perjantai 4.12.2020 | 07:30
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Mielipide

Kannuksen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mari Kerolan mielipide: Kannuksessa esitettiin säästöjäkin Soitelle

Mari Kerola Kannuksen kaupunginvaltuuston 29puheenjohtaja
Ma 21.9.2020 klo 20:20 | päivitetty ma 20:20

Soiten luottamushenkilö- ja operatiivinen johto jalkautuivat jäsenkuntiin syyskauden aluksi. Tilaisuudet Soiten valtuuston puheenjohtaja Innasen johdolla olivat hyvin jäsennetyt ja sisällöllisesti asianmukaisesti rakennetut.

Soiten toimitusjohtaja kommentoi kuntakierrosta 16.9 Keskipohjanmaa-lehdessä ja olen sisällöllisesti hiukan eri mieltä. Tilaisuudessa kyllä nostettiin säästöjäkin esiin.

Kannuksen kaupunki on rakentanut taloudellisen raaminsa Soiten esittämän 2 % kasvun mukaan eikä koe tarvetta käyttää väistämättömän taloudellisen kasvun kehitystä kiristyskeinona. Uskomme että yhteistyössä ja ymmärryksessä on voimaa ja koemme että nyt pitkään esillä pitämäämme kuulluksi tulemisen tarpeeseen on myös vastattu.

Mutta samalla Kannuksessa katsotaan, että Soiten esittämät toiminnalliset muutokset ja operatiivisen johdon vastuulla oleva taloudenhallinta tulee olla sillä tasolla, että kasvu ei jatkossa ole omistajakunnille kohtuuton. Tässä kohtaa en ota kantaa tulevaan soteuudistukseen tai sen tuomiin muutoksiin, koska se ei myöskään kuntakierroksen järjestämisen aiheena ollut.

Kannuksen tilaisuudessa nostettiin esille tarve erikoissairaanhoidon kokonaisuuden tarkasteluun. Siten, että päivystävän keskussairaalan statuksen alla punnitaan kriittisesti erikoisalojen rooli, tarpeet ja tulevaisuus miettien myös yhteistyökuvioita muiden toimijoiden kanssa. Onko erikoissairaanhoidossa karsittavaa?

Yhteistoiminta kolmannen sektorin kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja onnistuessaan tuo säästöjä. Kannuksen osalta se tarkoittaa ensisijaisesti tiivistä ja avointa yhteistyötä Kitinkannuksen kanssa. Kannus pitää kunnia-asianaan vanhustensa hyvää hoitamista omassa kunnassa. Niin tehostetun palveluasumisen, tuetun senioriasumisen kuin jaksohoidon osalta. Ihmisellä tulee olla asuinpaikkansa valinnan suhteen jo perustuslaissa määritelty valinnanoikeus.

Soiten on hyvä jatkossa ennakkovaikutusten arvioinnin lisäksi keskittää panosta myös toiminnallisten muutosten aiheuttaman kustannuskehityksen jälkiseurantaan. Tämä on ensisijaista ajatellen luottamushenkilöiden työtä ja seurantavastuuta omien päätöstensä läpiviennistä.

Kannuksessa esitettiin säästöjä kotisairaalan käytön lisäämisellä. Kannus on edelleen sitoutunut korkeaan yli 70-vuotiaiden kotona asumisen asteeseen ja sen tukemiseen, silläkin että se meillä jo nyt on korkea verrokkikuntiin peilaten.

Toiminnan järkeistämisellä ja sujuvuudella säästetään paitsi henkilökuntaa, asiakasta että eurojakin pidemmällä tähtäimellä. Ei Kannuksen valtuutettujen tule kertoa Soiten operoivalle johdolle täsmällisiä säästökohteita. Otetaan sen sijaan henkilökunta mukaan kehittämään asiakaslähtöistä ja järkevää toimintaa.

Hankintoihin ja sisäisen talouden ryhtiin tarvittava sisäisen tarkastajan rooli on tervetullut. On kuitenkin pidettävä huoli, ettei konserni synnytä virkoja byrokratiaa, vaan toimintaa ja tuloksellisuutta varten.

Tällä hetkellä Kannus pystyy vastaamaan sotekustannuksistaan eikä koe tarvetta kuntalaistensa palveluiden karsimiselle. Uudistaminen ja saavutettavuuden parantaminen ja panostus aina enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin tuo mukanaan myös säästöjä. Kannus myös tekee mielellään rajapintayhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi esim. kehittämishankkeiden avulla. Selvennyksen vuoksi Kannus vielä toimittaa täsmennetyn lausunnon Soiten hallitukselle.

#
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »