MAINOS

Centria-ammattikorkeakoulu kehittää vetovoimaisia oppimisympäristöjä - Digiajan sukupolvi myös opiskelee modernilla tavalla

MAINOS

Yritykset ja opiskelijat hyötyvät uusista digitaalisen tehdasinfrastruktuurin laboratorioista: Centria-ammattikorkeakoulun Vierimaantien kampuksen laboratorioihin suuri investointihanke.

Millaisissa ammateissa lukion tai ammattikoulun ”Ainot” ja ”Anterot”, uusi digiajan sukupolvi näkee itsensä tulevaisuudessa? Uusi teknologia ja uudet innovaatiot luovat kilvan uusia aloja ja perinteisten unelma-ammattien lisäksi tämän päivän nuoret haaveilevat myös MR-osaajan (Mixed Reality), drone-tutkijan, robottiohjelmoijan, tekoälyn asiantuntijan ja pelisuunnittelijan ammateista. Työpaikkoja on tarjolla erityisesti uusien teknologioiden parissa, ja pelkästään koodareista on Suomessa edelleen kymmenien tuhansien vaje.

Centrian robotit rantautuvat Nivalan lukioon

Nivalan lukion kolmannen vuosikurssin oppilaat, Elias Heikkilä, Niko Korkiakoski ja Elias Paalavuo, näkevät tulevaisuuden vahvimpina työllistymisen aloina ohjelmoinnin sekä cleantechin eli luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja painottavan teknologiasuuntauksen.

Nuoret vahvistivat tietämystään ammatillisista kiinnostuksen kohteistaan tutustumalla Centria-ammattikorkeakoulun robottiakatemiatoimintaan. Kaverukset pitävät lukioaikaista tutustumista tekniikkaan tärkeänä ja näkevät tutustumiskäyntien ajankohdan jatko-opiskelupaikkoihin tarpeellisiksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toisen asteen opintoja.    

Vähintään viikon mittaiset työharjoittelujaksot olisivat myös tervetulleita lukioon yhden tutustumispäivän sijaan, Elias Paalavuo toteaa. Työhön tutustumisessa kesätöiden muodossa Paalavuo oli kokeillut kuidun vetämistä maarakennusmaalla ja Elias Heikkilä taas CNC-koneistusta metallipajalla. Niin paljon autojen laitto kiinnostaa, että suoritin työhön tutustumisen autofiksaamossa, kertoo puolestaan Niko Korkiakoski. Lukiolaiset toteavat ajoneuvojen rakentelun lisänneen sekä kiinnostusta että tietämystä tekniikkaan.

Toisen asteen oppilaat ovat yhä enemmän kiinnostuneita valitsemaan teknisen alan tulevaisuuden ammatikseen, jota tulee vielä lisäämään koodauksen opetus varhaisessa ikävaiheessa. − Lukiossa meitä on paljon tekniikasta ja IT-alasta kiinnostuneita, vahvistaa Elias Heikkilä.  Oman innostuksen tekniikkaan hän muistelee lähteneen jo yläasteikäisenä legorobottien rakentamisesta ja ohjelmoinnista.

Toisen asteen opiskelijalle on usein myös tärkeää kouluttautua alalle, johon voi suurella todennäköisyydellä työllistyä. Jos kiinnostuksen kohteena on teknologia, opinahjon valintaan vaikuttavat sen oppimisympäristöjen ajantasaisuus eri teknologioiden hyödyntämisessä.

Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri

Centria-ammattikorkeakoulun tavoitteena on säilyttää vetovoimaisuutensa oppimisympäristöjen edelläkävijänä, pyrkien tarjoamaan opiskelijoilleen parhaat mahdolliset edellytykset eri teknologioiden oppimiseen myös tulevaisuudessa. Viime vuonna käynnistyi Digitaalinen tehdasinfrastruktuuri -hanke, jossa sekä yritykset että opiskelijat voivat kehittää teknologiaosaamistaan. Hankkeen budjetilla hankitaan Centrian Vierimaantien kampuksen laboratorioihin uusinta teknologiaa neljän osa-alueen tarpeisiin: paikkariippumattomat tietoliikenneyhteydet, älykäs tuotantoympäristö, turvallinen toimintaympäristö ja tiedon hyödyntäminen sekä analysointi.

Centrian laboratoriota hyödynnetään rinnakkain opetuksessa ja hankkeissa. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus päästä mukaan ”sotkemaan kädet” oikean tekemisen kautta. Opiskelijoita on ollut mukana esimerkiksi dronetyökalujen kehitystyössä ja testauksessa sekä virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovellusten kehityksessä.

Hankkeen laboratorioympäristöt yhdistävät teollisen tuotannon sekä yhteiskunnalle kriittiset digitaaliset toiminnot. Käytännössä tämä tarkoittaa uuden sukupolven verkkoratkaisuja. Turvallisuusnäkökulmien kautta verkoista tehdään vahvoja erilaisten uhkatilanteiden varalta ja varmistetaan näin prosessien toiminta ja palvelujen saatavuus.

Investointihankkeen myötä päivitetyt ja laajenevat laboratoriot tuottavat arvokasta tietoa. Tiedon ja kokemuksen avulla alueen yrityksille voidaan tarjota koulutusta ja vahvistaa sekä liiketoimintaa että poikkeustilanteisiin varautumista.

Videon alla lisää muun muassa peli- ja robotiikka-alan opinnoista

Uudet laitteet ja sovellukset mahdollistavat robotiikan ja pelinkehityksen laadukkaan opetuksen

Lukiomaailma on muuttumassa ja kasvava tarve jo toisen asteen opiskelijoiden alakohtaiselle suuntautumiselle on selkeästi havaittavissa. Centrian tarjoama akatemiakoulutus kannustaa peli- ja robotiikan alan harrastuneisuuteen. Se antaa lukio- ja ammattiopiskelijoille pehmeän laskun ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Samalla Centria ja muut korkeakoulut saavat potentiaalisia hakijoita ja hyvää opiskelijamateriaalia, jolla on jo valmiiksi realistinen käsitys alasta.

Robotiikka ja digitalisaatio nousevat nykyisin mediassa esiin jatkuvasti. Robotiikkaa hyödynnetään enenevässä määrin kaikilla yhteiskunnan aloilla. Robottiakatemian kurssien myötä opiskelijat pääsevät tutustumaan lähemmin siihen, mistä robotiikassa ja digitalisaatiossa on oikeasti kysymys.
Heille opetetaan, miten robotteja ohjataan ja ohjelmoidaan ja millaisia käyttökohteita niillä on teollisuudessa ja tehtaiden ulkopuolella. Mahdollisuuksia on rajattomasti ja osaajia tarvitaan esimerkiksi laitteiden rakentamiseen, niiden kehittämiseen ja ohjelmointiin sekä kerätyn tiedon analysointiin.

Myös peliakatemia toteuttaa pelialan opintokokonaisuuksia. Toiminnan tavoitteena on antaa lukiolaisille tietoa ja pohja tulevaisuudelle pelialalla. Akatemiassa tutustutaan pelinkehittämisen prosessiin ja tavoitteena on tuottaa julkaistu peli. Investointihankkeen puitteissa hankittavat uudet laitteet ja sovellukset mahdollistavat robotiikan ja pelinkehityksen laadukkaan opetuksen myös jatkossa.

Lukiolaiset pohtivat lopuksi Vierimaantien laboratoriokierroksen antia: VR- ja AR-teknologiat herättivät kiinnostusta jo Kokkolassa, kun Nivalan lukio osallistui Centria Open -tapahtumaan, ja kiinnostus vahvistui entisestään, kertoo Niko Korkiakoski Talonpojankadun ja Vierimaantien kampuksen vierailuista.  3D-suunnittelua ja -mallintamista olisi myös mielenkiintoista oppia, toteaa Elias Paalavuo. Robottien ohjelmoinnin voisin nähdä osana tulevaisuuden ammattia, pohtii Elias Heikkilä.

Säilyttääkseen kilpailukykyisyytensä on Suomen kaltaisten maiden panostettava tutkimus- ja koulutusympäristöihin sekä taattava niissä opiskelijoilleen ajankohtaisin tieto vallitsevista kärkiteknologioista. Mielenkiintoa osaajapulasta kärsiville aloilla lisäävät ajan hermolla olevat korkeatasoiset koulutusympäristöt ja konkreettiseen tekemiseen tähtäävät työelämäprojektit.

Hae Centriaan kevään 2. yhteishaussa 18.3.-1.4.>>>

Centrian kemian ja biotalouden ajankohtaisesta hankkeista laajemmin >>

Tuotantoteknologian hankkeissa esillä muun muassa robotiikka >>

Monissa digitalisaation hankkeissa erilaisten yritysten tuotannon tehokkuus on parantunut huomattavasti >>

Centrian hankkeiden kautta edistetään myös terveyttä ja yleisesti hyvinvointia >>

Lue myös:Innovaatioita ja virtuaalimaailmoja - opiskele insinööriksi Centriassa >>

Juttu on Centrian mainosartikkeliElias Heikkilä, Elias Paalavuo ja Niko Korkiakoski vakuuttuivat Centrian opiskelumahdollisuuksien nykyiaikaisuudesta. Centrian tuotantotekniikan laboratoriossa robottien parissa opetustyötä tekee Jari Mäkelä (vas.).  Kuva: Marika Hautala