Kokkola-lehti

Kolme kysymystä Kokkolan kansanedustajaehdokkaille - Näin ehdokkaat kommentoivat esimerkiksi Kokkolan veto- ja pitovoimaa

Ennakkoäänestys on käynnissä 28. maaliskuuta asti. Varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta. Kuva: Clas-Olav Slotte

Esitimme Kokkolan eduskuntavaaliehdokkaille kolme kysymystä. Saimme vastaukset lähes kaikilta kokkolalaisehdokkailta määräaikaan mennessä.

1. Kerro kolme konkreettista keinoa millä parannetaan Kokkolan veto- ja pitovoimaa?

2. Minkä nostaisit Kokkolan vahvuudeksi, entä heikkoudeksi?

3. Koetko että kansanedustajana voisit edistää Kokkolan asioita ja jos, niin mitä?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hanna-Lea Ahlskog

Kristillisdemokraatit

1. Perheiden tukeminen. Perheissä on lapsihaaveita, mutta niiden toteutuminen vaatii hyvää perhepolitiikkaa. Saamme etumatkaa muuhun maamme jos kykenemme ylläpitämään syntyvyyden perheitä tukemalla ja parhaassa tapauksessa se saataisiin nousuun koko maassa.

Eduskunnasta käsin Kokkolan vetovoimaan voi konkreettisesti vaikuttaa myös koulutusmahdollisuuksien lisäämisen kautta. Kolmantena yksittäisenä keinona voisi mainita liikenneyhteyksien kehittämisen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

2. Kokkolan vahvuus on tottakai upea kulttuurielämä ja monipuolinen teollisuus, jotka ovat kumpikin ihailtavasti vielä ajan hermolla. Muuta maata korkeampi syntyvyys on pitänyt alueen virkeänä ja luonto on kaunis.

Jos heikkouksia pakko nimetä, niin se harmittaa, ettei yhteistyö Pietarsaaren seudun kanssa ole sillä tasolla mitä pitäisi. Mahdollisuuksia olisi vaikka kuinka.

3. Ilman muuta. Yksi tärkeimmistä asioista kokkolalaisille on hyvinvointialueen rahoitus. Kristillisdemokraatit ovat johdonmukaisimmin puolueista vaatineet hyvinvointialueille lisää rahaa. Tämä tarkoittaisi palvelujen tason turvaamista ja vanhuksille parempaa hoitoa. Tulevan eduskunnan on pystyttävä priorisoimaan oikein.

Muita Kokkolalle tärkeitä edistettäviä asioita eduskunnassa ovat mm. tiehankkeet, koulutuspaikat, lentoliikenne, investoinnit ja maatalouden turvaaminen. Kyllähän se niin on, että kaikki mikä tukee kokkolalaista elämäntapaa, myös edistää Kokkolan asiaa ja vetovoimaa, koski se sitten polttoaineiden hintaa, veneteollisuutta tai kamariorkestereja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Susanna Heinua

Vapauden liitto

1. ja 2. Pidän Kokkolan yhtenä merkittävimpänä vahvuutena sijaintia meren äärellä. Kokkola on kaunis merikaupunki, jossa on paljon nähtävää ja monia mahdollisuuksia. Sijainti on mahdollistanut teollisuuden kasvun, yhteydet sekä kansainvälisen yhteistyön suurteollisuuden aloilla ja muilla aloilla ympäri maailmaa. Vahvuutena on myös raideliikenne ja nopeat yhteydet niin etelään kuin pohjoiseen. Kokkolassa on myös monipuoliset koulutusmahdollisuudet.

Kokkolan heikkoutena pidän nuorten vapaa-ajan toiminnan ja tilojen vähäisyyttä. Nuorille tulisi järjestää matalan kynnyksen harrastus-/toimintaa enemmän, jo siitä syystä, että sillä on syrjäytymisen ehkäisemiseen merkittävä vaikutus. Kokkolan kaupungin keskustaa tulisi kehittää. Turismia voisi kehittää meren ympärille, sekä parantaa vanhan kaupungin vetovoimaa. Esimerkiksi lisäämällä kulttuuritoimintaa, kahvilatoimintaa ja työpajatoimintaa, niin Vanhaan kaupunkiin, kuin keskustaan, sekä kehittämällä luontomatkailua. Yrittäjyyttä pitäisi tukea ja siihen tulisi kannustaa, jotta saataisiin työllisyyttä, kasvua ja työpaikkoja, mm. Näihin edellä mainittuihin kehittämiskohteisiin.

3. Voisin kansanedustajana vaikuttaa Kokkolan asioihin mm ajamalla verouudistuksia, joilla mahdollistetaan paremmat edellytykset yrittämiseen sekä ihmisten yleiseen toimeentuloon. Valtion varojen käyttö suomen kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseen on ensisijainen asia, ja se tehdään leikkaamalla kaikista tällä hetkellä turhista ja hyödyttömistä menoista.

Janne Jukkola

Kokoomus

1. Lähtökohtaisesti Kokkolan veto- ja pitovoima on vahva, mutta parannettavaakin on. Ensimmäiseksi selvitettävä kuinka tyytyväisiä asukkaat oikeasti ovat. Toiseksi yhteistyössä yritysten kanssa on tehtävä aktiivista kehittämistä. Kolmas parantamisalue on perheiden, nuorten ja vanhusten viihtyvyys ja turvallisuus sekä yleensäkin syrjäytymisen ja yksinäisyyden vähentäminen.

2. Kokkolan vahvuus on, että olemme viimeiset 20 vuotta olleet muuttovoittoinen, joten täällä on tarjolla asukkaille palveluita ja työpaikkoja. Lähivuosien näkymät ovat myös myönteiset. Alueen teollisuuteen suunnitellaan investoitavan vuoteen 2030 mennessä jopa 2 miljardia euroa. Jos kaikki toteutuu niin kuin on suunniteltu, investoinnit tuovat tänne satoja uusia työpaikkoja.

Kokkolan heikkoutena on pidettävä tiestön kiireellisiä kunnostustarpeita. Kokkolan rautatieaseman alueen kaavoitus ja rakentaminen tulisi edetä. Heikkoutena näen myös sen, että kyselyissä Kokkolan seutu yllättäen sijoittuu liian alas yrittäjäystävällisyydessä verrattuna esimerkiksi Seinäjokeen eli parannettavaa on.

3. Paikallinen kansanedustaja on se, joka parhaiten edistää Kokkolan ja maakuntamme asioita. Vahvuutenani on verkostoituminen, kyky kuunnella ja tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Yhdessä tekemällä varmistetaan asioiden perillemeno. Pyrin vaikuttamaan, että Kokkolan ja alueen infrastruktuuria ja etenkin sen liikenneyhteyksiä kehitettäisiin. Mikään ei vie meiltä esimerkiksi keskussairaalaa, niin kauan kun täällä on asukkaita, jotka sitä tarvitsee.

Johanna Laakso

Vihreät

1. Työpaikat, edullinen asuminen, toimivat palvelut. Ei tarvita mitään kikkakolmosia jos lapsilla on hyvät varhaiskasvatuspaikat ja koulut (ei hometta) ja jos sote toimii, pääsee lääkärille ja hammashoitolaan. Meillä on täällä paljon hyvää, ja siitä saa olla ylpeä, ja aiheista joissa on vielä kehitettävääkin, missäpä paikkakunnalla ei olisi, niin niistäkin saa sanoa ja keskustella, jotta parannustoimiin myös ryhdytään.

2. Kokkolan heikkous on itsensä väheksyminen siinä kohtaa kun julkaistaan kaikkien isompien maakuntien pääkaupunkien veroprosentit, ja meillä pienenä ja melko vähävaraisena kaupunkina on pakko pitää vähän korkeampaa, niin siitä panikoidaan, että mitä muut nyt meistä ajattelee. Vahvuus on kuntalaiset, jotka ovat poikkeuksellisen anteliaita, täällä autetaan aina toisia, annetaan vähästäkin. Lisäksi kokkolalaiset ovat yrittäjähenkisiä, rohkeitakin tarpeen vaatiessa ja tämä on oikeasti lapsiystävällinen kaupunki, suurelta osin juuri asukkaidensa ansiosta.

3. Varmasti vaikuttaisin asioihin jotka ovat myös Kokkolalle hyväksi. Päätöksenteon pitää olla läpinäkyvää, eikä mitään siltarumpusopimuksia saunanlauteilla. Jos haluaa omalle maakunnalle tai vaalipiirille jotain, hyvillä perusteluilla sen saa.

Roy Pietilä

Vasemmistoliitto

1. Meidän on hyvä investoida infrastruktuuriin, jotta teollisuudella on mahdollisuudet jatkaa positiivista kehittymistä alueellamme. Meidän tulee pitää huolta peruspalveluiden riittävästä saatavuudesta ja laadusta, varsinkin lapsiperheitä koskettaviin palveluihin satsaaminen kannattaa. Meidän pitää myös pitää huolta imagostamme ja kaupungin markkinoinnista, koska kilpailemme koko ajan asukkaista isompien kaupunkien kanssa.

2. Kokkolan vahvuudeksi voisi nostaa sen sijainnin merkittävien kuljetusreittien varrella, mikä mahdollistaa tehokkaan logistiikan ja kansainvälisen kaupan. Kaupungissa on myös monipuolinen teollisuus ja suhteellisen laaja koulutustarjonta. Kaupungin ympäristö, lähellä oleva meri ja luonto ovat sille ehdottomasti eduksi.

Kaupungin kokoa voi pitää sekä vahvuutena, että heikkoutena. Millä tavalla se seikka mahdollisesti rajoittaa kehitysmahdollisuuksia ja miten me voimme työstää sitä meille suotuisampaan suuntaan?

3. Alueen edustajana ja äänenä toimiminen on yksi luonteva osa kansanedustajan työtä. Pyrkisin edistämään Kokkolan asioita tekemällä tiivistä yhteistyötä alueen muiden kansanedustajien kanssa, olemalla aktiivisesti yhteydessä alueen toimijoihin ja asukkaisiin ja nostamalla Kokkolaa esille joka käänteessä tottakai.

Emilia Teerikangas

SDP

1.Kokkolan veto- ja pitovoimaa voidaan parantaa esimerkiksi:

Panostamalla varhaiskasvatukseen siten, että lapselle löytyy varhaiskasvatuspaikka nopeasti ja kohtuullisen matkan päästä.

Kehittämällä edelleen nyt jo monipuolisia vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia: kulttuuria, luontoa ja liikuntaa.

Tarjoamalla monipuolisia asumismahdollisuuksia kaiken ikäisille ja eri puolilla Kokkolaa.

2. Kokkolalla on paljon vahvuuksia, joista yksi viime aikoina paljon huomiota saanut osa-alue on teollisuus ja sen kehittyminen. Samalla vahvuuksia kuitenkin on myös esimerkiksi monipuolinen kulttuuritarjonta ja pitkä, vaiherikas historia, joka elää katukuvassakin. Esimerkiksi Kokkolan vanha kaupunki Neristan on hieno esimerkki historian vaalimisesta. Heikkoutena voisi mainita ainakin sen, että vaikka meillä on alueella tarjolla korkeakoulutusta, emme ole oikein osanneet profiloitua opiskelijakaupunkina. Meillä on myös suuri joukko kansainvälisiä opiskelijoita kaupungissa, mutta valitettavan harva jää ja kotiutuu Kokkolaan – tässä olisi meillä parantamisen varaa. Taidamme myös olla vähän liian vaatimattomia ja näin moni alueemme helmi jää muulta maailmalta piiloon.

3. Kansanedustajana on monia mahdollisuuksia edistää Kokkolan asioita: kun yleisellä tasolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja turvataan arkea ja toimeentuloa, koituu se luonnollisesti myös kokkolalaisten hyödyksi. Alueellisista asioista itselleni läheisin on alueemme koulutusmahdollisuuksien turvaaminen ja sen kehittäminen.

Virpi Karhu

Vasemmistoliitto

1. Kokkolan ja koko maakunnan pitovoimaa parannetaan sujuvilla liikenneyhteyksillä, joihin tarvitaan myös valtion rahoitusta. Erityisesti tiestön hoito ja sujuva, oikea-aikainen rataliikenne. Toinen pito- ja vetovoimaa parantava tekijä on monipuolinen koulutustarjonta. Tarvitsemme lisää koulutuspaikkoja vihreän siirtymän aloille, mutta myös koulutuspaikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen aloille, joissa meillä on krooninen henkilöstöpula. Kolmantena nostaisin esille kulttuurin. Meillä on valtavasti osaamista ja 1% valtion budjetista taiteeseen ja kulttuuriin satsaamisesta takaa pääomaa kulttuurin ja taiteen tuotannon rahoittamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen alueellamme.

2. Kokkolan ja Keski-Pohjanmaan vahvuus ja toisaalta myös heikkous on pieni maakunta. Pieni maakunta on helposti hallittava kokonaisuus, mutta toisaalta väki vähenee ja nuori väestö muuttaa pois maakunnasta kasvukeskuksiin. Vahvuutena näen alueen voimakkaan kehittymisen ja osaamisen kemian teollisuuden alalla, joka tuo paljon lisää kasvumahdollisuuksia meille. Heikkoutena on vielä ehkä alueen heikko tunnettuus.

3. Kansanedustajan tehtävä on ajaa koko Suomen asioita, mutta samalla edustaa maakuntansa väestöä ja tuoda esille niitä kehittämistarpeita, joita maakunnassa on.

Hans Snellman

RKP

1. Luomalla edellytykset menestykselliseen työ- ja elinkeinopolitiikkaan, taloudelliseen kasvuun ja korkeaan työllisyyteen ja infran varmistamiseen. Kehittämällä kaupungin turismia, kulttuuria, urheilua, palvelua ja aktiviteetteja, luonnon- ja meriläheiseksi vetovoimaiseksi asuinpaikaksi lapsiperheille kuin myös koulutusmahdollisuuksia sekä lähipalveluiden saatavuutta. Luomalla sujuvat kaavoitus- ja lupaprosesseja asukkaiden että yritysten rakentamisen tarpeille niin maaseudulla kuin rannikolla, että kaupungin keskustassa.

2. Vahvuutena on teollisuuden ja elinkeinoelämän vahva kasvu monella alalla, kattavat ala- ja yläkoulukouluverkostot ja opiskelumahdollisuudet myös korkeakoulutasolla. Kaupunki on asumis- ja turismiystävällinen ja luonnonläheinen rannikkokaupunki, missä palvelut ovat asukkaita lähellä. Kaksikielisyys ja siihen liittyvät kulttuurit ovat valttikortti ja rikkaus Kokkolan kaikille asukkaille ja luo erinomaiset verkosto- ja yhteistyömahdollisuudet sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat hyvällä tasolla. Heikkoutena voidaan katsoa yhteistyön riittämättömyys naapurimaakuntien ja hyvinvointialueiden kanssa, varsinkin etelän suuntaan. Koko vanhan Vaasan läänin alue sen kolmine maakuntineen on vahva talousalue sinänsä, ja siinä olisi vielä valtavat mahdollisuudet kehittää ja laajentaa yhteistyötä varsinkin teollisuuden, infran, turismin, koulutuksen ja sairaanhoidon alueella.

3. Kaikilla yllämainituilla alueilla pystyisin edistämään Kokkolan asioita sekä paikallisesti käsin kuin eduskunnassakin.

Linda Hagström

Vapauden liitto

(sitoutumaton)

1. Työsuhde-edut ovat tärkeä tekijä. Perustetaan julkisilla aloilla työskenteleville sairauskassa. Sairauskassan tarjoamia etuuksia voi hyödyntää rekrytoinnissa. Työpaikat, jotka välittävät työntekijöiden terveydestä- ja hyvinvoinnista koetaan vetovoimaiseksi.

Satsataan perheiden tukemiseen järjestämällä perheille tukiverkosto. Kokkolaan muuttaminen olisi nuorille perheelle houkuttelevaa, he voisivat luottaa siihen, että arki sujuu ja apua on saatavilla. Lapsiluvun kasvaessa, vanhempien kunnallisveroprosentti pienemmäksi. Mahdollistetaan Suomen pienimmät ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Huolehditaan myös ikääntyvistämme hyvin.

Luontokohteiden lisäksi, hyödynnetään vesistöjä. Mahdollistetaan pääsy vesiteitse tutustumaan alueeseen. Näin tuettaisiin kesäisin toimivia yrityksiä ja lisättäisiin turismia. Alueen yhdistyksiä tulisi kannustaa järjestämään tapahtumia kaupungin elävöittämiseksi.

2. Kokkolan vahvuus on hyvä sijainti. Kulkuyhteyden ovat hyvät joka suuntaan, niitä pitää tehostaa. Tieverkostot ja julkinen liikenne kuntoon nopean liikkumisen turvaamiseksi.

Heikkous on kaavoitus. Ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus asua väljemmin. Kehitetään kaavoitusta niin, että asutusalueiden tontit ovat isommat ja alueet puistomaisia. Asukkaille yksityisyyttä ja tilaa ympärille.

3. Vattajan rantoja täytyy kehittää siviilikäyttöön, ei sotilaskäyttöön. Maakuntakenttien lentoyhteydet on turvattava ja maaseutu saatava elinvoimaiseksi. Haluan ehdottomasti turvata rauhan säilymisen Suomessa.

Sari Innanen

Keskusta

1. Asukkaille tulee tarjota toimivat palvelut ja elämyksiä kulttuurin ja urheilun saralla. Kokkolassa tulee hioa yhteistyötä elinkeinoelämän, toisen asteen ja korkeakoulujen välillä työpaikkojen ja osaavan työvoiman takaamiseksi aivan huippuunsa. Lisäksi tulee luoda olosuhteet jatkuvasti kehittyvälle yritystoiminnalle ja toimiva rakennusluvitus on olennainen osa tätä prosessia.

Toimivat sotepalvelut ovat Kokkolan ylpeys ja sellaisena ne tulee säilyttää. Kokkolassa on voitava elää hyvää elämää kaiken ikäisenä. Kokkolassa tulee jatkossakin reagoida ripeästi kasvaviin eri toimialojen työvoimatarpeisiin ja sidosryhmäyhteistyötä tulee vielä parantaa. Kokkolassa tulee ylläpitää yrittäjille suotuisia olosuhteita tarjoamalla toimivia infratekijöitä.

2. Kokkolalla on poikkeuksellinen sijainti meren äärellä – tämä etu on erittäin harvoilla kaupungeilla Suomessa. Kokkolalla on ollut osittain kyky uusiutua kasvavaan teollisuuteen.

Kokkolassa tieverkoston kunto on huono ja sitä ei ole riittävästi hoidettu. Kokkolaa ei ole kyetty kehittämään matkailukaupunkina, vaikka meillä on siihen ehkäpä Suomen parhaat mahdollisuudet. Meillä voisi olla vielä suurempi rohkeus uudistua.

3. Kykenen edistämään Kokkolan etua, koska minulla on erinomaiset verkostot jo valmiiksi. Kokkolalle erittäin tärkeää on yhteydet maalla, merellä ja ilmassa – Kokkolaan on oltava toimiva lentoliikenne. Tiestön kunto on erityisesti reuna-alueilla asuville jokapäiväinen ongelma. Kokkolan koulutustarjontaa tulee kehittää edelleen kohdennetusti ja turvata rahoitus. Kokkola ja ympärillä oleva maakunta tulee nähdä tiiviisti yhdessä, koko maakuntaa tulee kehittää. Minulle on kehittynyt osaamista myös toimivien ja edullisten sotepalveluiden vahvana puolustajana noin kymmenen vuoden ajalta.

Ulpu Keränen

Perussuomalaiset

1. Asuinrakennusten rakennuslupakäsittelyyn nopeutus = pitovoimatekijä. Perheiden palveluihin panostusta, omaishoitajien parempi huomioiminen sekä senioriasumiseen lisäpaikkoja = pitovoimatekijä.

Panostus koulutus- sekä opiskelumahdollisuuksiin = vetovoimatekijä.

2. Kokkolan vahvuutena näen erittäin hyvät työllisyysnäkymät meidän kaupungissa. Teollisuuteen on tulossa 2000-4000 uutta työpaikkaa.

Heikkoutena näen keinot, millä saadaan työvoima tuleviin työpaikkoihin ja millä houkutellaan töihin tulevat ihmiset jäämään meidän alueelle asumaan ja mahdollisesti perustamaan perhe tänne. Myös tänne opiskelemaan tulevien houkutteleminen töihin tulisi olla suurempi intressi. Olisi kaikkien etu, että Kokkolassa valmistuneet työllistyisivät Keski-Pohjanmaan alueelle ja pitäisi koko maakunnan asuttuna.

3. Koen että todellakin voin edistää kansanedustaja niin Kokkolan kuin koko Keski-Pohjanmaan asioita. Olen saanut omaan tiimiini monen eri alan ammattilaisia ja yhteistyö heidän kanssaan jatkuisi tiiviisti jos eduskuntaan tulisin valituksi.

Esimerkkeinä nostaisin logistiikka-alalle tärkeät tiestöt, teollisuuteen liittyviä uudistuksia, turvallisuusalaa, maataloutta ja omaishoitoa koskevia parannuksia olisi tärkeää lähteä edistämään.

Vaalipiirin alueelta ihmiset tuovat ongelmia kansanedustajan tietoon ja yhdessä avustajien sekä tukiverkossa olevien ammattilaisten kanssa asioihin mietitään aina paras mahdollinen vaikuttavuus, keino sekä toimintasuunnitelma.

Tiina Isotalus

SDP

1. Hyvä kaupunki on monipuolinen. Suuriin hankkeisiin tarvittava työvoima saadaan kaupunkiin vain jos kehitämme Kokkolaa monipuolisesti. Kaupungin strategiassa on elämyksellisyys yhtenä painopisteenä; tämä tarkoittaa kulttuuria, tapahtumia, parempaa kaupunkikuvaa ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Näihin meidän pitää pistää panoksia. Tarvitaan muutakin kuin työpaikka, jotta Kokkolaan halutaan muuttaa ja tuoda perhekin mukana.

Toisena nostan toimivat peruspalvelut kuten joustavan ja toimivan varhaiskasvatuksen, hyvät koulut ja kattavat sote-palvelut. Näillä on väliä kun asuinpaikkaa valitaan.

Kolmantena haluan mainita Kokkolan kehittämisen matkailukaupunkina. Kaupunki, jossa on käynyt joskus vierailemassa, tulee tutuksi.

2. Kokkolan vahvuus on sopiva koko ja arjen helppous. Kompaktissa paketissa on kaikki, mitä kaupungilta voi haluta. Välimatkat ovat lyhyitä, luonto on lähellä ja asuminen suhteellisen edullista. Kuitenkin löytyy ammattiteatteri, konsertteja, museo, kattavasti kauppoja ja ravintoloita ja muita palveluita sekä omaleimaista kaupunkikulttuuria.

Heikkoutena pidän vanhoillista kulttuuria, joka täällä edelleen vaivaa. Se työntää nuoria pois kaupungista ja alueelta. Asenneilmapiiri muuttuu, mutta joskus muutos tuntuu tulevan liian hitaasti.

3. Ehdottomasti voisin edistää alueemme asioita - tätä työtä edunvalvonnan parissa olen tehnyt jo pitkään ja onneksi se on ollut mahdollista myös valtuuston puheenjohtajan roolissa. Kansanedustajana ja hyvien verkostojen kanssa Kokkolalle ja Keski-Pohjanmaalle tärkeiden asioiden ajaminen olisi vielä tehokkaampaa. Esimerkkeinä nostan liikenneyhteydet niin maalta, mereltä kuin ilmasta sekä koulutuspaikkojen määrät toisella asteella ja korkeakouluissa. Monet valtakunnan tason päätökset vaikuttavat meihin paikallisesti.

Hannu Kippo

Kristillisdemokraatit

1. ”Laajempi horisontti,” saisi näkyä vielä enemmän markkinoinnissa, viestinnässä ja toimenpiteinä. Meri kannattaa nostaa esiin. Se on kuin tarjottimella kävelymatkan päässä torilta Suntin vartta pitkin. Meillä ei pitäisi olla varaa jättää sitä hyödyntämättä. Tervamakasiinin raitti ja Davidsbergin raitti ovat ainutlaatuisia, kunhan rannat saadaan siivottua ja osin ruopattua viihtyisäksi. Alue on helmi!

Meidän tulee pyrkiä saamaan tänne yliopistokoulutusta myös lääkäreille, hammaslääkäreille ja eläinlääkäreille. Tällainen ”lähikoulutus” sitouttaa tarvitsemaamme terveysalan ammattikuntaa tänne.

Tänne tuleminen yrittäjänä, asukkaana, tapahtumien järjestäjänä ja rakentajana tulee tehdä helpoksi.

2. Kokkolaa ei Suomessa tunneta riittävästi. Meillä on paljon työtä, että saamme kerrottua, kuinka hieno, ystävällinen ja monipuolinen kulttuurikaupunki Kokkola on merenrantakaupunkina ja laajana maaseutualueena. Neristan voisi hyvin olla maailmanperintökohde.

Kokkolan vahvuuksia ovat elinvoimainen teollisuus, joka vetää tänne uutta teollisuutta ja muuta yritystoimintaa. Kokkolan syväsatama ja hyvät maantie- ja rautatieyhteydet ovat vahvuuksia. Lentoliikenne tulee saada toimivaksi ja erityistä huomiota on kiinnitettävä kentän syöttöliikenteeseen. Meri saisi näkyä vielä vahvemmin elinkeinotoiminnassa, esimerkiksi ruuassa.

3. Tottakai! Erilaiset budjetti- ja kehittämishankkeet tarvitsevat vahvoja puolestapuhujia ja verkostojen rakentajia. Tärkeitä ovat huoltovarmuus, oma elintarviketuotanto, liikenneinfra-hankkeet, hyvinvointialueen rakentamis- ja kehittämishankkeet, tulevat koulutusratkaisut. Kaikki, mitä tehdään, että työnteko on aina kannattavin vaihtoehto ja että heikoimmista pidetään huolta sataa kaikkien pohjalaisten laariin.

Laura Sahlgren

Vihreät

1. Kokkolan veto- ja pitovoimaa voidaan parantaa nopeuttamalla ja sujuvoittamalla lupajärjestelmiä, joilla ainakin erilaisissa epävirallisissa keskusteluissa on huono kaiku tällä hetkellä. Tarvitsemme toimivan julkisen liikenteen uuden ajattelun ja pitkäjänteisen kehittämisen avulla. Kokkola voisi loistaa erinomaisella varhaiskasvatuksen ja peruskoulun resurssoinnilla.

2. Kokkolassa on ihanteelliset olosuhteet kasvattaa lapsia. Täällä on turvallista ja edullista asua, lyhyet välimatkat, hyvät koulut ja harrastusmahdollisuudet sekä pääsy merelle ja luontoon. Lisäksi meillä on hienot näkymät työllisyyden ja kestävän siirtymän alueena. Tarvitsemme silti edelleen hyviä kulkuyhteyksiä ja kaikenlaisen yritystoiminnan mahdollisuuksien tukemista. Konservatiivinen ilmapiiri tosin voi saada nuoret valitsemaan muun seudun elinpiirikseen, joten voimme jatkaa yhdenvertaisuuden edistämistä.

3. Kansanedustajana voin edistää Kokkolan asioita huomioimalla kaikessa päätöksenteossa alueellisen tasa-arvon. Pikkukaupungit ovat loistava mahdollisuus Suomelle vastata inhimillisin tarpeisiin sopivan kokoisina. Helposti hallinnoitavina ne voivat olla innovaatioiden ja kehityksen edelläkävijöitä. Ylpeänä toivotan ihmiset tervetulleeksi asumaan Kokkolaan!

Dawson Clay

Vapauden liitto

(sitoutumaton)

1. Ongelman ytimessä on aivovuoto. Jos nuorisoa muuttaa enemmän pois kuin tulee kaupunkiin niin kaupunki kuihtuu. Aivovuodon estäminen on ehdottomasti asia, johon Kokkolan tulee panostaa, jos kaupunki haluaa säilyttää elinvoimansa. Ratkaisu vaatii päätöksiä, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta Kokkolalaisten kesken. Terveet ihmissuhteet ovat kuitenkin loppupeleissä se mikä sitoo ihmisiä yhteen.

A) Kouluihin ja päiväkoteihin on panostettava: riittävä rahoitus ja opetussuunnitelma, joka vahvistaa kuuluvuuden tunnetta paikallishistorian kautta ja luo paikkakuntauskollisuutta.

B) Kaupungin on tarjottava riittävästi tukipalveluita perheille. Lisäksi on järjestettävä tapahtumia ja tilaisuuksia perheiden verkostoitua keskenään ja kasvattaa kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä luoden yhteisiä perinteitä. ”Ketään ei jätetä yksin.” Kaupungin on oltava perheystävällinen.

C) Kaupungin täytyy löytää keinot saada älykkäät ja innovatiiviset nuoret ja nuoret aikuiset panostamaan kaupungin tulevaisuuteen ja kehitykseen. Heihin on valettava tulevaisuuden toivoa. Nuorien unelmille ja heidän aloittamilleen yrityksille on luotava hyvät edellytykset ja heitä on tuettava kaikin keinoin.

2. Minkä nostaisit Kokkolan vahvuudeksi, entä heikkoudeksi?

Vahvuus: Merenranta kaupunki keskeisellä paikalla.

Heikkous: Ei ole tunnettuutta: Seinäjoen, Oulun ja Vaasan varjossa.

3.Koetko että kansanedustajana voisit edistää Kokkolan asioita ja jos, niin mitä?

Vaasan vaalipiirin maakuntien kunnat ja kaupungit ovat maaseutukuntia ja -kaupunkeja. Edistämällä maaseudun asioita uskon, että siitä seuraavat positiiviset kerrannaisvaikutukset tulevat siunaamaan myös Kokkolaa.

Oliver Pietilä

Keskusta

1. Kokkolan veto- ja pitovoima paranee urheilupuiston rakentamisella, mahdollistavalla ja joustavalla tonttipolitiikalla, sekä koulutustarjontaa kehittämällä.

2. Akkuteollisuuden ekosysteemi on meidän uniikki erityispiirteemme. Toisena vahvuutena nostaisin Kokkolan monipuolisuuden asumismahdollisuuksien suhteen. Heikkoutena nostaisin esiin liian vähät yritystontit erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Pitkäaikaistyöttömien korkea määrä on myös suuri haaste. Erityistä huolta kannan nuortemme pahoinvoinnista, joka oireilee vakavana huumausaineongelmana.

3. Todellakin koen, että voisin. Esimerkiksi panostukset koulutukseen hyödyttäisivät suuresti Kokkolaa ja lähialueilta. Panostaisin ammatilliseen opetukseen lisää resurssia ja esittäisin Centrialle lisää aloituspaikkoja ja koulutusvastuita, jotka tukisivat alueemme elinkeinoelämää. Toinen tärkeä kokonaisuus on infrahankkeet. Toimivat ja nopeat yhteydet maalla, merellä ja ilmassa vaativat valtiolta tukea ja toimia. Työperäisen maahanmuuton edistäminen vastaisi myös akuuttiin työvoiman tarpeeseen alueellamme.

Pia Sillanpää

Perussuomalaiset

1. Huolehditaan, että täällä on jatkossakin monipuoliset työllistymismahdollisuudet usealla eri toimialalla. Julkisten palvelujen, esimerkiksi sairaanhoitopalvelut ja koulut tulee olla toimivat ja riittävän lähellä. Monipuoliset koulutusmahdollisuudet.

2. Kokkola on viihtyisä ja turvallinen paikka asua ja elää sekä perustaa halutessaan perhe. Harrastusmahdollisuuksia on tarjolla monipuolisesti.

Kahvilaelämä iltaisin voisi olla vilkkaampaa.

3. Kyllä. Kansanedustajana voin puhua kokkolalaisille tärkeiden asioiden puolesta ja tällä tavalla edistää tärkeitä hankkeita. Päivystävän keskussairaalan aseman säilyttäminen sekä opiskelumahdollisuuksien puolesta puhuminen ovat esimerkkejä asioista, joista pyrkisin huolehtimaan.