Mielipiteet

Emilia Teerikankaan mielipidekirjoitus: Osatyökykyinen ei ole työmarkkinoilla ongelma vaan rikkaus

Kehitysvammaisen ihmisen arki koostuu pitkälti samoista asioista kuin ihmisten arki yleensäkin: arjen askareita, opiskelua, työtä ja harrastuksia toimintakyvyn mukaan. Lapsilla on yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen sekä oppivelvollisuus samalla tavalla kuin kaikilla lapsilla ja nuorilla. Opetus järjestetään jokaisen toimintakyvyn ja tavoitteiden mukaisesti. Perusopetuksen jälkeen moni nuori suuntaa vielä toiselle asteelle oppimaan ammatin.

Koulupolun jälkeen arki rakentuu omanlaiseksi toimintakyvyn mukaan, mutta suurimmalle osalle arjen tärkeä paikka on työtoiminta. Työtoiminnassa voidaan työskennellä toimintakeskuksessa, mutta myös avotyössä esimerkiksi yrityksissä tai kuntien palveluksessa.

Avotyössä työntekijä on osa työyhteisöä, tekee samoja työtehtäviä kuin muutkin ja pääsee osalliseksi myös työpaikan sosiaalisesta kanssakäymisestä. Avotyö on myös hyvä mahdollisuus etsiä omaa alaa ja saada itsevarmuutta ja osaamista palkkatyöhön siirtymiseksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Nykyään monella kehitysvammaisella henkilöllä on ammatillinen koulutus ja mahdollisuus työllistyä oikeanlaisella tuella.

Työllä on ihmiselle suuri merkitys. Se ei tarjoa vain toimeentuloa vaan se myös luo arkeen merkitystä ja rutiineja, auttaa solmimaan sosiaalisia suhteita ja kokemaan osallisuutta yhteisössä. THL:n mukaan juuri osallisuuden kokemus on keskeisessä roolissa ihmisen hyvinvoinnissa ja osallisuutta vahvistaa mm. kokemus merkityksellisyydestä ja usko omiin toimintamahdollisuuksiin.

Me myös tarvitsemme Suomessa työvoimaa, joten kehitysvammaisten työtoimintaa, avotyötä ja työllistymistä on pystyttävä tukemaan – samoin kuin kaikkien muidenkin osatyökykyisten.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Nähdäkseni tarvitsemme asennemuutosta työkyvyn käsitteen suhteen: ihminen ei ole joko työkykyinen tai -kyvytön vaan myös kaikkea siltä väliltä. Jokaisella tulee olla mahdollisuus tehdä työtä oman työkykynsä mukaisesti ja oikeilla tukitoimilla. Osatyökykyinen ei ole työmarkkinoilla ongelma vaan rikkaus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Lisäksi kehitysvammaisten kohdalla monelle työllistyminen on taloudellisesti haastavaa, sillä työllistymisen mukana menettää esimerkiksi eläkkeen, mutta toimintakyky ei kuitenkaan usein riitä palkkaan, jolla tulee toimeen.

Useat yritykset ja julkinen sektori kyllä palkkaavat mielellään kehitysvammaisia, joten tehtäväksi jää lisätä eri toimijoiden tietoisuutta asiasta sekä laittaa asenteet ja puitteet kuntoon!

Kirjoittaja on kokkolalainen kansanedustajaehdokas (sd.).