Mielipiteet

Ismo Hakalan kolumni: Tekoäly on jo osa arkipäivää

Tarvitaan koulutusta ja selkeitä eettisiä periaatteita ja sääntelyä, jotka ohjaavat tekoälyn kehittämistä ja käyttöä.

Kuva: Jukka Lehojärvi

Viime vuosikymmenien aikana, teknologian kehityksen myötä, tekoälystä on vähitellen tullut merkittävä osa yhteiskunnan digitaalista muutosta. Tiedon määrän valtava kasvu, tietokoneiden laskentatehon lisääntyminen ja uudet tehokkaat algoritmit ovat mahdollistaneet tekoälysovellusten leviämisen monille eri elämänalueille. Tuoreiden kehitysaskelien myötä tekoälyn rooli tulee kasvamaan entisestään, tuoden mukanaan uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

Monille tekoäly on yhä vieras käsite, joka herättää lähinnä mielikuvia kirjallisuudesta ja elokuvista. Tekoälyllä tarkoitetaan tietokonejärjestelmiin liitettyä inhimillisen kaltaista älykkyyttä ja kyvykkyyttä, kuten oppimista, päätöksentekoa, ongelmanratkaisua ja luovuutta.

Vaikka emme aina tiedostakaan olevamme tekoälyn kanssa tekemisissä, se vaikuttaa jo tänä päivänä moniin arkielämän osa-alueisiin. Esimerkiksi sosiaalisen median alustat ja suoratoistopalvelut käyttävät tekoälyä seuratessaan toimintoja ja tarjotessaan meille kohdennettua sisältöä. Verkkokaupat puolestaan analysoivat ostohistoriaamme ja tarjoavat räätälöityjä tuotesuosituksia. Henkilökohtaiset älylaitteet, kuten älypuhelimet, hyödyntävät tekoälyä henkilökohtaisessa avustamisessa, tarjoten meille reaaliaikaista tietoa ja yksilöllisiä suosituksia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tämän kaltaisia tekoälysovelluksia on jo lukemattomia. Lähitulevaisuudessa tekoälyn vaikutus laajenee entisestään osaksi arkeamme ja voimme odottaa entistä älykkäämpiä ja yksilöllisempiä ratkaisuja.

Käyttäjälle jää helposti vaikutelma, että tekoäly ymmärtää käyttäjäänsä.

Keskustelu tekoälyn vaikutuksista työelämään ja koulutukseen nousi laajasti esiin uuden ChatGPT-version julkaisemisen jälkeen.

Uusi versio on edeltäjäänsä luotettavampi, turvallisempi, tarkempi ja luovempi. Se ymmärtää luonnollista kieltä, tuottaa helposti luettavaa ihmismäistä tekstiä ja kykenee suorittamaan monimutkaisia tehtäviä, kuten kääntämään kieltä, luomaan sisältöä ja vastaamaan monimutkaisiin kysymyksiin.

Se on suunniteltu luonnollisella kielellä tapahtuvaan vuorovaikutteiseen keskusteluun ja vastaamaan käyttäjien kysymyksiin ja pyyntöihin, mikä tekee sen käytöstä erittäin helpon ja luonnollisen tuntuisen. Käyttäjälle jää helposti vaikutelma, että se ymmärtää käyttäjäänsä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Julkaisun jälkeen eri keskustelukanavilla alkoi ilmestyä vinkkejä ja kokemuksia sen käytöstä erilaisissa käyttötarkoituksissa, kuten ideointi, tekstien tuottaminen, kääntäminen, aineistojen luokittelu ja koodaaminen. Sen helppo käytettävyys tuo sen kaikkien saataville ja mahdollistaa sen soveltamisen eri elämänalueilla. Odotettavissa on, että tämänkaltaisten tekoälysovellusten vaikutukset työelämään ja -markkinoihin sekä koulutukseen tulevat näkyviin lähivuosien aikana.

ChatGPTn ja muiden vastaavien tekoälysovelluksien avulla voidaan helpottaa ja nopeuttaa monia työ- ja opiskeluelämään liittyviä tehtäviä. Huolena on, että tekoälysovelluksen antamia vastauksia hyödynnetään sellaisinaan ilman käyttäjän harkintaa.

Tekoälysovellusten toiminta ei ole läpinäkyvää ja ymmärrettävää. Tekoälysovellus on musta laatikko, joka oppii ja tekee päätöksiään sille syötetyn laajan aineiston ja käyttäjältä piilossa olevien algoritmien avulla, jolloin sen antamien vastausten perusteet ovat vaikeasti hahmoteltavissa. Tämä johtaa helposti myös vääriin tulkintoihin ja päätöksiin, jotka eivät tue käyttäjän tavoitteita.

On tärkeää pyrkiä ymmärtämään tekoälyn toimintaa ja mitä aineistoja se käyttää päätöksenteossaan. Tekoälysovelluksen käyttäjän vastuulle jää arvioida ja varmistaa vastausten ja ratkaisujen oikeellisuus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vastuullinen tekoälyn käyttö on avainasemassa sen menestyksekkäässä integroinnissa arkipäivään. Tarvitaan koulutusta ja selkeitä eettisiä periaatteita ja sääntelyä, jotka ohjaavat tekoälyn kehittämistä ja käyttöä. Tekoälyä suunnittelevien ja kehittävien tahojen on otettava huomioon yhteiskunnalliset ja eettiset näkökulmat, kuten avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vastuu. Koulutuksen ja ohjauksen avulla voidaan madaltaa tekoälyn käytön aloittamisen kynnystä ja ohjata käyttäjiä vastuulliseen tekoälyn käyttöön.

On tärkeää pysyä ajan tasalla tekoälyn kehityksessä ja olla valmiina tarttumaan sen avaamiin uusiin mahdollisuuksiin. Samalla on tiedostettava tekoälyyn liittyvät haasteet ja pyrittävä vastuulliseen kehitykseen.

Nykyiset tekoälysovellukset eivät kykene korvaamaan ihmistä, vaan toimivat työkaluina ja avustajina, joka auttavat meitä tekemään parempia päätöksiä, tehostamaan toimintoja ja helpottamaan arkeamme.

Kirjoittaja on Yliopistokeskus Chydeniuksessa informaatioteknologian yksikönjohtaja ja professori.

Lisää aiheesta

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä