maanantai 28.9.2020 | 15:30
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Kokkolan Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nissi vastaa Jan-Ove Nymanin mielipidekirjoitukseen: "Yhtiö harjoittaa energiatuotantoa ja -jakelua kannattavien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti"

Jarmo Nissi Kokkolan Energia Oy hallituksen puheenjohtaja
Pe 11.9.2020 klo 16:30 | päivitetty pe 16:57

MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jan-Ove Nyman ottaa Keskipohjanmaa- lehden 10.9.2020 yleisöosastossa kantaa Kokkolan Energian hakehankintaan. Hänen erityinen näkökulmansa kirjoituksessa kohdistuu Kokkolan kaupungin omistajapolitiikkaan ja sen suuntaamiseen.

Kokkolan Energia Oy osana Kokkola-konsernia vastaa siitä roolista, joka sille kaupungin omistamana yhtiönä toimialallaan kuuluu. Yhtiö harjoittaa energiatuotantoa ja -jakelua kannattavien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Tämä on keskeisin osa sitä omistajapolitiikkaa, jonka omistaja on yhtiölle määrittänyt.

Nyman on lainannut omistajapoliittisesta ohjelmassa mm. kohdan ”Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että tytäryhteisöjen hallitusten toiminnassa otetaan huomioon kaupunkikonsernin kokonaisetu”.

Omistajapolitiikka muodostuu laajemmasta kokonaisuudesta kuin että sillä määritettäisiin, mistä konserniyhtiön pitää rautanaulansa ja laajemmin raaka-aineensa hankkia. Kokonaisetuun paljon keskeisempänä kuuluu, että Kokkolan Energia tämän alan kaupunkiyhtiönä pystyy tuottamaan tehokkaasti ja mahdollisimman edullisesti energiaa kokkolalaisille. Tämän omistajapoliittisen linjauksen, osinko-odotuksen rinnalla, kaupungin konsernijohto on yhtiölle omistajapoliittisena linjauksena antanut.

Toteuttaakseen tätä omistajapolitiikan linjausta yhtiön hallituksen ja toimivan johdon on koko ajan suunnattava tarkastelunsa tulevaan aikaan, osin varsin pitkälläkin perspektiivillä. Nykytilanteessa tähän tulevaan tarkasteluun keskeisenä asiana liittyy energiatuotannon raaka-ainekysymykset. Kokkolan Energian energiatuotannossa tällä hetkellä turpeella on keskeinen asema. Koska nykyinen poliittinen ilmasto on voimakkaasti turvekielteinen, on aivan luonnollista, että yhtiön hallitus ja toimiva johto varautuvat siihen, että turpeen käyttöön tulee muutoksia.

Samanaikaisesti vireillä ja suunnittelussa olevat suomalaisyhtiöiden suuret investointihankkeet lisäävät puuraaka-aineen kysyntää merkittävästi. Tämä synnyttää tästä raaka-aineesta kilpailutilanteen ja mahdollista on, että puuraaka-aineen käyttö polttamiseen muodostuu liian kalliiksi. Reagoidakseen tähän muuttuvaan näkemykseen yhtiön hallitus on antanut toimivalle johdolle tehtäväksi selvittää useita erilaisia vaihtoehtoja edullisen energiatuotannon varmistamiseksi. Jos se on mahdollista lähialueen kotimaisella puuraaka-aineella, hyvä niin. Kuitenkin tietooni on tämän vuoden aikana tullut, että kun lähialueen puuraaka-ainetta olisi tarvittu, niin sitä ei ole ollut saatavilla. Tässä tilanteessa on aivan luonnollista, että toimiva johto hakee vaihtoehtoja ja varmistaa niiden logistisen toimivuuden. Siihen tämä nyt puheena oleva tuontierä Latviasta perustuu.

Kaupungin omistajaohjauksessa paljon suurempi prioriteetti tulee olla siinä, että kokkolalaisten lämmön ja muun energian tarve pystytään varmasti turvaamaan kuin se, että jokainen raaka-aine erä tulee Nymanin esiin nostamalta lähialueelta.

Omistajapolitiikka muodostuu laajemmasta kokonaisuudesta kuin että sillä määritettäisiin, mistä konserniyhtiön pitää rautanaulansa ja laajemmin raaka-aineensa hankkia.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »