maanantai 28.9.2020 | 13:59
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jan-Ove Nyman kirjoittaa Kokkolan Energian haketuonnista: "Ymmärtääkseni hinnassa ei ole isoakaan eroa tuontihakkeen ja paikallisesti tuotetun välillä"

Jan-Ove Nyman toiminnanjohtaja MTK Keski-Pohjanmaa
Ke 9.9.2020 klo 16:30

Kokkolan Energia tuo haketta Latviasta, vaikka omaltakin alueelta löytyisi riittävästi puuta. Ymmärtääkseni hinnassa ei ole isoakaan eroa tuontihakkeen ja paikallisesti tuotetun välillä. Paikallistaloudellisesti ero on merkittävä. Viedäänkö 100 % rahasta ulkomaille, vai käytetäänkö se pönkittämään paikallistaloutta. Paikallisesti käytettynä se työllistää ja parhaimmassa tapauksessa tuotantoketjun eri osapuolet tekevät taloudellista tulosta. Työstä ja tuloksesta maksetaan verot Suomeen. Jatkona tämä näkyy siis kuntien kukkarossa, tässä tilanteessa yhtiön omistajan. Hakkeen hinnasta osa palautuu verotuottoina Kokkolan kaupungille, jos polttoaine ostetaan kokkolalaisilta metsänomistajilta. Verotulojen osuutta on vaikea arvioida, mutta ostamalla paikallista haketta arviolta lähes 100 % rahasta jää paikallistalouteen.

Kokkolan Energia on 100 % kaupungin omistava yhtiö. Yhtiö toimii omistajan etujen vastaisesti. Tutustuin Kokkolan kaupungin omistajapoliittisiin linjauksiin, mitkä ovat hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.1.2018. Siellä todetaan heti alkuun, ”Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhteisöjen hallitusten toiminnassa otetaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisetu” ja lisäksi ”Omistajapoliittiset linjaukset sitovat yhteisöt kaupungin strategiseen johtamiseen ja näin ollen omistajapoliittiset linjaukset ovat merkittävä osa kaupungin johtamista ja toisaalta myös johtamisen väline”.

Vastuu omistajapolitiikan ohjauksesta ja linjaamisesta on kaupunginvaltuustolla. Käytännön toimeenpanosta vastaa Konserni- ja kaupunkikehitys (KONKAUKE). ”Jaosto nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin. Jaosto seuraa aktiivisesti kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista.” Mielestäni tässä on selkeä epäkohta mihin tulisi puuttua. Jaoston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Reino Herlevi ja odotan teidän puuttumistanne tähän epäkohtaan. Kokkolan kaupungin tulisi tehostaa omistajanohjaustaan. Se ei ole omistajan edun mukaista, että tuodaan haketta ulkomailta.

Viedäänkö 100 % rahasta ulkomaille, vai käytetäänkö se pönkittämään paikallistaloutta.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »