Mielipiteet

Moniportaisessa hierarkiassa, kuten Soitessa, keskinäinen vuorovaikutus, tiedon siirto, yhteisen fokuksen ja yhteistyön rakentaminen jäävät helposti taka-alalle ja kompetenssit eriytyvät, pohtii kirjoittaja. Kuva: Timo Varila

Lukijalta: Soiten keskiössä on asiakas ― hallinto on tukitoimi

Lääkäri Anne Linna kirjoittaa (KP 1.3.2024) kokemuksestaan Soiten johtamisjärjestelmästä ja hämmästelee sitä, mihin hän ylilääkärinä tarvitsi viisi esihenkilöporrasta aiemman yhden sijaan. Kirjoitus avaa hahmottamaan Soiten hallintokoneiston itsetarkoituksellisuutta.

Soite on asiantuntijaorganisaatio

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä