keskiviikko 22.3.2023 | 09:12
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Kalajoen ja Alajärven välille suunnitellaan massiivista voimajohtoa – Fingridille annettu palaute pakotti muuttamaan reittivaihtoehtoja

Kaisa Suomala
To 26.1.2023 klo 07:56 | päivitetty to 15:45

Kalajoen Jylkästä Alajärvelle kulkeva massiivinen voimajohto on askelen lähempänä toteutumista, kun ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä ja kuuleminen on meneillään.

Voimajohdon suunnittelijat ja rakennuttajat ja YVAn yhteysviranomainen eli Ely-keskus esittelivät hankkeen etenemistä tiistaina avoimessa verkkotilaisuudessa. Siihen pystyi osallistumaan myös paikan päällä kolmella paikkakunnalla, muun muassa Toholammin kunnantalon kulttuurisalissa.

Toholampia hanke koskettaa, koska voimalinjan reitti ylittää Lestijoen paikkakunnan alueella. Vuosi sitten esitellyssä YVA-ohjelmassa Toholammin alueelle oli piirretty kaksi pääreittiä, joista toinen olisi ylittänyt Lestijoen Kirkkojärven ja kirkonkylän välistä. Tämä vaihtoehto on nyt poissa laskuista.

– Se on hylätty, se todettiin maisemavaikutuksiltaan niin suureksi, että se on toteuttamiskelvoton, sanoo ympäristöasiantuntija Jenni-Julia Saikkonen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:sta.

Yhden reitin jättäminen pois kuulemisen alla olevasta YVA-selostuksesta jättää vielä kaksi reittivaihtoehtoa Kannuksen ja Toholammin alueelle. Niistä pitempi ja läntisempi on muodostettu viimeksi esillä olleen suunnitelman jälkeen. Se kiertää Lestijokilaakson maisema-alueen Polvikosken ja Riutan kautta, osittain olemassaolevaa 110 kilovoltin voimajohdon reittiä pitkin. Suorempi ylittää jokilaakson Välikankaan alueella lähellä Toholammin ja Kannuksen rajaa.

Reitteihin on tehty edellisen eli ohjelmavaiheen jälkeen myös pienempiä muutoksia paikallisen palautteen perusteella. Toholammilla Välikankaalla linjausta on siirretty kauemmas asutuksesta. Kortenevankankaalla linjausta siirrettiin hieman maanomistajan suunnitteleman kiviaineksen ottoalueen tieltä.

Kannuksen ja Sievin rajalla Kukonkylällä on tehty uusi reittilinjaus ympäristötukeen perustuvan metsän suojeluhankkeen johdosta.

Toholammilla paikalla oli useita voimajohtoalueen maanomistajia. Suurin osa johdon maastoalueesta on talousmetsää, jonka lunastuskorvaus herätti kysymyksiä. Yksi metsänomistaja harmitteli hyvässä kasvussa olevaa taimikkoaluetta, jonka kohdalla suunniteltu linja menee kolmen metsäsaran poikki.

Yksityiskohtaiset maan tai metsien lunastusta koskevat kysymykset Fingridin asiantuntijat torjuivat jo ennakolta, koska se ei ole YVA-prosessiin kuuluva asia. Lunastusmenettelyyn lähdetään yleissuunnittelun jälkeen.

Pohjois–eteläsuuntaista voimajohtoa rakennetaan valtakunnallisen sähkönsiirron turvaamiseksi, mikä on Fingridin lakisääteinen tehtävä. Sähköenergiaa tuotetaan erityisesti tuulivoimalla Pohjois-Suomessa, ja kulutuksesta pääosa on maan eteläosassa. Lisäksi tarvetta aiheuttaa Suomen ja Ruotsin välisen sähkönsiirtoyhteyden vahvistaminen.

Samalle johtoreitille vedetään kaksi 400 kilovoltin ja kaksi 110 kilovoltin voimajohtoa. Se tarkoittaa kahta vierekkäin sijoitettua linjaa, joissa samassa yhteispylväässä on 400 kilovoltin ja 110 kilovoltin johdot.

Maastossa kulkevan väylän leveys on 96 metriä. Reitin pituus on 165–185 kilometriä valituista reittivaihtoehdoista riippuen.

Voimajohtohanke on alkanut esisuunnittelulla ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Varsinainen vaikutusten arviointi on tehty kevään, kesän ja syksyn 2022 aikana. Tulokset on koottu nyt nähtävillä olevaan arviointiselostukseen. Se on nähtävillä 20.3 2023 asti. Ely-keskus antaa arviointikeskustelusta päätelmänsä kuulemisajan jälkeen 19. toukokuuta mennessä.

Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2023–2024. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2025–2027.

Perhonjokilaaksossa kaksi reittivaihtoehtoa

Sanni Aho

Perhonjokilaakson kuntia halkovat kaksi vaihtoehtoa. Läntinen vaihtoehto kulkisi Toholammintien itäpuolta Kolalta Lumppioon, Jauhonevan läpi Lammasojalle, jossa se ylittäisi valtatien Ruonevan kohdalla. Linja kulkisi Viisteen ja Forsbackan kylien läpi Patanan itäpuolta Vimpeliin.

Itäinen vaihtoehto taas on linjattu kulkemaan Köyhäjoen kylän länsireunaa ja se ylittäisi Köyhäjoentien Halsuan ja Kaustisen kuntien rajalla, josta se kulkisi Soidinkallion ohi ja Hietalahden läpi ohittaen Halsuanjärven itäpuolta. Tässä reittiä siirrettiin kauemmaksi asutuksesta. Haapasalon kylän kohdalle tehtiin toinen kylän kiertävä reittivaihtoehto. Valtatien ylityksen jälkeen on tarjolla myös kaksi vaihtoehtoa, joista uudempi itäinen vaihtoehto on siirretty aikaisempaa kauemmaksi Peltokankaan kylästä. Tästä linjasta läntisempi taas kulkisi lähempänä Patanan tekojärveä kohti Vimpeliä.

Reittivaihtoehdoista päättää Fingrid, jossa päätöstä on tekemässä eri aloja edustavat ihmiset maankäytön, ympäristön ja sähkötekniikan näkökulmista.

Reitin alle jäävät muinaismuistot, eli lähinnä tervahaudat, on konsulttiyhtiö FCG:n mukaan mahdollista väistää pylväitä sijoittelemalla. Myös muutamia eläinten elinympäristöön liittyviä kohteita tunnistettiin, esimerkiksi 21 liito-oravalle sopivaa elinaluetta. Näille esitetään rakennettavaksi erillisiä liito-oravan hyppypylväitä.

Juttua muokattu 26.1. klo 15.45. Korjattu reitin itäinen ja läntinen vaihtoehto oikein päin.

Kerro meille mielipiteesi!

Juttuvinkit ja uutispäivystys

Tekstiviestit ja WhatsApp: 040 036 5601

Sähköposti: toimitus@kpk.fi

#

Kommentoi 8 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »