Kolumnit

Mika Lintilän kolumni: Uudistus on mahdollisuus

Keskipohjanmaa on tarjonnut kolumnipaikkaa kansanedustajille, joiden kotipaikka on lehden levikkialueella Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Mika Lintilä muistuttaa, että ennätyksellisen suuret investoinnit työpaikkoineen ovat ehdottoman myönteinen kehitys Keski-Pohjanmaan maakunnalle.

Teollisuudessa on käynnissä taitekohta, joka perustuu fossiilittomaan energiaan. Tämä on lyhyen ajan sisällä muuttanut niin kotimaisten kuin ulkomaisten yritysten strategioita investointien suhteen. Teollisuuden investoinnit tukeutuvat tulevaisuuden energiamuotoihin, eivät menneisyyden.

Strategioiden muutokset heijastuvat investointihankkeiden kasvuna maakunnassamme. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan pelkästään maakuntaamme suunnitellaan vihreän siirtymän investointeja ja investointiaikomuksia 4,8 mrd. euron edestä. Investointeja alueelle olisi tulossa asukkaisiin suhteutettuna toiseksi eniten koko Suomessa, mikä tarkoittaa noin 70 000 euroa jokaista keskipohjalaista kohden.

Investointien määrä tulee kasvamaan vuosikymmenen loppuun mennessä, ja suurimmat maakunnas-samme vireillä olevat hankkeet tukevatkin siirtymää kohti puhdasta, uusiutuvaa ja kotimaista ener-giaa. Kenties näkyvimmin ne kulminoituvat juuri nyt tuulivoimaan. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii lauantaina avattavan Mutkalammin tuulipuisto, joka edustaa kokonaistehollaan Suomen suurinta tuu-lipuistoa. Tulevaisuudessa toivottavasti investoinnit näkyvät myös vetytalouden eri muodoissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vety on tällä hetkellä maailmalla eniten puhutuin energiamuoto. Teollisuuden uudistuminen vaatii vetyä niin puhtaan teräksen kuin lannoitteiden raaka-aineena käytettävän ammoniakin valmistukseen. Tällä on merkittävä rooli keskipohjalaisen teollisuuden uusiutumisen kannalta. Alueen myönteisyys puhdasta energiaa kohtaa on yksi keskeinen syy ulkomaisten yhtiöiden intresseihin investoida Keski-Pohjanmaalle.

Pidän kiistattomana, että isossa kuvassa tuulivoimalla on myönteiset vaikutukset alueen kehitykselle. Samalla pidän kiistattomana sitä, että tuulivoimarakentamisen kiihtyessä siihen liittyy kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista kestävällä tavalla, eri alueiden asukkaita kuunnellen.

Jos tuulivoimalla ei ole paikallista hyväksyttävyyttä, myönteistä kokonaisvaikusta ei saavuteta. Keskeinen osa tätä hyväksyttävyyttä on maanomistajien aseman parantaminen. Tuulivoimayhtiöillä on oltava vastuu korvata maanomistajille markkinoiden mukaiset korvaukset.

Tuulivoima ei yksin riitä puhtaan kotimaisen energian tuottamistarpeisiin. Onneksi maakunnas-samme on rohkeasti panostettu bioenergian ratkaisuihin, kuten hakkeeseen ja biokaasuun. Olemmekin asemoituneet Keski-Pohjanmaalla käynnissä olevassa teollisessa murroksessa loistavasti. Maakunnassa on osattu tehdä ratkaisuja tulevaisuususkoisesti jo pitkään, siksi meillä on erinomainen valmius vastaanottaa kansainvälisiä yrityksiä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ennätyksellisen suuret investoinnit työpaikkoineen ovat ehdottoman myönteinen kehitys. Ne ovat tärkeitä maakunnan elinkeinojen kehittymisen sekä yritysten vakaamman toimintaympäristön näkökulmasta. Investointien suurimpana akilleen kantapäänä tulee ehdottomasti olemaan työvoiman saatavuus. Tulemme tarvitsemaan merkittävästi työvoimaa maakuntaamme. Meillä kaikilla on vastuu luoda alueestamme houkutteleva työalue nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on toholampinen Keskustapuolueen kansanedustaja ja toiminut elinkeinoministerinä.

Mika Lintilä kansanedustaja, elinkeinoministeri, keskustapuolue.
Kommentoi Ilmoita asiavirheestä