MAINOS

KIP:n alueen yhteistoimintaa ihastellaan muualla

MAINOS - KIP - 

Kokkola Industrial Parkin visiona on olla alansa vastuullinen ja kehittyvä suunnannäyttäjä - koko maailmassa.
  

Vuonna 2006 perustetun Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen (KIP ry) nykyistä toimintaa ihastellaan monilla muilla paikkakunnilla. Yhdistys perustettiin, jotta KIP:n alueen yritysten välinen yhteistyö lisääntyisi ja jotta aluetta voitaisiin kehittää mahdollisimman monipuolisesti - yhdessä. Viime vuosina on satsattu enemmän KIP:n brändin rakentamiseen ja vahvistamiseen, jotta alueen houkuttelevuus yritysten ja yhteisöjen sijaintipaikkana sekä työssäkäyntialueena lisääntyisi.

- Olen huomannut, miten monilla muilla paikkakunnilla Suomessa seurataan toimintaamme. Tällaista, koko suurteollisuusalueen yhteistä edunvalvojaa ja toiminnan kehittäjää on harvassa paikassa, KIP ry:n toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä sanoo.

Yhdistyksen tärkeimpiä toiminnan osa-alueita ovat turvallisuus- ja ympäristöasiat, joiden korkean tason ansiosta Kokkolalla on hyvä maine kemian- ja metallienjalostusteollisuuden sijoittumispaikkana.


KIP ry:n toimintaa ohjaa alueen yritysten ja Kokkolan kaupungin edustajista koostuva hallitus. Yhdistyksen toimintaa määrittelee KIP:n alueen yhteinen aluestrategia, ja toimintaa toteuttaa kuusi työryhmää, joiden jäsenet koostuvat yhdistyksen jäsenorganisaatioiden asiantuntijoista. Omat työryhmänsä löytyvät niin ympäristö- ja energia-asioille, turvallisuudelle, HR:lle, ICT:lle sekä markkinoinnille.  

Työryhmien tavoitteena on tukea yhdistyksen keskeistä toimintaa eli edistää alueella toimivien yritysten välistä yhteistyötä, luoda synergiaa ja sitä kautta tehokkuutta toimintoihin. Työryhmät toimivat alueen sisällä myös loistavina tiedonvälityskanavina. Työryhmien toiminta edesauttaa myös alueelle sijoittuvien yritysten toiminnan käynnistymistä.


KIP ry on merkittävästi myötävaikuttanut siihen, että alueelle tulee uusia kehittyviä yrityksiä suurteollisuusalueella jo pitkään olleiden toimijoiden rinnalle. Kumpiakin tarvitaan.

- Voimme myös ylpeydellä sanoa, että toimintansa lopettaneita tuotannollisia yrityksiä meillä ei juurikaan ole. Omistajavaihdoksia ja sitä kautta muutosta ja kehittymistä on toki tapahtunut, Hylkilä kuvaa.

- Alueen menestymisen taustalla on muun muassa yrityksien pitkään jatkunut yhteistyö teollisessa kiertotaloudessa. KIP:n alue on teollisen kiertotalouden edelläkävijä Suomessa ja Euroopassa. KIP:n alueen yritykset muodostavat teollisen symbioosin, eli kiertotalousekosysteemin. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen tuotannolliset toimijat ovat tekemisissä keskenään tuotteiden, teollisten sivuvirtojen tai -tuotteiden tai vähintään käyttöhyödykkeiden ja palveluiden kautta. Yhden toimijan sivutuote hyödynnetään alueen toisella tuotantolaitoksella raaka-aineena, kertoo Hylkilä innoissaan.

Tällä hetkellä suurteollisuusalueella toimii parisenkymmentä tuotannollista laitosta sekä noin 60 palveluyritystä, mitkä työllistävät yhteensä noin 2 400 henkilöä.

- Viime kuukausina useampi yritys alueeltamme on julkaissut merkittäviä investointisuunnitelmia. Tulevaisuuden osalta meillä on todella mukava tilanne, Hylkilä kehuu.

Kokkola Industrial Park tarvitsee jatkuvasti uutta osaavaa työvoimaa.