Kolumnit

Heidi Harju-Luukkaisen kolumni: Varhaiskasvatuksen opettajat edistävät hyvinvointia yhteiskunnassamme

Varhaislapsuuden vuodet ovat ratkaisevan tärkeitä lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ajatellen. Varhaiskasvatuksen opettajilla on keskeinen rooli yhteiskunnassamme, sillä he luovat perustan lasten oppimiselle, kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa on jo parin vuoden ajan koulutettu varhaiskasvatuksen opettajia, ja koulutus on ollut yksi Suomen houkuttelevimmista hakukohteista. Monimuotoisena toteutettavat opinnot kun antavat mahdollisen joustavaan opiskeluun työn ohessa.

Kokkolaan pysyväksi saadun koulutusohjelman merkitys on erityisen suuri paikallisesti, sillä siitä valmistuvat opettajat luovat alueen varhaiskasvatuksen toimijoille mahdollisuuden saada laadukasta henkilökuntaa nyt ja tulevaisuudessa, sekä takaavat perheiden lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Voimme myös iloita siitä, että tulevana syksynä ensimmäiset varhaiskasvatuksen opettajat valmistuvat koulutusohjelmastamme.

Samanaikaisesti tuskin kukaan on välttynyt lukemasta keskusteluja huolestuttavasta varhaiskasvatuksen opettajapulasta Suomessa. Tähän pulaan on useita syitä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Monet pitkään alalla toimineet opettajat ovat eläköitymässä. Heidän korvaamisensa uusilla pätevillä opettajilla ei aina ole onnistunut riittävällä tahdilla.

Varhaiskasvatuksen opettajien työolosuhteet voivat myös olla haastavia. Työmäärä voi olla suuri, ja resurssit, kuten henkilökunta ja tilat, voivat olla rajallisia. Tämä voi heikentää opettajien motivaatiota ja kiinnostusta alaa kohtaan, mikä edelleen vaikeuttaa opettajapulaa.

Onkin tärkeää tehdä alasta houkuttelevampi ja lisätä alan arvostusta yhteiskunnassamme. Tarvitsemme näin ollen toimenpiteitä, jotka houkuttelevat nuoria opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajiksi ja kannustavat nykyisiä opettajia pysymään alalla. Koulutuksen houkuttelevuuden lisääminen, opettajaresurssien vahvistaminen, työolojen parantaminen ja kannustimien tarjoaminen ovatkin keskeisiä keinoja, joilla voimme varmistaa, että jokainen lapsi saa laadukasta varhaiskasvatusta myös tulevaisuudessa.

Tarvitsemme toimenpiteitä, jotka houkuttelevat nuoria opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajiksi ja kannustavat nykyisiä opettajia pysymään alalla.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen korkea laatu on keskeistä tässä kaikessa. Koulutuksen avulla opettajat oppivat ymmärtämään lapsen oppimista ja kehitystä kokonaisvaltaisesti sekä omaksumaan pedagogisia lähestymistapoja. Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden syventyä varhaiskasvatuksen teorioihin ja tutkimukseen, mikä auttaa opettajia kehittämään omaa osaamistaan ja käytäntöjään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Opettajankoulutus pohjaa näin ollen tutkittuun tietoon, eli se on tutkimusperustainen. Tutkimusperustainen koulutus puolestaan varmistaa sen, että opettajat ovat ajan tasalla uusimmasta tutkimustiedosta ja sen soveltamisesta käytäntöön. Tutkimusperustaisuus varmistaa myös sen, että varhaiskasvatuksen opettajat kykenevät arvioimaan omia käytänteitään ja kehittämään niitä edelleen.

Omaksumalla tutkivan ajattelutavan opettajat voivat tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti, arvioida sen vaikutuksia lapsiin ja oppimisympäristöön sekä etsiä keinoja opetuksen laadun parantamiseen. Tämä puolestaan vahvistaa opettajien ammatillista kasvua ja edistää varhaiskasvatuksen jatkuvaa kehittämistä ja laatua.

Varhaiskasvatuksen alalle, kuten muillekin tieteenaloille, tulee jatkuvasti uusia suuntauksia ja lähestymistapoja, ja opettajat tarvitsevat tietoa ja taitoja analysoida ja arvioida erilaisia näkökulmia tutkimusperustaisesti. Tämä auttaa opettajia tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja valitsemaan parhaita menetelmiä ja käytänteitä omaan toimintaansa lasten hyväksi.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa alkaneen varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen pysyväksi muuttaminen on ollut merkittävä askel. Pysyvä koulutusohjelma luo vakautta ja vahvistaa paikallisia varhaiskasvatuspalveluita, mikä on erityisen tärkeää perheille, jotka haluavat varmistaa lapsilleen parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lopuksi haluaisin vielä painottaa, että laadukas varhaiskasvatus on investointi meidän kaikkien tulevaisuuteen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella on pitkäaikaisia myönteisiä vaikutuksia lasten oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, joka puolestaan heijastuu myöhemmin yhteiskunnan hyvinvointiin. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella on näin ollen potentiaalia ehkäistä myöhempää syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa yhteiskunnassamme.

Investoimalla varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen ja kentällä työolosuhteisiin teemme pitkäjänteistä ja kestävää työtä lastemme tulevaisuuden hyväksi. Varhaiskasvatuksen opettajien tärkeä rooli yhteiskunnassamme ansaitsee arvostuksen ja vahvan tuen, jotta voimme varmistaa kaikille lapsille parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään.

Kirjoittaja on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen varajohtaja ja kasvatustieteen professori.

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä