Mielipiteet

Eläkeliiton Vetelin yhdistyksen kannanotto sotepalveluista Perhonjokilaaksossa: Sairastunut ikäihminen ei yksin selviä Soiten organisaation viidakossa

Eläkeliiton Vetelin yhdistys on huolestunut terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuudesta Perhonjokilaakson alueella. Alueen asukkaista on väestöennusteen 2021–2040 mukaan yli 65-vuotiaita 2584, ja siksi on käsittämätöntä, että yleislääketieteen osastopaikat pidetään edelleen aiemmin vähennetyllä 20 paikan tasolla ja että ympärivuorokautiseen palveluasumiseen tarkoitettuja tiloja on muutettu senioriasumiseksi ja siten ympärivuorokautisen palvelun piiriin pääsee vain harva sitä tarvitseva.

On paljon potilaita, jotka eivät tarvitse keskussairaalatasoista hoitoa, ja kun perusterveydenhuollon osastopaikat ovat täynnä eikä hoivaa antavaa ympärivuorokautista tilapäistä hoitopaikkaakaan löydy, heidät lähetetään vajaakuntoisina kotiin. Kotihoito, kotisairaanhoito ja kotisairaala tekevät kyllä kotikäyntejä, mutta lyhyiden käyntien välillä on useita tunteja yksinoloa. Huoli nousee siitä, että muistisairaat, sekavat ja pelokkaat potilaat lähtevät ulos kenenkään tietämättä – kaatuvat, eksyvät ja pahimmassa tapauksessa paleltuvat.

Erityistä huolta kannamme heistä, joilla ei ole omaisia tai omaiset asuvat niin kaukana, etteivät voi hoitaa tai auttaa omaisiaan päivittäin tai edes viikoittain. Näiden vanhusten avuntarve jää usein huomaamatta, ja heille on lähes mahdotonta etsiä palveluita, rahallisia tukia, yksityisen sektorin palveluita sekä apuvälineitä, varsinkin sairastuneena.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Terveyskeskuksissa – kuten Tunkkari – pitäisi olla yksi henkilö, joka opastaa ja avustaa asumis- ja hoitotukien hakemisessa, palveluhakemusten teossa, apuvälineiden hakemisessa ja auttaa tarvittaessa lausuntojen pyytämisessä. Joku, joka kykenee yhdessä avun tarvitsijan kanssa neuvotellen järjestämään arjen toimivuuden. Nyt emme tarkoita Kokkolan toimipisteessä etänä toimivaa kasvotonta henkilöä vaan lähellä olevaa aitoa auttajaa.

Sairastunut ikäihminen ei yksin selviä Soiten organisaation viidakossa.

Sari Torppa on Eläkeliiton Vetelin yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja Jouko Pilvilampi on yhdistyksen sihteeri.

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä