tiistai 21.3.2023 | 18:58
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan uudet kirkkovaltuutetut – vaaleissa päätetään muun muassa siitä, saako Eino Grön tulla kirkkoon laulamaan: "Luottamushenkilöillä on paljon valtaa arkisiin asioihin", kirkkoherra Jouni Sirviö Kokkolasta sanoo. Katso linkistä ketkä ovat ehdolla Keskipohjanmaan alueelta

Vaaleilla valittavilla kirkkovaltuustoilla ja seurakuntaneuvostoilla on enemmän valtaa kuin uskotaankaan

Antti Savela
La 24.9.2022 klo 06:00 | päivitetty ma 08:42

Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa seurakuntien luottamustehtäviin valitaan tuhansia uusia päättäjiä. Keskipohjanmaan vaikutusalueella on yksi seurakuntayhtymä ja muualla seurakunnat ovat niin sanotusti taloudellisesti itsenäisiä.

Kokkolassa ja sen ympäristössä seurakunnat ovat perustaneet Kokkolan seurakuntayhtymän. Siihen kuuluu kuusi seurakuntaa: Kokkolan suomalainen, Karleby svenska församling (Kokkolan ruotsalainen seurakunta), Kaustisen ja Ullavan seurakunta sekä Kälviän, Lohtajan ja Halsuan seurakunnat.

Seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien talouden sekä kiinteistö- ja hautaustoimet. Seurakuntayhtymän seurakunnilla on yhteinen ylin hallinto, yhteinen kirkkovaltuusto, jonne jäsenet valitaan vaaleilla. Valtuuston apuna toimii sen nimeämä yhteinen kirkkoneuvosto, joka valmistelee asioita valtuustolle. Ylintä päätösvaltaa yhtymässä käyttää yhteinen kirkkovaltuusto.

Seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä ja hoitavat hengellisen työn. Seurakunnan toiminnasta päättää itsenäisesti vaaleilla valittu seurakuntaneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii seurakunnan kirkkoherra. Seurakunnan eri työmuotoja järjestävät seurakuntaneuvoston valitsemat johtokunnat tai vastuuryhmät. Johtokunnat johtavat muun muassa lähetys-, perhe- ja diakoniatyötä.

Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö kertoo seurakuntayhtymän keskittyvän käytännössä kaikkien seurakuntien taloudenhoitoon, kiinteistönhoitoon ja hautaustoimeen. Sen sijaan seurakunnat järjestävät toimintansa itsenäisesti. Seurakunnan työmuotoihin kuuluvat muun muassa jumalanpalvelukset ja muut hengelliset tilaisuudet sekä rippikoulut ja erilaiset kerhot ja illanvietot.

– Seurakuntien seurakuntaneuvostoilla on paljon valtaa. Niissä päätetään monista arkeen kuuluvista käytännön palveluista. Seurakuntaneuvosto myös valitsee suuren joukon viranhaltijoita, Sirviö kertoo.

Fakta

Seurakuntavaalit

Ehdokasasettelu päättynyt

Ennakkoäänestys ti-la 8.–12.11.

Vaalipäivä sunnuntain 20.11.

Äänioikeutettuja 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet

Rippikoulu ei vaikuta äänioikeuteen

Vuoden 2018 seurakuntavaaleissa äänestysprosentti 14,4.

Aktiivisimmin äänesti Kinnulan seurakunta, jossa äänestysprosentti oli 48,1.

Jos seurakunta on itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.

Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit.

Vaaleilla valitaan yhteinen kirkkovaltuusto sekä suoraan seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Yhteinen kirkkovaltuusto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa

Seurakuntaneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa

Kokkolan seurakuntayhtymän seurakunnissa käydään kahdet vaalit. Toisessa suorassa vaalissa valitaan yhteinen seurakuntavaltuusto ja toisessa vaalissa kuuden seurakunnan seurakuntaneuvostot. Ehdokas voi olla ehdolla sekä seurakuntaneuvostoon tai yhteiseen kirkkovaltuustoon tai molempiin.

Ehdokaslistat ovat julkaistu muissa paitsi Kokkolan suomalaisessa seurakunnassa. Suomalaisessa seurakunnassa nimet tulevat julki tällä tietoa vasta 3.10 pidetyn vaalilautakunnan kokouksen jälkeen.

Seurakunnissa, jotka eivät ole liittyneet seurakuntayhtymään, järjestetään vain yhdet kirkkovaltuuston vaalit. Kirkkovaltuustoon valitut valitsevat keskuudestaan kirkkoneuvoston. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra ja varapuheenjohtaja maallikko. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja on maallikko. Kuten maallisessa elämässä yhteinen seurakuntaneuvosto ja kirkkoneuvostot ovat toimielimiä, jotka valmistelevat valtuustojen asialistat. Päätökset niissä tehdään asiallisesta ja suunnitelmallisesta esittelystä.

Muutamissa seurakunnissa kuten Alavieskassa ja Halsualla uudet luottamuspaikat ovat käytännössä jo jaettu, sillä seurakunnissa järjestetään niin sanotut sopuvaalit. Sopuvaaleissa ehdokkaita on yhtä paljon kuin vaaleilla valittavia luottamuspaikkoja.

Sopuvaalipaikkakunnillakin järjestetään ennakkoäänestys. Ennakkoäänestyksessä voi äänestää oman seurakuntansa vaaleissa millä paikkakunnalla tahansa. Seurakuntavaalit käydään joka neljäs vuosi. Toimikausi alkaa vuoden alussa.

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat puolestaan maallikkoedustajat kirkolliskokoukseen, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. Kirkolliskokouksen edustajia ei siis valita suorilla vaaleilla.

Katso tästä ketkä ovat ehdolla Keskipohjanmaan vaikutusalueen seurakunnissa. Ohessa kattava lista

Kuka päättää Eino Grönistä?

Antti Savela

Seurakuntavaaleissa kannattaa äänestää. Tavallisilla äänillä vaikutetaan muun muassa siihen, voiko Eino Grön esittää kirkkomusiikkia tai iskelmää esimerkiksi Kokkolan tai Haapajärven kirkossa, ja voivatko samaa sukupuolta olevat kihlaparit järjestää hääjuhlansa seurakunnan omistamassa seurakuntakodissa. Seurakuntalaiset päättävät myös sen, ketkä toimivat kirkkoherroina, kappalaisina tai muissa kirkollisissa tehtävissä.

Seurakuntavaaleissa ei siis oteta kantaa vain hallintoon vaan hyvin konkreettisiin päätöksiin, jotka koskevat kaikkia seurakuntalaisia. Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Jouni Sirviö kertoo, että kirkkolainsäädännön mukaan kirkkoherran valintatapa päätetään seurakuntaneuvostossa tai kirkkoneuvostossa. Laki antaa tuomiokapitulille viimeisen sanan. Tuomiokapituli on joskus joutunut vaatimaan suoraa jäsenvaalia.

Kappalaisen valinnan suorittaa seurakuntaneuvosto tai kirkkovaltuusto. Seurakuntapastorit nimittää tuomiokapituli. Tuomiokapitulin tehtävä on varmistaa, että pappeja riittää tasaisesti alueensa seurakuntiin.

Entä kuka päättää siitä, pääseekö esimerkiksi Eino Grön laulamaan iskelmää kirkossa? Kirkollisen tilan käytöstä päättävät seurakuntaneuvoston enemmistö ja kirkkoherra yhdessä. Kirkkoherran ja seurakuntaneuvoston yhteiselle asialistalle kuuluu myös se, minne kolehti kerätään. Jos nämä ovat erimielisiä, hyväntekeväisyyden määränpään valitsee tuomiokapituli.

Oulun hiippakunnassa piispa Jukka Keskitalo on ohjeistanut, että kirkkotiloja ei saa käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa on erilainen ohjeistus. Jouni Sirviön mukaan linjaus on selkeä, mutta seurakuntakodissa joka ei ole kirkollinen tila, ratkaisu on vaikeampi, sillä evankelisluterilaista kirkkoa samoin kuin kaikkia muita viranomaisia sitoo tasa-arvolaki ja syrjinnän kielto. Koska seurakuntakoti on "tavallinen" rakennus, Sirviö sallisi siellä samaa sukupuolta olevien hääjuhlat.

Seurakunnan hengellinen elämä kuuluu kirkkoherran ja piispan toimivaltaan. Kirkkoherra piispan tuella päättää jumalanpalveluselämän sisällöstä, ja esimerkiksi vierailevien pappien valinnasta. Seurakuntaneuvosto ja kirkkovaltuusto eivät voi jumalanpalveluselämään juurikaan vaikuttaa. Sitä vastoin kirkkorakennuksen rakentaminen ja peruskorjaaminen ovat kirkkovaltuuston ja seurakuntayhtymissä yhteisen kirkkovaltuuston päätösvallassa.

Kerro meille mielipiteesi!

Juttuvinkit ja uutispäivystys

Tekstiviestit ja WhatsApp: 040 036 5601

Sähköposti: toimitus@kpk.fi

#

Kommentoi 3 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »