Kotimaa

Jompikumpi saa tehtäväkseen pelastaa vihreät – Saara Hyrkkö ja Sofia Virta ajavat muutosta: vihreistä luvataan entistä moninaisempi tulevaisuuspuolue

Vihreiden puheenjohtajaehdokkaat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta ovat molemmat korkeasti koulutettuja, hieman yli 30-vuotiaita naisia. Eroja löytyy kuitenkin muun muassa talousajattelussa. .

Kun vihreät oli kärsinyt eduskuntavaaleissa rökäletappion, miinus seitsemän kansanedustajaa, puoluetta vuodesta 2019 johtanut Maria Ohisalo päätti luopua puheenjohtajan tehtävästä.

Ohisalon luopuminen ei tullut yllätyksenä, mutta siitä huolimatta moni niin sanottuna varmana nimenä pidetty seuraajaehdokas kieltäytyi kunniasta. Tällaisia olivat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne ja eduskuntaan vaaleissa paluun tehnyt Oras Tynkkynen.

Ensimmäinen puheenjohtajaehdokkaaksi ilmoittautunut oli kaarinalainen toisen kauden kansanedustaja Sofia Virta. Hän sai lopulta kilpaan seuraan espoolaisesta, niin ikään toisen kauden kansanedustajasta, Saara Hyrköstä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vihreät äänestävät parhaillaan uudesta puheenjohtajasta. Lännen Media päätti selvittää, millaisilla eroilla puheenjohtajaehdokkaat luotsaisivat puoluetta kohti parempia vaalituloksia.

Mihin vihreitä tarvitaan?

Hyrkkö: Vihreät on yhteiskuntaa uudistava voima. Säilyttäviä puolueita Suomessa riittää. Me puskemme Suomea ja Eurooppaa eteenpäin, jotta arvokkaimmista asioista voidaan pitää kiinni ja jotta kaikki pysyvät maailman muutoksissa mukana. Puolustamme Suomen ainutlaatuista luontoa, ratkomme uutterasti ilmastokriisiä, luotamme ihmisiin ja koulutuksen maailmaa muuttavaan voimaan. Uudistamme taloutta inhimillisesti ja tuomme sen maapallon asettamiin raameihin. Teemme töitä tasa-arvoisen ja turvallisen tulevaisuuden puolesta ihan jokaiselle. Torjumme köyhyyttä, puolustamme ihmisoikeuksia ja rakennamme reilua markkinataloutta, jossa kaikenkokoisilla yrityksillä on mahdollisuus menestyä.

Virta: Vihreät on luotettavasti liberaali ihmisoikeuksien, ilmaston ja kaikille turvallisemman Suomen puolustaja. Edistämme ihmisten, talouden ja ympäristön kannalta kestävää politiikkaa. Vihreät tekevät töitä sen eteen, että tässä maassa jokaisesta voisi tulla mitä tahansa riippumatta siitä mihin perheeseen tai mille alueelle sattuu syntymään. Uudistamme hyvinvointivaltiota vastaamaan paremmin tämän päivän haasteisiin: apua, hoitoa ja turvaa on saatava ajoissa. Tasapainotamme ja uudistamme valtiontaloutta kestävästi varmistaaksemme, että jatkossakin on varaa pitää huolta kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevista. Koulutukseen, yritysten toimintaedellytyksiin sekä vihreään siirtymään panostamalla luomme työtä, tuottavuutta ja kasvua. Ilmastokriisiin ja luontokatoon kunnianhimoisia ratkaisuja hakemalla turvaamme tulevaisuutta – meillä on aito valmius toteuttaa toimia pelkän puheen sijaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Saara Hyrkkö (vas) ja Sofia Virta (oik) ovat ehdokkaana Maria Ohisalon seuraajaksi. Puolueen jäsenet päättävät tuleeko uusi puheenjohtaja Espoosta (Hyrkkö) vai Kaarinasta (Virta). .

Mistä vihreiden pitää puhua enemmän, ja toisaalta, mistä vihreissä pitää sisäisesti puhua enemmän?

Hyrkkö: Vihreiden tulee olla johtava koulutuspuolue, tarjota uskottavat ratkaisut hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamiseen ja lunastaa paikka uudistavan ja inhimillisen talouspolitiikan tekijänä. Laajennamme aiheiden ja ihmisten kirjoa, josta vihreät tunnetaan ja joissa meihin luotetaan. Tunnistamme, että moni kokee turvattomuutta, kun maailma ympärillä muuttuu. Politiikkaan tarvitaan toivoa. Tehtävämme tulevaisuuspuolueena on tunnistaa tuloillaan olevat murrokset, kuten teknologian nopea kehitys, vihreät talous ja globaalit kehityskulut, ja tuoda pöytään ratkaisut, joilla kaikki pidetään muutoksissa mukana. Taloudellinen näkökulma on tuotava osaksi eri teemoista käytävää keskustelua myös puolueen sisällä. Talous kun asettaa monesti reunaehdot sille, mitä politiikassa voidaan tehdä.

Virta: Vihreiden pitää näkyä nykyistä paremmin ilmasto- ja luontokysymysten lisäksi myös talouspoliittisessa keskustelussa sekä sote- ja koulutuskysymyksissä. On oltava uskottava toimija yhä useammassa poliittisessa kysymyksessä ja kyettävä lunastamaan useamman suomalaisen luottamus. Meidän on kyettävä puhumaan asioista ihmisten arjen tasolla.

Millaista itsereflektiota puolueessa pitää nyt tehdä, jotta kannatusalhon syihin päästään kiinni?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hyrkkö: Musertavan vaalitappion myötä on selvää, että puolueen tulee uudistua. Meidän on kirkastettava visiomme vihreästä Suomesta ja tehtävä se suomalaisille tutuksi. Otettava rohkeammin johtajuutta julkisessa keskustelussa, karistettava kädenlämpöisyys ja ruokittava raikkaiden ideoiden kulttuuria omassa tekemisessämme. Uuden puoluejohdon tärkein tehtävä on luotsata kestävää muutosta. Se vaatii rohkeutta, näkemystä, tarmokasta työtä ja yhdessä tekemistä. Meidän kannattaa ottaa opiksi menneestä, uskaltaa kokeilla uusia asioita ja samalla pitää kiinni siitä, mitkä toimii ja mikä meitä yhdistää.

Virta: Olemme tehneet kattavaa itsereflektiota ja kuunnelleet meille tullutta palautetta. Nyt on lähdettävä tekemään muutosta. On kyettävä purkamaan mielikuvia ”oikeanlaisesta vihreydestä” ja varmistettava, että puolueemme arvokas moninaisuus näkyy nykyistä paremmin. Tulemme myös tekemään työtä se eteen, että puolueemme vaihtoehto talouspolitiikasta koulutukseen ja sotesta turvallisuuteen on yhä useamman suomalaisen tiedossa jatkossa.

Saara Hyrkkö haluaa luoda vihreistä tulevaisuuspuolueen, jonka moninainen jäsenistökin näkyy ja kuuluu politiikan teossa. .

Mikä on mielestäsi vihreiden kovaa ydintä eli sitä, missä puolue on parhaimmillaan?

Hyrkkö: Vihreät on kirkas ääni luonnon, tasa-arvon ja tulevaisuuden puolesta. Puolustamme Suomen ainutlaatuista luontoa ja ratkomme uutterasti ilmastokriisiä. Luotamme ihmisiin sekä koulutuksen, tieteen ja taiteen maailmaa muuttavaan voimaan. Olemme sitkeitä ja rohkeita, uudistusmielisiä ja reiluja, ratkaisukeskeisiä ja tinkimättömiä.

Virta: Olemme vahvoilla ilmasto- ja luontokysymyksissä sekä ihmisoikeuskysymyksissä mutta meillä on uskottavia ratkaisuja myös muille politiikan sektoreille. Ne vain pitää tuoda näkyviin nykyistä rohkeammin.

Millainen puolue vihreät on johdollasi kahden vuoden päästä?

Hyrkkö: Rakennamme vihreistä taas toivoa ja ratkaisuja luovan tulevaisuuspuolueen ja yhteiskuntaa uudistavan voiman. Toinen jalka tukevasti tulevaisuudessa ja toinen jalka tässä päivässä, ratkomassa ihmisen kokoisia haasteita. Teemme avauksia, jotka herättävät keskustelua kahvipöydissä ja luottamusta ihmisissä. Vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan, järjestöjen, yritysten, tutkijoiden, taiteilijoiden, aktivistien ja asiantuntijoiden kanssa on meille elintärkeää. Olemme puolue, johon on helppo tulla mukaan ja jossa jokainen voi löytää itselleen sopivan paikan. Tavoitteeni on, että jokainen suomalainen tuntee vähintään yhden vihreän.

Virta: Yhteneväisempi joukkue ja puolue, jonka yhä useampi suomalainen kokee omaksi vaihtoehdokseen.

Sofia Virran mukaan vihreät on markkinaliberaalipuolue, jonka pitäisi puhua enemmän myös taloudesta ja omista ratkaisuista talouden tasapainottamiseksi. .

Onko kritiikki siitä, että vihreät on vain koulutettujen, kaupunkilaisten nuorten naisten puolue mielestäsi osuvaa?

Hyrkkö: Ei ole ongelma, että koulutetut, kaupunkilaiset, nuoret tai naiset kannattavat vihreitä. Päinvastoin, se on upeaa. Mutta on ongelma, jos emme onnistu puhuttelemaan laajempaa joukkoa suomalaisia tai jos ihmiset kokevat ulkopuolisuutta. Puheenjohtajana haluan, että vahvistumme joka puolella Suomea, laajennamme mielikuvaa puolueesta ja murtaudumme ulos ahtaista lokeroista, joihin olemme monien silmissä joutuneet.

Virta: Ongelma ei ole, että olemme koulutettujen tai kaupunkilaisten tai naisten suosima puolue. Ongelma on, että emme ole onnistuneet tavoittamaan ihmisiä eri puolilta yhteiskuntaa nykyistä kattavammin. Meidän on onnistuttava puolueena kasvamaan sillä suurempi koko tarkoittaa myös suurempaa valtaa ja suuremmalla määrällä valtaa voimme paremmin edistää niitä asioita, miksi puolueemme on olemassa.

Vihreiden puheenjohtajaehdokkaat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta lupaavat muuttaa puolueen suunnan nousujohteiseksi. Kuvassa etualalla myös puolueen entinen kansanedustaja ja pitkäaikainen vaikuttaja Janina Andersson. .

Millaisiin asioihin vihreiden pitää keskittyä seuraavan puheenjohtajakauden ajan?

Hyrkkö: Meidän on otettava johtajuutta julkisessa keskustelussa kiinnostavilla ja lähestyttävillä ehdotuksillamme esimerkiksi koulutukseen, vihreään talouteen, ulkopolitiikkaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen. Haastamme muut puolueet omilla vaihtoehdoillamme ja murtaudumme ulos ahtaista lokeroista, joihin olemme monien silmissä joutuneet. Kiritämme muodostuvaa hallitusta myös luonto- ja ilmastopolitiikassa, EU-politiikassa sekä tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksissä. Puolueella on oltava kasvusuunnitelma, jotka toteutetaan johdosta jäsenistöön asti. Puheenjohtajan tärkein tehtävä on luotsata kestävää muutosta.

Virta: On keskityttävä kirkastamaan vihreiden visio siitä, miltä Suomi näyttäisi jos me yksin olisimme tätä maata rakentamassa. Haluan, että neljän vuoden päästä vaalikaduilla mahdollisimman moni suomalainen tietää ilmasto- ja luontokysymysten lisäksi minkälaista talous-, sote- tai koulutuspolitiikkaa vihreät edistävät.

Miten puheenjohtaja voi monipuolistaa vihreiden ehdokasasetteluja?

Hyrkkö: Paras tapa saada ihmisiä politiikkaan on pyytää heitä mukaan. Näin olen itsekin päätynyt lähtemään ehdolle ja tätä olen myös itse ahkerasti tehnyt vuosien varrella. Puheenjohtajan tehtävä on myös johtaa puolueen uudistumista ja avata sitä kautta ovia yhä useammille tulla mukaan. On tärkeää, että jokainen luonnosta, tasa-arvosta ja tulevaisuudesta välittävä voi kokea vihreät omakseen. Näiden teemojen takana moni seisoo, eikä tarvitse läpäistä mitään pääsykoetta, että voisi olla vihreiden ehdokas.

Virta: On onnistuttava muovaamaan mielikuvaa meistä puolueena nykyistä moninaisemmaksi. Uskon myös, että joukkuehenkeä nostamalla olemme houkuttelevampi puolue lähteä mukaan. Puheenjohtajana haluaisin peluuttaa koko eduskuntaryhmää ja puolueen johtoa. Muissa puolueissa on taitavasti osattu nostaa puhuvia päitä eri teemoissa.

Sofia Virta on 32-vuotias kasvatustieteiden maisteri ja toisen kauden kansanedustaja Kaarinasta. .

Millaisin keinoin nostat puheenjohtajana vihreiden kannatusta?

Hyrkkö: Otamme johtajuutta julkisessa keskustelussa. Tuomme politiikkaan toivoa ja kekseliäisyyttä. Nostamme pöytään aiheita ja ajatuksia, joita muuta eivät ole hoksanneet tai uskaltaneet tuoda esiin. Se vaatii jatkuvaa ja vilkasta aatteellista työtä puolueen sisällä ja myös puheenjohtajalta. Puheenjohtajana en tyydy osoittamaan ongelmia, vaan olen innostunut ratkomaan niitä.

Virta: Edellä mainittujen keinojen lisäksi meidän on vahvistettava vihreiden piiritason toimintaa ja kyettävä innostamaan laajaa, arvokasta vapaaehtoisten joukkoa, joka vihreiden riveissä parempaa maailmaa eri suuruisin teoin rakentaa.

Saara Hyrkkö on 35-vuotias diplomi-insinööri ja toisen kauden kansanedustaja Espoosta. .

Yhdytkö puoluehallituksen näkemykseen siitä, että puheenjohtajarotaatiota pitää pidentää?

Hyrkkö: Puoluekokous tämän asian ratkaisee. Minusta rotaation pidentäminen vaikuttaa varsin perustellulta ajatukselta puolueen näkökulmasta.

Virta: Tämä on puoluekokouksen käsissä oleva asia, johon en puheenjohtajaehdokkaana ota kantaa. Yleisesti on hyvä, ettei valta keskity liikaa puolueen sisällä, vaan isosta linjasta päätetään yhdessä.

Fakta

Jäsenäänestys puheenjohtajasta

Vihreiden jäsenäänestys puheenjohtajasta on parhaillaan käynnissä. Äänestykseen voivat osallistua kaikki vihreän puolueen jäsenet, jotka olivat maksaneet jäsenmaksunsa 14. toukokuuta mennessä.

Äänestyksen tulos eli uusi puheenjohtaja julistetaan Seinäjoen puoluekokouksessa 10. kesäkuuta.

Samalla vihreät valitsee myös uudet varapuheenjohtajan. Ehdokkaina ovat Bella Forsgrén, Hanna Holopainen, Mari Holopainen, Silja Keränen, Noora Koponen, Tuuli Kousa, Santeri Leinonen ja Oras Tynkkynen.

Seinäjoella valitaan myös uusi puoluesihteeri. Puoluesihteeriehdokkaat ovat Anna Moring, Jaakko Mustakallio, Aleksi Mäntylä ja Sonja Raitamäki.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä