tiistai 20.8.2019 | 01:20
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Puukauppa vilkastui edellisvuodesta Keski-Pohjanmaalla - omistajat myivät puuta viidenneksen enemmän

Joni Mäki-Petäjä Keskipohjanmaa+
To 7.2.2019 klo 14:19 [päivitetty to 14:19]

Puukauppa kävi poikkeuksellisen vilkkaana koko viime vuoden ajan. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan yksityiset metsänomistajat myivät viikkotilastojen perusteella puuta viidenneksen edellisvuotta enemmän.

Ennakkotietojen perusteella viime vuonna yksityismetsien puukauppojen yhteismäärä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla oli noin 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Kasvua edellisvuodesta oli noin 20 prosenttia. Kantorahatuloja markkinahakkuut toivat maakuntiin yli 150 miljoonaa euroa.

Hyvä kysyntä yhdistettynä leimikoiden kilpailuttamiseen vahvistivat puun hintatasoa viime vuonna. Tukkipuun hinnat nousivat noin kymmenellä prosentilla ja havukuitupuun hinta 15-20 prosenttia. Ensimmäisen kerran vuosikausiin myös kuitupuun hinnassa tapahtui merkittäviä muutoksia. Raakapuun hintahuippu jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, ja vuoden lopulla sekä tukkien että kuitupuiden hinnat kääntyivät laskuun.

Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen tilastojen perusteella Suomessa toimiva massa- ja paperiteollisuus tekee ennätyksellisen hyvää tulosta. Vuonna 2013 voittoa syntyi 10 euroa jokaista jalostettua puukuutiometriä kohti. Vuonna 2016 taso oli 30 euroa/jalostettu kiintokuutiometri. Vuonna 2017 liiketulosta kertyi jo noin 38 euroa jalostettua puuraaka-ainekuutiometriä kohden. Lopputuotemarkkinakehityksen perusteella tilanne säilyi myös viime vuonna vähintään yhtä hyvänä ja ennusteiden mukaan hyvä tuloksenteko jatkuu tänä vuonnakin.

Pellervon Taloudellinen Tutkimuslaitos (PTT) ennusti syksyn arviossaan puunkäytön säilyvän tänä vuonna yhtä vahvana kuin viime vuonnakin. Sekä sahatavaran että massa- ja paperiteollisuustuotteiden vientimäärien ennakoitiin joko kasvavan hieman tai säilyvän vuoden 2018 tasolla. Myös ennusteet vientituotteiden hintakehityksestä olivat varovaisen myönteisiä.

Sahatavaran markkinanäkymä on heikentynyt ennusteen tekemisen jälkeen, ja viime vuoden loppupuolella alkanut sahatavaramarkkinoiden epävarmuus jatkuu edelleen. Valmiin sahatavaran varastot ovat kasvaneet, mikä osaltaan vahvistaa laskevaa hintakehitystä. Ostajien kasvaneet raaka-ainevarannot yhdistettynä alenevaan sahatavaran tuotantoon ja hintakehitykseen heikentävät tukkipuun markkinanäkymiä. Massa- ja paperiteollisuuden markkinanäkymät ovat sahatavaran näkymiä paremmat ja kuitupuun käyttö jatkuukin korkealla tasolla.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »