sunnuntai 29.1.2023 | 10:24
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Valtion 24,5 miljoonan rahoitus NordFuelille varmistui – Haapavedelle nousemassa Suomen ensimmäinen suuren mittakaavan puusta biopolttoainetta jalostava laitos

KATARIINA ANTTILA
Ma 15.6.2020 klo 11:12 | päivitetty ma 12:42

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt NordFuel Oy:n biojalostamohankkeelle 24,5 miljoonaa euroa investointitukea Haapavedelle rakennettavaa biojalostamoa varten.

Myönteinen päätös tehtiin maanantaina 15. kesäkuuta. Raha-asiainvaliokunta puolsi päätöstä 11. kesäkuuta. Tuki kohdistuu uuteen teknologiaan eli etenkin bioetanolilaitoksen ja biokaasulaitoksen investointikustannuksiin.

– Haapaveden biojalostamohanke edistää kansallista tavoitetta liikenteen biopolttoaineiden osuuden kasvattamiseksi sekä hallituksen ajamaa siirtymistä kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää ja fossiilivapaata yhteiskuntaa, toteaa tukipäätöksen allekirjoittanut elinkeinoministeri Mika Lintilä ministeriön tiedotteessa.

Kaikkiaan NordFuelin biojalostamossa on kyse noin 280 miljoonan euron hankkeesta. Biotuotetehtaan ja raaka-aineketjun ennakoivan tuovan alueelle yli 300 työpaikkaa.

Tehtaan ympäristölupaprosessi on kestänyt jo kaksi vuotta. Ympäristölupapäätöstä odotetaan Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviranomaisilta lähipäivinä.

Projektipäällikkö Timo Strengell kertoo, että seuraava vaihe on yksityiskohtaisempi, hankesuunnittelu, jonka aikana hankkeen hinta täsmentyy. Sen arvellaan kestävän 10 kuukaudesta vuoteen.

– Tämä on ollut maraton ja nyt aletaan olla 30 kilometrin kohdalla, Strengell toteaa.

NordFuelin hanke on ensimmäinen suomalainen suuren mittakaavan laitos, joka tuottaa bioetanolia ja biokaasua puutähteistä.

Laitos tuottaa valmistuttuaan bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä puuraaka-aineista, jotka koostuvat lähialueilta saatavasta metsätähde-, kokopuu-, ranka- ja sahahakkeesta sekä sahanpurusta.

Laitos tuottaa bioetanolia liikennekäyttöön arviolta 83 miljoonaa litraa vuodessa. Lisäksi biojalostamo tuottaa biokaasua arviolta 250 gigawattituntia vuodessa.

Tuotettua biokaasua voidaan käyttää joko sähkön- ja lämmöntuotannossa tai liikennekäytössä biometaanina.

Tuotettu bioetanoli ja biokaasu vähentävät CO2-päästöjä arviolta vähintään 175 000 tonnia vuodessa. Tuen kohteena oleva biojalostamo ja sen yhteyteen rakennettava energiantuotantolaitos tulevat käyttämään ainoastaan uusiutuvia energialähteitä.

Viime joulukuussa TEM myönsi uusiutuvan energian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukea Helen Oy:n, Lounavoima Oy:n ja Adven Oy:n hankkeille yhteensä vähän yli 13,4 miljoonaa euroa. NordFuel on jatkoa näille päätöksille.

Näiden neljän päätöksen myötä vuoden 2019 energiatukivaltuudesta suurille demohankkeille varatusta 40 miljoonan euron määrärahasta on käytetty noin 38 miljoonaa euroa.

Suurten demonstraatiohankkeiden investointituki on tarkoitettu yli viiden miljoonan euron hankkeille, jotka tarjoavat tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia, kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja.

Suurten demonstraatiolaitosten investointituen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus ja muut vaikutukset.

Juttuun on lisätty 15.6. kello 12.42 Timo Strengellin kommentti.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »