tiistai 21.3.2023 | 19:09
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Keliberin ex-toimitusjohtaja muistuttaa valituksessa berylliumin terveysriskeistä: "Ei varsinaisesti ympäristölupa-asia", Keliberin Hautala vastaa

Myös Keliber on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen ympäristöluvasta. Valitus koskee jäteveden sulfaattipitoisuutta.

Päivi Savela
Ti 7.2.2023 klo 14:00 | päivitetty ti 14:03

Kaivosyhtiö Keliberin joulukuussa saamasta ympäristöluvasta on jätetty kolme valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Aluehallintovirasto myönsi joulukuussa ympäristöluvan Rapasaaren kaivosalueelle ja Päivänevan rikastamolle.

Yksi valituksen tekijöistä on Keliber Oy:n perustaja ja eläkkeellä oleva toimitusjohtaja Olle Sirén. Hän ei esitä muutoksia vaan lisäyksiä ympäristöohjelmaan. Hänen mielestään pitäisi kiinnittää huomiota Keliberin ja sen urakoitsijoiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen.

Sirén ihmettelee, miksi Keliber ei ole maininnut Keski-Pohjanmaan litium-esiintymiin sisältyvää beryllium-ongelmaa.

– Siitä ei ole ympäristölupaprosessissa käsitelty mitenkään. Jo Keliberin nimessäkin on mainittuna beryllium, Sirén sanoo.

Keliber-nimi tulee sanoista "Keski-Pohjanmaan litium ja beryllium-varantojen hyödyntämishanke" eli lyhennettynä Keliber, josta yhtiön nimi sai alkunsa.

Beryllium on eräänlainen merkkiaine, jonka perusteella litium-esiintymiä pystytään löytämään ns. sekundäärisäteilyn avulla. Se on myös erittäin myrkyllinen alkuaine. Chemwatch-sivuston mukaan berylliumin hengittäminen voi aiheuttaa myrkyllisiä seurauksia, jotka voivat johtaa kuolemaan.

Sirénin mielestä muutoinkin pitäisi kiinnittää huomiota Keliberin ja sen urakoitsijoiden työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen, kun se on osana Sibanye-Stillwater-konsernia.

Keliber Oy:n toimitusjohtaja Hannu Hautala tiedostaa berylliumiin liittyvän terveydellisen ongelman.

– Kysymyksessä ei ole varsinaisesti ympäristölupa-asia, ja terveydelle haitalliset asiat huolehditaan työhygienian puolella, Hautala perustelee.

Työterveyslaitos antaa ohjeet, miten pölylle altistumisen suhteen toimitaan.

– Niitä ohjeita tullaan noudattamaan, jotta ihmiset eivät altistu millekään pölylle. Prosessit ja henkilönsuojaus kokonaisuudessaan on suunniteltu siten, ettei pölylle altistuta.

Toinen valittaja on Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry. ja Vesiluonnon puolesta ry. Yhdistysten takaa löytyy biokemisti ja ympäristönsuojelija Jari Natunen. Valituksessa esitetään huoli vesi- ja pölypäästöistä

– Ne ovat sellaisia asioita, jotka ovat hallinto-oikeuden ratkaistava.

Hautalan mukaan YVA-arviointi on tehty huolellisesti ja myös ELY-keskus on todennut, että se täyttää YVA:lle annetut vaatimukset. Valituksissa olevat asiat ovat sellaisia, joista Vaasan hallinto-oikeus päättää.

Myös Keliber on valittanut ympäristöluvasta. Yhtiö hakee muutoksia muun muassa määräyksiin jäteveden sulfaattipitoisuudesta.

Rapasaaren kaivoksen ja rikastamon jäteveden sulfaattipitoisuus saa ympäristöluvan mukaan olla maksimissaan 150 milligrammaa litraa kohti.

– Muilla laitoksilla raja on paljon suurempi, esimerkiksi Terrafamessa 2 000 milligrammaa ja Keliberin Syväjärvellä 500 milligrammaa litraa kohti.

Hautalan mielestä arvon pitäisi olla sama kuin Syväjärvellä. Hän toteaa vertailun vuoksi, että juomavedessä saa olla maksimissaan 250 milligrammaa sulfaattia litraa kohti.

Keliber haluaa myös täsmentää sivukiven läjitysalueen arseenipitoisuuden mediaanin alle 30 (ppm) miljoonasosaan.

Kaivosyhtiö Keliber sai ympäristöluvan joulukuussa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi yritykselle ympäristöluvat Rapasaaren kaivokseen sekä Päivänevan rikastamoon.

Ympäristölupa koskee spodumeenipegmatiittimalmin louhintaa avo- ja maanalaisesta louhoksesta, malmin ja sivukiven murskausta, rikastusta, kaivannaisjätteiden käsittelyä ja läjitystä jätealueille sekä näihin liittyviä aputoimintoja sekä käsitellyn jäteveden johtamista Köyhäjokeen.

Luvan saaneet kaivos ja rikastamo ovat yksi osa Keliberin lähes 600 miljoonan euron suurhanketta, jonka keskiössä on Kokkolaan rakennettava litiumkemiantehdas.

Kerro meille mielipiteesi!

Juttuvinkit ja uutispäivystys

Tekstiviestit ja WhatsApp: 040 036 5601

Sähköposti: toimitus@kpk.fi

#

Kommentoi 2 Kommenttia

Kommentointi on vain tilaajille.

Juttua ei ole vielä kommentoitu.

Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »