltävä siten, että nämä tavoitteet saavutetaan. Jos näitä tavoitteita ei saavuteta, omistaja voi yhtiökokouksessa valita /nimetä uuden hallituksen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nyt Kokkolan Energian tapauksessa näyttää siltä, että paikalliset poliitikot haluavat olla itse mukana ja määrätä hallituksen sisällä. Tämä tarkoittaa, että palataan entisaikaiseen toimintaan, jolloin Kokkolan Energia oli yksi kaupungin liikelaitoksista.

Kaupunki on yhtiökokouksessa vaihtanut yhtiön hallituksen puheenjohtajan tavalla, joka ei täytä niitä liiketoimintaetiikan tavoitteita.

Esiin nousseet kysymykset ovat:

Mikä on se etu ja hyöty, että poliitikot, jotka istuvat kaupungin ylimmässä päättävässä elimessä pitää vielä olla jäsenenä kaupungin vapailla markkinoilla toimivan osakeyhtiön hallituksessa?

Kuinka käsitellään jääviyskysymys kaupungin pyytäessä tarjouksen sähköenergiasta?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Onko kaupunki määrittänyt ohjeet yhtiön toiminnalle ja tuottotavoitteille?

Eikö yhtiön entinen hallitus tai sen puheenjohtaja ole toiminut yhtiön parhaaksi ja yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi?

Kaupunki on yhtiökokouksessa vaihtanut yhtiön hallituksen puheenjohtajan tavalla, joka ei täytä niitä liiketoimintaetiikan tavoitteita, joita tämän päivän yhteiskunnassa voimme odottaa. Tämä sekoilu johti siihen, että pätevät hallituksen jäsenet eivät nähneet muuta mahdollisuutta kuin erota. Kaupungin poliittisen johdon aikaansaama turbulenssi johti myös siihen, että yhtiön toimitusjohtaja piti viisaimpana jättää tehtävänsä.

Yhtiöllä oli toimitusjohtaja, jonka kokemus energiamarkkinoilla oli ainutlaatuista. Hän on yksi toimialan pätevimmistä henkilöistä. Miksi kaiken tämän on annettu tapahtua? Tämä toiminta on täysin edesvastuutonta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nyt kaupungin johdon pitää tarkastella kaupunkikonsernin osakeyhtiöiden ohjaamista ja johtamista. Kaupungin johdon pitää tehdä omistamilleen osakeyhtiöille pitkän aikavälin tavoitteet sisältäen yksilöityjä osatavoitteita. Näiden omistajan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiön hallitus sitten tekee toimintasuunnitelmat. Hallituksen laatimat strategiat ja toimintasuunnitelmat esitetään omistajalle yhtiökokouksessa tai erillisessä tilaisuudessa omistajan sitä halutessa.

Kaupungin, joka tässä tapauksessa on ainoa omistaja, ei pidä osallistua yhtiön operatiiviseen toimintaan. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle pitää antaa työrauha toteuttaa toimintasuunnitelmia ja kehittää yhtiötä.

Kirjoittaja on aikaisempi hallituksen jäsen.

Haluatko jatkaa keskustelua aiheesta? Lähetä mielipiteesi toimitukseen tästä linkistä avautuvalla lomakkeella.

Lisää aiheesta