tiistai 5.7.2022 | 22:43
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Lukijoiden mielipide: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana

La 11.6.2022 klo 17:00

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) arvioissa terveydenhuollon kustannuksista jopa 13 prosenttia kuluu hoitovirheiden ja -haittojen korjaamiseen. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi raportissaan (VTV 7/21), että Suomeen suhteutettuna terveydenhuollon haittatapahtumat aiheuttavat Suomessa yli miljardin euron vuosittaiset kulut.

Kun vuosikulut jaetaan hyvinvointialueittain väestömäärän mukaan, maksaa hoitovirheiden ja -haittojen korjaaminen Keski-Pohjanmaalla 12,5 miljoonaa euroa. Summa sisältää vain terveydenhuollon kustannukset. Sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden puutteiden lisäkustannuksista ei ole tietoa. OECD:n mukaan terveydenhuollon virheistä ja haitoista yli puolet olisi vältettävissä ennakoimalla ja suojautumalla riskeiltä. Loogisesti tämä pätee myös sosiaalihuoltoon. Lisäksi turvallisuustyö vähentää inhimillistä kärsimystä.

Soitessa laatu- ja turvallisuusdokumentit sekä haittatapahtumailmoitukset on koottu yhteen tietojärjestelmään, mikä varmistaa sote-palveluiden seurantatietojen monipuolisen tarkastelun. Sosiaalihuollon valvontakäyntiraportit laaditaan sähköiseen valvontaohjelmaan. Asiakas- ja potilasturvallisuustietoa seurataan ja arvioidaan asiantuntijaryhmässä.

Turvallisuuden toimintamalleja ja riskienhallintaa on kehitetty asiantuntijoiden ja yksiköiden yhteistyöllä, toiminnan sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla ja valvonnalla sekä osallistamalla palvelun käyttäjiä palautekanavien avulla. Tulevalla hyvinvointialueella voidaan hyödyntää Soitessa jo kehitettyjä yhteisiä toimintamalleja.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti helmikuussa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimenpanosuunnitelman 2022‒2026. Tavoite on, että Suomesta tulee viidessä vuodessa turvallisuuden mallimaa siten, että käytäntömme ovat parhaaseen tutkittuun tietoon perustuvien suositusten mukaisia. Päämäärän ja toimenpiteiden toteutumista seurataan kansainvälisin mittarein.

Vältämme vältettävissä olevan haitan etenemällä turvallisuus edellä kaikissa sote-organisaatiossa, parantamalla jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, huolehtimalla henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuusosaamisesta sekä osallistamalla asiakkaat, potilaat ja heidän läheisensä turvallisuustyöhön.

Päämäärään päästään johtamalla, sitouttamalla, kokemuksia jakamalla, yhteistyöllä, avoimuudella, tiedolla ja arvioinnilla.

Hyvinvointialueella juuri nyt tehtävät päätökset vaikuttavat tulevien vuosien asiakas- ja potilasturvallisuuteen. Turvallisuutta varmistavat rakenteet, menettelyt ja vastuut kannattaa sisällyttää johtamisjärjestelmiin ja seurantatietoa kerätä ja arvioida jatkuvasti. Tämä tarkoittaa asiakas- ja potilasturvallisuuden tavoitteiden kirjoittamista hyvinvointialueen strategioihin ja turvallisuusasioiden säännöllistä esittelyä hyvinvointialueen päättäville ja arvioiville toimielimille.

Kriittistä on myös sisällyttää asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä laatua varmistavat kriteerit ostopalvelu- ja ulkoistamissopimuksiin. Lakisääteinen omavalvontaohjelma on hyvinvointialueen turvallisuustyökalu, jolla varmistetaan, että palveluiden asiakas- ja potilasturvallisuus sekä laatu ovat riittävän tasoista. Toiminta edellyttää myös riittävät resurssit.

Riskit kasvavat murroksissa. Hyvinvointialue ottaa vastuun soten järjestämisestä vuoden 2023 alussa ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on osa järjestämisvastuuta. Uusi strategia ohjaa yhtenäiseen turvallisuuskulttuuriin ja sen tavoitteiden toimeenpano kannattaa aloittaa heti. Päättäjillä on puntaroinnin, valintojen ja strategisen päätöksenteon paikka.

Hanna Toiviainen,

ohjelmapäällikkö,

FT (kansanterveys), YTM,

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Sami Sneck,

OYS-erityisvastuualueen

potilasturvallisuuslähettiläs,

TtT, sh, arviointiylihoitaja (PPSHP)

Sari Timonen,

laatupäällikkö,

vastuualuejohtaja, TtM,

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Turvallisuutta varmistavat rakenteet, menettelyt ja vastuut kannattaa sisällyttää johtamisjärjestelmiin ja seurantatietoa kerätä ja arvioida jatkuvasti.

#

Kommentoi 0 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »