MAINOS

Miten laadukas hautaustoimisto auttaa hautajaisten järjestämisessä?

MAINOS -

Moni saattaa olla hieman hukassa hautajaisia järjestäessään varsinkin, jos on täysin ensikertalainen. Hautaustoimistot tarjoavat palvelua, jonka avulla hautajaisten järjestämiseen liittyvät käytännön asiat hoidetaan puolestasi. Tämä voi helpottaa surun aiheuttamaa henkistä taakkaa. Suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä erilaisia hautaustoimistoja on kuitenkin useita erilaisia, joten valinnassa on syytä käyttää aikaa.

Mitä omaisten on otettava huomioon ennen hautajaisten järjestämistä?

Hautajaisten järjestäjänä on usein vainajan leski, avoleski tai joku perillisistä, ellei vainaja ole itse eläessään kertonut haluavansa tietyn henkilön järjestämään hautajaisiaan. Ensimmäinen asia, jonka omaisten kannattaa tehdä, on sopivan hautaustoimiston valitseminen. Vaikka surutyön kannalta on tietysti tärkeää, että läheiset osallistuvat sekä hautajaisten järjestämiseen että hautajaisiin, on hyvä saada apua käytännön asioihin.

Koska hautajaisten järjestäminen ei ole ilmaista, on tärkeää luoda omaan tilanteeseen sopiva budjetti hautajaisia varten. Näin pystytään arvioimaan paremmin, miten paljon rahaa muistotilaisuuteen ja hautajaisiin liittyvään ruokailuun voidaan käyttää. Yleensä omaiset ottavat rahat hautajaisia varten vainajan kuolinpesästä, mikäli sellainen löytyy.

Mistä tunnistaa laadukkaan hautaustoimiston?

Laadukkaan hautaustoimiston löytäminen saattaa olla haastavaa, kun valinnanvaraa on erittäin paljon. Voi olla hyvä idea tutustua arvosteluihin ja muiden kokemuksiin eri hautaustoimistoista. Esimerkiksi ystäviltään voi saada hyviä neuvoja, jos on ensikertalainen hautajaisten järjestämisessä.

Sopivaa hautaustoimistoa pystyy hakemaan oman paikkakuntansa hautaustoimistohausta, johon on listattu kaikki hyvät palveluntarjoajat. Vuonna 2018 Taloustutkimus ja Suomen Hautaustoimistojen liitto tekivät tutkimuksen, jossa selvitettiin liiton jäsenasiakkaiden tyytyväisyyttä. Sen mukaan 95 % vastanneista oli joko täysin tai erittäin tyytyväisiä hautaustoimistojen palveluun. On siis erittäin harvinaista, että hautaustoimistohausta löytäisi huonoa palvelua tarjoavan toimiston.

Toisaalta kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi palvelun hinta-laatu-suhteeseen. Esimerkiksi hautaustoimisto Helsinki on pitänyt huolta siitä, että asiakkaat saavat hyvää palvelua mahdollisimman edulliseen hintaan. Hautajaisten hinnasta ei kannata tinkiä liikaa, sillä kyseessä on erittäin tärkeä surujuhla vainajan läheisille. On kuitenkin tärkeää, että hautaustoimisto tarjoaa lupaamaansa palvelua.

Millaista apua hautaustoimistot yleensä tarjoavat?

Hautaustoimistot auttavat omaisia kaikissa hautajaisiin liittyvissä käytännön asioissa ja kysymyksissä. Hautaustoimisto voi esimerkiksi ottaa yhteyttä seurakuntaan ja varata kirkolta ajan muistotilaisuutta varten. Lisäksi toimistolta voi saada arkun tai uurnan vainajaa varten sekä hautakiven nimikaiverruksella. Se, siunataanko vainajaa, riippuu siitä, kuuluiko vainaja kirkkoon ja toivoiko hän siunausta.

Hautaustoimisto auttaa myös hautajaisten muistotilaisuuden ohjelman luomisessa, mikäli siihen tarvitsee apua. On kuitenkin tärkeää, että myös omaiset pääsevät osallistumaan. Joskus myös vainaja on esittänyt tiettyjä toiveita hautajaisiin liittyen ennen kuolemaansa, jolloin sitä on kunnioitettava.

Kun hautajaiset ovat ohi, hautaustoimisto voi auttaa esimerkiksi perunkirjan laatimisessa, joka saattaa tuottaa monelle päänvaivaa. Perunkirjaan merkitään, miten paljon omaisuutta ja velkaa kuolinpesässä on, ja ketkä perivät tämän omaisuuden. Lisäksi perunkirjasta löytyvät kaikkien testamentin saaneiden yhteystiedot.

Ole itsellesi armollinen surullisessa tilanteessa

Läheisen hautajaiset ovat erittäin surullinen tilanne, joten on tärkeää antaa itselleen armoa järjestäessään hautajaisia. Hautaustoimistoissa on totuttu työskentelemään läheisen kuolemaa surevien ihmisten kanssa, joten ei kannata hävetä, jos tarvitsee apua yksinkertaisiinkin käytännön asioihin. Toisaalta kannattaa itsekin osallistua hautajaisjärjestelyihin, sillä jo se itsessään voi auttaa käsittelemään tilanteesta aiheutuvaa surua.