Paikallisuutiset

Peltosirkku luokitellaan äärimmäisen uhanalaiseksi lintulajiksi. Luonto- ja linnustoselvityksessä Piipsannevan alueella havaittiin muutamia peltosirkkureviirejä. Käytöstä poistetuille turvetuotantoalueille muodostuneissa koivuvaltaisissa taimikoissa havaittiin 4-8 paria peltosirkkuja. Kuva: Pekka Komi

Uhanalaiset lintulajit kaatoivat Piipsannevan tuulipuiston 39 myllyn kaavan - Hallinto-oikeuden mielestä linnustovaikutuksia ei ole selvitetty riittävästi

Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu peltosirkku ja erittäin uhanalaiseksi luokiteltu mustakurkku-uikku kaatoivat Piipsannevan 39 myllyä sisältävän tuulivoimapuiston yleiskaavan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa. Haapaveden kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaavan helmikuussa 2021.

Hallinto-oikeus k

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä